Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 988/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-12-21

V ACa 271/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kredyt, rata, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytowa, przelew, odsetki umowne, wypowiedzenie, należność główna, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, kredyt, rata, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytowa, przelew, odsetki umowne, wypowiedzenie, dzień zapłaty, kredytodawca, cedent, rata kredytowa, przelew wierzytelności, należność główna, przedmiot przelewu, pozwany, przesyłka, wypowiedzenie umowy kredytu, kwota należności główna, zapłata
Zobacz»

I ACa 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, bank, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, pozwany, umowa kredytu gotówkowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew wierzytelności, bank, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, płyta, baza danych, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, skuteczny przelew, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg, zgodność z oryginałem
Zobacz»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, umowa kredytowa, pozwany, odsetki umowne, zapłata, kredyt gotówkowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, wierzyciel banku, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, klauzula wykonalności, dokonany przelew, umowa kredytowa, stopa lombardowa, pozwany, wierzytelności istniejące, odsetki umowne, zapłata, przelew wierzytelności, kredyt gotówkowy, postępowanie sądowe, główny plus, fakt postępowań, wniosek o wszczęcie postępowań
Zobacz»

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, kredyt, odsetki umowne, pozwany, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności, cesja
Zobacz»

I C 2285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, kredyt gotówkowy, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, przedawnienie, kredytobiorca, wyrok zaoczny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, adres, wyciąg, cedent, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, bank
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa przelewu, cesja, kredyt, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu, umowa przelewu wierzytelności, cesja, kredyt, bank, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Zobacz»

I C 1599/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, pozwany, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, strona powodowa, cesjonariusz, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, umowa przelewu wierzytelności, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, nabywca wierzytelności, pozwany, kwota należności główna, cedent, elektroniczne postępowanie upominawcze, dochodzone świadczenie na raty, umowa o kredyty, należność główna, dłużnik cedowanej wierzytelności
Zobacz»

I C 337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 23 stycznia 2017

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, powodowy fundusz, bank, aneks, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, pierwotny wierzyciel, należność główna, termin wypowiedzenia, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, list dłużników, umowa sprzedaży wierzytelności, powodowy fundusz, wyciąg z listy, bank, aneks, wypowiedzenie umowy kredytu, umowa kredytu gotówkowego, przedawnienie, dzień przeniesienia wierzytelności, pozwany, zgodność, pierwotny wierzyciel, należność główna, załącznik do umowy cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin wypowiedzenia, przelew, cena
Zobacz»

III Ca 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 11 maja 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, cesja, bank, umowa przelewu, pozwany, umowa kredytu gotówkowego, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka karna, wykaz wierzytelności, cesja, bank, dłużniczka, umowa przelewu, załącznik, wyciąg, fundusz inwestycyjny, sprzeciw, zawiadomienie o cesji, pozwany, przedmiot wniosku dowodowego, umowa kredytu gotówkowego, roszczenie o zaległe odsetki, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, wezwanie do zapłaty, odsetka
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, aneks, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, przedmiotowa wierzytelność, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, portfel wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, aneks, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cesja, cedent, cena ostateczna, aneks do umowy
Zobacz»

I C 174/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, kredyt gotówkowy, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, wierzytelności istniejące, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, sprawa w dacie, daty przelewów, księgi rachunkowe, wniosek o wszczęcie, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, dokonany przelew, kredyt gotówkowy, nabywca, postępowanie sądowe, zaległe odsetki, egzekucja
Zobacz»

X GC 1068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa przelewu, kredyt, bank, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu, cedent, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, bank, cesja, umowa o kredyt obrotowy, cesjonariusz, potrącenie, pismo z dna, dłużnik wierzytelności, pozwany, bank spółdzielczy, przedmiot przelewu, spółdzielnia, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, akt notarialny
Zobacz»

I C 3305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, bank, przelew, cesja, bankowy tytuł egzekucyjny, aneks
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z załącznika, umowa kredytu gotówkowego, bank, kredytobiorca, nabycie wierzytelności, przelew, kopia, cesja, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, dokument, podpis, wierzyciel, aneks, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, sądowa klauzula
Zobacz»

II Ca 1227/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, kredyt, bank, umowa przelewu, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa o kredyty, kredyt, bank, umowa przelewu, następca prawny banku, część należności, umowa o przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, pozwany, opisana umowa kredytu, należność, bliżej nieokreślona przyczyna, wykazanie wysokości dochodzonego roszczenia, istnienie wierzytelności, działalność gospodarcza przez bank, załącznik do umowy, ciężar obowiązków, rolnicza ania, komornik
Zobacz»

I ACa 544/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

cesja, bank, kredyt, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, pozwany, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, bank, list dłużników, umowa kredytu odnawialnego, wyciąg z listy, kredyt, czynność bankowa, umowa sprzedaży wierzytelności, prawo bankowe, umowa przelewu, pozwany, cedent, rachunek oszczędnościowo, wypowiedzenie, płyta, wyrok zaoczny, umowa cesji wierzytelności, kredyt odnawialny w rachunku, wymagalne zadłużenie, załącznik do umowy
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa przelewu, kapitał, kredyt, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu, kapitał, umowa przelewu wierzytelności, kredyt, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa, kredyt konsumencki
Zobacz»

XI C 2339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

cesja, bank, umowa kredytu gotówkowego, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, cesja, bank, umowa kredytu gotówkowego, kalendarz spłat, załącznik do umowy sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, zakupiona wierzytelność, umowa przelewu, zapłata ceny, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, cedent, dzień od dnia podpisania, cesja wierzytelności, podstawa umowy przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
Zobacz»

I C 35/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 30 września 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, cesja, umowa przelewu, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu gotówkowego, kapitał, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt gotówkowy, wierzytelność, bank, cesja, transakcji sekurytyzacji, ewidencja analityczna, umowa przelewu, cena kupna, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, przedmiot umowy cesji, umowa kredytu gotówkowego, hipoteka umowna zwykła, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, kapitał, komornik sądowy, klauzula wykonalności, należność główna
Zobacz»

XII C 1168/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kredyt, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, wypowiedzenie, pozwany, umowa przelewu, należność, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, kredyt, umowa ugody, przelew wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, wypowiedzenie, umowa kredytu na cele, wykaz wierzytelności, pozwany, kredyt na cele mieszkaniowe, umowa przelewu, zabezpieczona hipoteka, należność, zarzut przedawnienia, przejście wierzytelności, cesja, wypowiedzenie umowy, księgi rachunkowe, dotychczasowy wierzyciel
Zobacz»

III Ca 862/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

powodowy fundusz, cesja, bank, umowa przelewu, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, należność, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • powodowy fundusz, cesja, bank, umowa przelewu, baza prawna, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, domniemanie, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, strona powodowa, wykonanie przez bank, element stosunku zobowiązaniowego, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, należność, rata, księgi rachunkowe
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adam Michalski
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: