Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 291/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-01-07

III AUa 983/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2014

Data publikacji: 14 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

skarga o wznowienia, skarga kasacyjna, wznowienie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga o wznowienia, skarga kasacyjna, wznowienie postępowań, postępowanie w pierwszej kolejności, charakter skargi kasacyjnej, prawomocny wyrok sądu apelacyjny, postępowanie zakończone prawomocne, kontrolny charakter, roku skargi, kasacyjny sąd, wypłata emerytury, wniesienie skargi kasacyjnej, rozpoznanie skargi kasacyjnej, rozpoznanie sądu apelacyjnego, postępowanie ze skargi, zaskarżony wyrok sądu apelacyjnego, wyznaczenie terminów, wynik rozpoznania, najwyższy wyrok, rok sądu
Zobacz»

III Ca 350/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przemilczenie, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, poprzednik prawny, współwłaściciel, postanowienie sądu powiatowego, uczestnik postępowań, przywrócenie posiadania, decyzję wywłaszczeniową, dekret, złożenie skargi, rada narodowa miasta, wywłaszczenie, podstawa wznowienia, zakończone prawomocne postanowienie, wniesienie skargi o wznowienie, skarga kasacyjna, prezydium rady, legitymacja
Zobacz»

I ACa 1962/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, pełnomocnik z urzędu, okręgowa rada adwokacka, adwokat, wznowienie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, pełnomocnik z urzędu, okręgowa rada adwokacka, izba adwokacka, wniesienie skargi kasacyjnej, substytucja, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, adwokat, zmiana pełnomocnika z urzędu, wznowienie postępowań, pozwany, substytut, mocodawca, szkoda, kasacja, roku okręgowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, odmowa wszczęcia, warszawy wydziału, adwokat i radca
Zobacz»

I ACa 609/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 października 2012

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, pełnomocnik z urzędu, podział majątku wspólnego, okręgowa rada adwokacka, sprawa o podział majątku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, jednostka rozrachunkowa, pełnomocnik z urzędu, sporządzenie skargi kasacyjnej, podział majątku wspólnego, odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej, okręgowa rada adwokacka, pełnienie funkcji pełnomocnika, pozwany, skarga kasacyjna w sprawie, wniesienie skargi, mail, doręczenie odpisu postanowienia, sprawa o podział majątku, projekt, nieważność postępowania, pełnomocnik z urzędu powoda, konstytucja, skarga kasacyjna powodów, ustalenie nierównych udziałów
Zobacz»

I ACa 1236/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, okręgowa rada adwokacka, adwokat, pełnomocnik z urzędu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, okręgowa rada adwokacka, złożenie skargi kasacyjnej, wniesienie skargi kasacyjnej, adwokat, opinia o braku podstaw, sporządzenie skargi kasacyjnej, szkoda, zmiana pełnomocnika, pełnomocnik z urzędu, konstytucja rp, pierwsza instancja, pozwany, konwencja, europejski trybunał prawa człowieka, realia sporu, prawo do sądu, zdrowie, pisma procesowe, dobra osobiste
Zobacz»

I C 730/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 maja 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, postanowienie sądów, adwokat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, zasiedzenie, europejski trybunał prawa człowieka, skarga do europejskiego trybunału, trybunał w strasburgu, konwencja, mąż powódki, pozwany, pełnomocnik z wyboru, staranność, postanowienie sądu okręgowego, postanowienie sądów, adwokat, szkoda, nieruchomość, obowiązek pełnomocnika, nienależyte wykonanie, uzasadnienie do postanowienia sądu, adekwatny związek przyczynowy, odpowiedzialność odszkodowawcza
Zobacz»

I C 2032/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, pełnomocnik z urzędu, okręgowa rada adwokacka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, pełnomocnik z urzędu, pozwany, tytuł wykonawczy, okręgowa rada adwokacka, przepis umowy zlecenia, akt sprawy, dziekan okręgowej rady adwokackiej, postępowanie w miejsce, ewentualna skarga, przypadek skarg, pozew, wykonawcza wykonalność, wniosek pełnomocnika powódki, nienależyte wykonanie, sprawa zawisła przed sądami, wniesienie skargi o wznowienie, odpowiedzialność, powództwo
Zobacz»

VI ACa 1840/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, pełnomocnik z urzędu, adwokat, zażalenie na postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, pełnomocnik z urzędu, adwokat, brak należytej reprezentacji, nienależyta reprezentacja, podstawa do wniesienia zażalenia, pozwany, zarząd komisaryczny, radca prawny, postanowienie sądu apelacyjnego, należyta staranność przy wykonywaniu, podstawa wznowienia, szkoda, reprezentacja powódki, nienależyta staranność, zażalenie na postanowienia, termin do wniesienia skargi, zażalenie do sądu najwyższego, przywrócenie terminów
Zobacz»

I ACa 218/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, pełnomocnik z urzędu, adwokat, okręgowa rada adwokacka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, złożenie skargi kasacyjnej, przywrócenie terminów, pełnomocnik z urzędu, termin do złożenia skargi, adwokat, wniesienie skargi kasacyjnej, wniosek powoda o przywrócenie, okręgowa rada adwokacka, termin do wniesienia skargi, sporządzenie skargi kasacyjnej, europejski trybunał prawa człowieka, formalny wniosek o przywrócenie, nienależyte wykonanie, postępowanie adwokata, pozwany, brak formalny wniosku, wykonanie zobowiązania, kopia wniosku, należyta staranność
Zobacz»

I ACa 1480/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 maja 2013

Data publikacji: 5 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik z urzędu, wniesienie skargi kasacyjnej, skarga kasacyjna, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wyznaczenie dla powoda adwokata, przewlekłość, osobisty kontakt pełnomocnika, adwokat z urzędu, podstawa do wniesienia skargi, adwokat, czynności procesowe, uszczerbek, okręgowa rada adwokacka, stwierdzenie niezgodności, skarga o wznowienia, wniosek powoda o ustanowienie, zawrót głowy, zasada etyki wykonywania zawodu, przesłuchiwanie powoda, odmowa
Zobacz»

VIII Pz 30/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 maja 2019

Data publikacji: 27 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

skarga o wznowienia, środek zaskarżenia, pełnomocnik z urzędu, zażalenie, wznowienie postępowania w sprawach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi o stwierdzenie, skarga o wznowienia, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, środek zaskarżenia, pojęcie środka, strona środków prawnych, wyrok w drodze, sporządzenie i wniesienie, sporządzenie skargi, przysługująca strona, pełnomocnik z urzędu, zażalenie, próba zwalczania, wyjątkowy środek, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wznowienie postępowania w sprawach, zwyczajny środek zaskarżenia, prawomocny wyrok sądów, brak możliwości zmiany, orzeczenie w drodze
Zobacz»

V Ua 17/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 16 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, skarga kasacyjna wnioskodawczyni, zastępstwo strony, postępowanie przed sądem najwyższe, wartość przedmiotu zaskarżenia, wpływ skargi kasacyjnej, goździk, wstrzymanie emerytury lub renty, tryba, przypadku dopuszczalny, wartość sporu, zaskarżenie w sprawie, roku skargi, ubezpieczenie społeczne, obowiązkowe zastępstwo, usuwanie braków, stosunek do orzeczeń, praca po ustaniu, tysiąc złoty, apelacja wnioskodawczyni
Zobacz»

II Ca 1146/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 11 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, zakład karny, wniesienie skargi kasacyjnej, przeludnienie, europejski trybunał prawa człowieka, wnoszenie skargi, pozwany, zarzut skargi kasacyjnej, podstawa skargi kasacyjna, naruszenie dobra osobiste, zwrot kosztów zastępstwa prawnego, przyjęcie skargi kasacyjnej, powodów rozstrzygnięcia, radca prawny, orzeczenie korzystne dla powoda, skarga do europejskiego trybunału, warunek sanitarny i bytowy, podstawa zaskarżonego orzeczenia, pełnomocnik, zasada słuszności
Zobacz»

I ACa 1530/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 20 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik z urzędu, skarga kasacyjna, podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi kasacyjnej, wojewódzki sąd administracyjny, decyzja dziekana wydziału, sporządzenie skargi kasacyjnej, wyższe wykształcenie, pozwany, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu powódki, okręgowa rada adwokacka, odrzucenie skargi, dobra osobiste, godne życie, adwokat, postępowanie przed sądem administracyjnym, samodzielne kształtowanie, świadczenie na cel społeczny, prawo o postępowaniu
Zobacz»

III AUz 346/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, przedmiot odrzucenia, zastępstwo strony, postępowanie przed sądem najwyższe, postanowienie sądu apelacyjnego, postanowienie sądów, skarga kasacyjna wnioskodawczyni, odrzucenie pozwu, wymóg formalny skargi kasacyjnej, przedmiotowe postanowienie sądu, regulujący wymóg, wnioskodawczyni na postanowienie sądu, zażalenie wnioskodawczyni na postanowienie, treść pisma wnioskodawczyni, ocena pisma, motyw skargi, obowiązkowe zastępstwo, postanowienie sądu drugiej instancji, odrzucenie odwołania od decyzji, postanowienie sądu okręgowego sądu
Zobacz»

I C 594/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 października 2014

Data publikacji: 20 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, skarga kasacyjna, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, adwokat, postępowanie kasacyjne, pozwany, radca prawny, naruszenie dobra osobiste, opinia prawna, obowiązek pełnomocnika, pełnomocnik z urzędu powoda, zasada etyki adwokackiej, podstawa do sporządzenia, związek z postępowaniem, godność zawodu, sporządzenie i wniesienie skargi, skarga kasacyjna od wyroku, ustanowienie pełnomocnika
Zobacz»

III AUa 828/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, wartość przedmiotu zaskarżenia, wpływ skargi kasacyjnej, wstrzymanie emerytury lub renty, przypadku dopuszczalny, składka na ubezpieczenia zdrowotne, zaskarżenie w sprawie, stosunek do orzeczeń, skarga kasacyjna do sądu, ubezpieczenie społeczne z dniem, zachowany termin, spory okres, nadzwyczajny środek zaskarżenia, sprawa o prawa majątkowe, kwota należna składki, skarga kasacyjna od wyroku, wydział pracy i ubezpieczeń, sprawa z zakresu, pięć tysięcy złotych, należna składka na ubezpieczenia
Zobacz»

V Ca 3209/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 20 maja 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, sądzie drugi, druga instancja, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, sprawa wartości, sprawa o prawa majątkowe, warszawa, rozpoznanie w postępowaniu, postępowanie kasacyjne, pozew roszczenia, wartość przedmiotu zaskarżenia, posiedzenie niejawne, tysiąc złoty, upływ terminów, sądzie drugi, zadośćuczynienie, druga instancja, wydział cywilny, maj, postanowienie, sentencja, sprawa z powództwa, przyczyna
Zobacz»

I ACa 680/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, mocodawca, należyta staranność, pozwany, przyznanie pełnomocnika z urzędu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o przyznanie pełnomocnika, odpowiedzialność radców, szkoda, postanowienie sądu apelacyjnego, minister sprawiedliwości o zapłatę, etyka radcy prawnego, staranność zawodowa adwokata, prośba o spotkanie, profesjonalny pełnomocnik
Zobacz»

I ACa 1115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, sporządzenie skargi kasacyjnej, wniesienie skargi kasacyjnej, odmowa sporządzenia skargi, podstawa do wniesienia skargi, adwokat, opinia o braku podstaw, spotkanie z powodu, dobro osobiste powodów, naruszenie dobra osobiste, pełnomocnik z urzędu, dowód z przesłuchania powodów, pomoc prawna, pozwany, szansa powodzenia, potrzeba wykładni przepisów prawnych, rzetelna argumentacja, godność, sporządzenie kasacji, adwokat ustanowiony z urzędu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bogacz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Wanecka
Data wytworzenia informacji: