Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2271/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2013-07-30

V GC 472/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie, kredytobiorca, odsetka, sprzedaż wierzytelności, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, umowa ugody, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie, rachunek bieżący, spółka akcyjna, stopa, umowa kredytu w rachunku, kredytobiorca, bieżący numer, odsetka, strona powodowa, termin przedawnienia, odpis, sprzedaż wierzytelności, sądowa klauzula wykonalności, klauzula wykonalności, usta
Zobacz»

I C 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, horyzont, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa kredytu konsumpcyjnego, prawo bankowe, wierzytelność, kredyt konsumencki, pożyczka pieniężna, przelew wierzytelności z umowy, działalność kredytowa, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, sporządzenie pisemne uzasadnienia, konsument, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka karna, wierzytelność z umowy kredytu, siedziba, opłata windykacyjna, strona powodowa
Zobacz»

I C 632/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt konsumencki, prawo bankowe, koma, przeniesienie portfeli, portfel wierzytelności, pożyczka pieniężna, przelew wierzytelności z umowy, działalność kredytowa, wierzytelność z umowy kredytu, strona powodowa, kredyt konsumpcyjny, kamienna góra, umowa pożyczki, aport wierzytelności, umowa przeniesienia, konsument, przeniesienie wierzytelności
Zobacz»

II C 836/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 20 września 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, kredytobiorca, przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, kredytobiorca, przedawnienie, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, cesjonariusz, umowa o kredyt konsolidacyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo bankowe, roszczenie, wypowiedzenie umowy, wierzyciel, rata, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, siedziba, pozwany, należność, cedent
Zobacz»

II Ca 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, wierzytelność, księgi rachunkowe, przedawnienie, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kwota kredytów, umowa kredytów, ryk, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, bank, wierzytelność, księgi rachunkowe, umowa o kredyt gotówkowy, prawo bankowe, dowód wypłaty, czek, przedawnienie, przedmiotowa wierzytelność, zażalenie powodów na rozstrzygnięcie, kredyt na rachunek, siedziba, wyciąg z księgi, udzielenie kredytu, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 1050/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kredytobiorca, bank, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, umowa konsolidacyjna, bank, kredyt gotówkowy, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, kwota środków pieniężnych, prawo bankowe, postępowanie egzekucyjne, świadczenie rentowe, wierzyciel, siedziba, prowizja, rejestr funduszy inwestycyjnych, pozwany, zobowiązanie kredytowe, zaciągnięte zobowiązanie, spłata kredytów
Zobacz»

XV C 135/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

bank, wierzytelność, kredytobiorca, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, odsetka, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, wierzytelność, kredytobiorca, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, kwota środków pieniężnych, umowa bankowa, pozwany, odsetka umowna i karna, przewłaszczony pojazd, języki polskie, prowizja, odsetka, fundusz inwestycyjny, dokument sporządzony w języku, środek pieniężny z przeznaczeniem, kwota wykorzystanego kredytu, zarzut przedawnienia, ustalony cel
Zobacz»

I C 438/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2016

Data publikacji: 6 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, brak spłaty zobowiązania, prawo bankowe, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, walor autentyczności, fakt zawarcia umowy kredytu, umowa o kredyty, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetki umowne, zobowiązanie wynikające z umowy, pozwany, związek z brakiem, przedłożenie pełnej dokumentacji, wyciąg z ksiąg funduszu, termin do przedłożenia, egzekucja, nakaz zapłaty, spłata umowy, pozew w związku
Zobacz»

I C 2695/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 28 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, bank, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, odsetka karna, bank, wyrok zaoczny, bieg przedawnienia, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, prawo bankowe, klauzula wykonalności, kredytobiorca, poprzedni wierzyciel, pozwany, wierzyciel z wnioskiem, przedmiotowa umowa kredytu, cesja, rata, strona powodowa, należność
Zobacz»

XII C 90/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2018

Data publikacji: 6 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa kredytów, wierzytelność, kredytobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, wierzytelność, kredytobiorca, umowa kredytu gotówkowego, strona powodowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, wypowiedzenie umowy kredytu, wyciąg z księgi rachunkowej, brak przedstawienia dowodów, przelew wierzytelności, cesja, pozwany, cały kredyt, ewidencja analityczna, wyliczenie kwot, dowód istnienia wierzytelności, dokument urzędowy, wierzyciel pierwotny
Zobacz»

I C 393/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, umowa kredytów, kredytobiorca, bieg przedawnienia, komornik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, umowa kredytów, kredytobiorca, bieg przedawnienia, umowa kredytowa, ugoda sądowa, zarzut przedawnienia, umowa przelewu, spłata kredytów, pozwany, dyspozycja kredytobiorcy, osoba komornika, komornik, wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, oprocentowanie kredytów, kredyt gotówkowy, postępowanie egzekucyjne, prowizja
Zobacz»

I C 3014/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 15 sierpnia 2016

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, wierzytelność, bieg przedawnienia, kredytobiorca, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, wierzytelność, pozwany, powodowy fundusz, kredytodawca, harmonogram spłaty, imieniu banków, przedmiotowa umowa kredytu, czterokrotność stopy lombardowej, bieg przedawnienia, umowa przelewu, wysokość czterokrotności stopy, przelew wierzytelności, kredytobiorca, wypowiedzenie, dokonywanie spłat kredytu, odsetka, wierzyciel
Zobacz»

I C 280/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa kredytów, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, bank, odsetka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu bankowego, wierzytelność, dyspozycja kredytobiorcy, umowa kredytu gotówkowego, oddanie do dyspozycji, wysokość czterokrotności stopy, rejonowy gdańsk, umowa kredytowa, północ, opóźnienie od kwot, zapłata od kwot, maksymalne odsetki, bank, umowa przelewu wierzytelności, odsetka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zawarcie umowy kredytu
Zobacz»

I ACa 53/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 29 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, wierzytelność, umowa kredytów, klauzula wykonalności, roszczenie, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tabela oprocentowania, prawo bankowe, wierzytelność, umowa kredytów, klauzula wykonalności, wysokość dochodzonego roszczenia, roszczenie, oprocentowanie kredytów, poprzednik prawny powodów, pozwany, dokument urzędowy, stopa procentowa, przerwanie przedawnienia, prowizja, bieg przedawnienia, zmiana wysokości opłaty, umowa o kredyty, egzekucja
Zobacz»

I C 534/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 14 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

komornik, wierzytelność, umowa kredytów, kredytobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, odsetka, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kapitał kredytu, komornik, komornik sądowy przy sądzie, wierzytelność, umowa kredytów, kredytobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, egzekucja, bank, umowa kredytu hipotecznego, odsetka, poprzedni wierzyciel, akt komornika sądowego, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, odsetki umowne, kredyt lombardowy, oświadczenie kredytobiorcy, czterokrotność, kredytodawca
Zobacz»

I C 67/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kredytobiorca, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, limit kredytu, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu odnawialnego, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o kredyty, przyznany limit kredytowy, odsetki umowne, umowa o wydanie karty, limit i karta, korzystanie z limitu, transakcja bezgotówkowa, umowa kredytów, spłata limitu, wydanie karty kredytowej, zawarta umowa, czterokrotność stopy lombardowej, powodowy fundusz
Zobacz»

II Ca 751/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, umowa kredytów, bank, kredytobiorca, odsetka, roszczenie, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, umowa kredytów, bank, dowód spłaty, kredytobiorca, odsetka, prawo bankowe, umowa kredytowa, będącymi bankami, roszczenie, klauzula wykonalności, pozwany, stopa procentowa, dochodzone roszczenie, umowa przelewu, siedziba, brak aktywności, koszt ustanowienia, nabywca wierzytelności
Zobacz»

I C 1767/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetka, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, kredytobiorca, wierzyciel pierwotny, nieruchomość komercyjna, pożyczka, bankowy tytuł egzekucyjny, część kredytu, wypowiedzenie, odsetka, pozwany, zakup nieruchomości, odsetki umowne, zaległość w spłacie kredytu, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, decyzja kredytowa, oszustwo, zobowiązanie wobec banków, przestępstwo
Zobacz»

I ACa 378/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2017

Data publikacji: 28 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, wypowiedzenie umowy kredytu, dłużnik osobisty, dłużnik rzeczowy, prawo bankowe, spłata kredytów, egzekucja, razie zagrożeń, hipoteka, klauzula wykonalności, pozwany, postępowanie egzekucyjne, stan majątkowy kredytobiorcy, umowa kredytu hipotecznego, przedawnienie, prowizja
Zobacz»

I ACa 738/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2017

Data publikacji: 17 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa kredytów, przedawnienie, bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, przedawnienie, bank, wierzytelność, rata, bankowy tytuł egzekucyjny, zawarcie umowy kredytu, kredytobiorca, kredyt konsumencki, zmiana powództwa, roszczenie, skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu, termin przedawnienia, nabywca wierzytelności, umowa przelewu, wysokość odsetki, ustawa prawo bankowe, przedmiotowa umowa, przerwa biegu przedawnienia, kredytodawca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Andżelika Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Wanecka
Data wytworzenia informacji: