Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 134/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-07-27

Sygn. akt II K 134/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie:

przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.)

sędzia SO Janina Jankowska

ławnicy Katarzyna Barcińska, Ewa Grabowska, Danuta Jąderek

protokolant sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng (B.), M. G.

przy udziale prokuratora Leszka Wawrzyniaka, M. O. (1) i G. J.

po rozpoznaniu w dniach 10.03., 27.03., 4.05., 20.05., 22.06. 15.07. oraz 27.07.2015 r.

sprawy

S. S.

syna S. i T. z d. S.

urodz. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 13 czerwca 2014 r. w Ż. gm. Z. pow. (...) woj. (...) usiłował pozbawić życia wykonującego obowiązki służbowe funkcjonariusza policji Komendy Powiatowej Policji w S. J. T. i dopuścił się czynnej napaści na niego używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci samochodu osobowego marki V. (...) nr rej. (...) w ten sposób, że kierując samochodem marki V. (...) w celu sforsowania policyjnej blokady zorganizowanej z użyciem znakowanego radiowozu policyjnego marki K. (...) nr rej. (...) przez umundurowanego policjanta J. T. skierował na niego prowadzony przez siebie pojazd z bardzo znaczną prędkością, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na manewry obronne podjęte przez J. T. polegające na gwałtownym uskoczeniu za policyjny radiowóz z toru jazdy samochodu V. (...),

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 223 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II. w dniu 13 czerwca 2014 r. w m. J. gm. Z. pow. (...) woj. (...) usiłował dopuścić się czynnej napaści na policjanta Komendy Powiatowej Policji w S. D. W. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci samochodu osobowego marki V. (...) nr rej. (...) w ten sposób, że usiłował najechać na niego prowadzonym przez siebie pojazdem lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na manewry obronne podjęte przez D. W. polegające na uskoczeniu z toru jazdy samochodu V. (...) za radiowóz policyjny,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 223 § 1 k.k.

III. w dniu 13 czerwca 2014 r. w m. J. gm. Z. pow. (...) woj. (...) usiłował dopuścić się czynnej napaści na policjanta Komendy Powiatowej Policji w S. P. K. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci samochodu osobowego marki V. (...) nr rej. (...) w ten sposób, że usiłował najechać na niego prowadzonym przez siebie pojazdem lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na manewry obronne podjęte przez P. K. polegające na uskoczeniu z toru jazdy samochodu V. (...),

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 223 § 1 k.k.

IV. w dniu 13 czerwca 2014 r. w B. gm. Z. pow. (...) woj. (...) znieważył funkcjonariusza policji M. O. (2) podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych poprzez używanie słów wulgarnych i obelżywych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

V. w dniu 13 czerwca 2014 r. w S. gm. Z. pow. (...) woj. (...) przewoził wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy skarbowej, gdzie kwota podatku narażonego na uszczuplenie wynosi 42433 zł,

tj. o czyn z art. 65 § 1 i 3 k.k.s. w zb. z art. 91 §1 i 4 k.k.s. i w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

VI. w dniu 13 czerwca 2014 r. w miejscowości J. gm. Z. pow. (...) woj. (...) kierując samochodem marki V. (...) nr rej. (...) umyślnie uderzył w oznakowany policyjny radiowóz marki A. (...) nr rej. (...) powodując jego uszkodzenie na kwotę 448,57 zł na szkodę Wojewódzkiej Komendy Policji z/s w R.

tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

VII. w dniu 13 czerwca 2014 r. w miejscowości J. i S. P. gm. Z. pow. (...) woj. (...) kierując samochodem marki V. (...) nr rej. (...) umyślnie uderzył w oznakowany policyjny radiowóz marki F. (...) nr rej. (...) powodując jego uszkodzenie na kwotę 1218,33 zł na szkodę Wojewódzkiej Komendy Policji z/s w R.

tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

VIII. w dniu 13 czerwca 2014 r. w B. gm. Z. pow. (...) woj. (...) znieważył funkcjonariusza Policji D. W. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych poprzez używanie słów wulgarnych i obelżywych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

I.  oskarżonego S. S. w ramach czynów zarzucanych w punktach I, II i III aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 13 czerwca 2014 r.

1) w miejscowości B. gm. Z. woj. (...) w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji J. T. do zaniechania prawnej czynności służbowej zastosował wobec niego przemoc poprzez jazdę samochodem marki V. (...) nr rej. (...) w jego kierunku, czym zmusił do uskoczenia w celu uniknięcia potrącenia, co stanowi przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. i za to z mocy tego przepisu skazuje,

2) w miejscowości J. gm. Z. woj. (...) w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji D. W. do zaniechania prawnej czynności służbowej zastosował wobec niego przemoc poprzez jazdę samochodem marki V. (...) nr rej. (...) w jego kierunku, czym zmusił do uskoczenia w celu uniknięcia potrącenia, co stanowi przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. i za to z mocy tego przepisu skazuje,

3) w miejscowości J. gm. Z. woj. (...) w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji P. K. do zaniechania prawnej czynności służbowej zastosował wobec niego przemoc poprzez jazdę samochodem marki V. (...) nr rej. (...) w jego kierunku, czym zmusił do uskoczenia w celu uniknięcia potrącenia, co stanowi przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. i za to z mocy tego przepisu skazuje,

a nadto ustala, że przestępstwa te popełnił w podobny sposób oraz w krótkim odstępie czasu i na podstawie art. 224 § 2 i 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego S. S. w ramach czynów zarzucanych w punktach IV i VIII aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 13 czerwca 2014 r. w miejscowości B. gm. Z. woj. (...) znieważył, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, słowami wulgarnymi funkcjonariuszy Policji M. (...), co stanowi przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. i za to z mocy tego przepisu skazuje na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego S. S. w ramach czynu zarzucanego w punkcie V aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 13 czerwca 2014 r. w miejscowości S. gm. Z. woj. (...) na drodze publicznej przewoził samochodem marki V. (...) nr rej. (...) przywieziony z zagranicy, bez jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego, towar w postaci w postaci 40.400 sztuk papierosów różnych marek nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy, o których wiedział, że zostały sprowadzone wbrew przepisom ustawy na terytorium kraju, przy czym kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, gdyż wynosi 38.844,00 złotych w tym 30.909,00 złotych z tytułu podatku akcyzowego oraz 7.935,00 złotych z tytułu podatku od towarów i usług, a kwota należności celnej o wartości 1312,00 złotych nie przekracza ustawowego progu, co stanowi czyn z art. 65 § 3 k.k.s. wz. z art. 91 § 1 i 4 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i za to z mocy tych przepisów skazuje, a na podstawie art. 65 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierza karę 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny ustalając na podstawie art. 23 § 3 k.k.s. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych,

IV.  uniewinnia oskarżonego S. S. od popełnienia czynów opisanych w punktach VI i VII aktu oskarżenia, zaś na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu w tej części obciąża Skarb Państwa;

V.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczone w punktach I i II wyroku kary pozbawienia wolności łączy i orzeka karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego S. S. kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 27 lipca 2015 r.;

VII.  na podstawie art. 29 pkt 4 k.k.s. i art. 31 § 6 k.k.s. orzeka wobec oskarżonego S. S. środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa z datą uprawomocnienia się orzeczenia 150 paczek po 200 sztuk papierosów marki (...) bez polskich znaków akcyzy, 500 paczek po 20 sztuk papierosów marki (...) bez polskich znaków akcyzy i 20 paczek po 20 sztuk papierosów marki (...) bez polskich znaków akcyzy zarządzając ich zniszczenie;

VIII.  na podstawie art. 230 § 3 k.p.k. przekazuje Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w R. z datą uprawomocnienia się wyroku 3 pociski z broni palnej oraz 6 łusek wraz z resztką plastiku;

IX.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca W. J. z datą uprawomocnienia się wyroku fragmenty szkieł oraz samochód osobowy marki V. (...) nr rej. (...) wraz z kluczykami;

X.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca oskarżonemu S. S. z datą uprawomocnienia się wyroku wyszczególnione w postanowieniu Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 4 maja 2015 r. (k.617-621) przedmioty i dokumenty z wyjątkiem karty pojazdu serii KP/A. nr (...), który nakazuje zwrócić W. J. oraz paszportu serii (...), który, na podstawie art. 230 § 3 k.p.k., nakazuje przekazać L. Urzędowi Wojewódzkiemu w L.;

XI.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. zasądza od S. S. na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Płocku) koszty sądowe obejmujące wydatki Skarbu Państwa w Zakresie czynów przypisanych oskarżonemu wyrokiem w punktach I, II i III, w tym 1800 złotych opłaty w sprawach karnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jarosław Słowikowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Giętka,  Janina Jankowska ,  Katarzyna Barcińska ,  Ewa Grabowska ,  Danuta Jąderek
Data wytworzenia informacji: