Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ca 1024/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-03-02

IV Ca 154/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wydanie wyroku zaocznego, prawdziwe twierdzenie powoda, twierdzenie powoda o okolicznościach, pozew dokumentów, przyjęcie twierdzeń powoda, twierdzenie przytoczone w pozwie, siedziba, obejście prawa, pozwany, ramowe umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, środek komunikacji elektronicznej, wydanie wyroku zaocznego, prawdziwe twierdzenie powoda, twierdzenie powoda o okolicznościach, pozew dokumentów, przyjęcie twierdzeń powoda, twierdzenie przytoczone w pozwie, siedziba, pomoc środka, obejście prawa, pozwany, czterokrotność stopy lombardowej, koszt pożyczki, rachunek bankowy, potwierdzenie wypłaty, zawieranie umowy pożyczki, ramowe umowy, kolejna pożyczka, celu obejść
Zobacz»

III Ca 341/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wydanie wyroku zaocznego, twierdzenie powoda o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, prawdziwe twierdzenie powoda, pozew, pierwotny wierzyciel, profil klientów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wydanie wyroku zaocznego, twierdzenie powoda o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, rejestracja, przelew, zawarcie umowy pożyczki, prawdziwe twierdzenie powoda, upływ terminu spłaty pożyczki, pozew, pierwotny wierzyciel, profil klientów, pozwany, pierwsze wezwanie, opóźnienie w spłacie pożyczki, dzień kalendarzowy, numer rejestracyjny, kwota pożyczki, warunek umowy pożyczki, podstawa poglądu
Zobacz»

II Ca 714/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkodawca, wierzytelność, uzasadniona wątpliwość, prawdziwe twierdzenie powoda, twierdzenie przytoczone w pozwie, siedziba, pozwany, twierdzenie powoda o okolicznościach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkodawca, umowa ramowa, przelew, wierzytelność, uzasadniona wątpliwość, prowizja, prawdziwe twierdzenie powoda, twierdzenie przytoczone w pozwie, pisma procesowe, odsetki kapitałowe, konsument, koszt wezwań do zapłaty, siedziba, pozwany, treść dowodów z dokumentów, udzielona pożyczka, twierdzenie powoda o okolicznościach, wysokość odsetek maksymalnych, postanowienie umowne
Zobacz»

II C 9/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2015

Data publikacji: 11 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkodawca, wierzytelność, siedziba, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, uzasadniona wątpliwość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkodawca, pożyczkobiorca, wierzytelność, udzielenie pożyczki, przedmiot pożyczki, strona umowy pożyczki, prowizja za udzielenie, przelew, własność przedmiotu umowy, koszt udzielenia, gatunek, ewentualne wynagrodzenie, siedziba, twierdzenie powoda o okolicznościach, wynagrodzenie ustalone w umowie, cesja wierzytelności, prawdziwe twierdzenie powoda, uzasadniona wątpliwość, pozwany
Zobacz»

XVIII C 807/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 18 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wyrok zaoczny, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, uzasadniona wątpliwość, wierzytelność, siedziba, pożyczkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wyrok zaoczny, sprzeczność twierdzenia, odsetki ustawowe, złożenie pisma procesowego, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa pożyczki gotówkowej, twierdzenie pozwu, prawdziwe twierdzenie powoda, uzasadniona wątpliwość, prowizja, ilość pieniędzy, odsetka maksymalna, przelew, wierzytelność, nabywca wierzytelności, siedziba, termin posiedzenia, pożyczkodawca, pośrednictwem platformy
Zobacz»

I C 1368/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wydruk, wydanie wyroku zaocznego, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, uzasadniona wątpliwość, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wydruk, gatunek, dowód dokonania przelewu, wydanie wyroku zaocznego, przeniesienie własności przedmiotu pożyczki, opłata za monit, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa pożyczki gotówkowej, określona ilość pieniędzy, prawdziwe twierdzenie powoda, uzasadniona wątpliwość, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, treść stosunku zobowiązaniowego, pozwany, forma elektroniczna, wydruk komputerowy, przelew kwot, lublin, zawarcie umowy pożyczki
Zobacz»

III Ca 573/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 maja 2017

Data publikacji: 4 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkodawca, ramowe umowy, wierzytelność, uzasadniona wątpliwość, wyrok zaoczny, twierdzenie powodów, pozew, wydruk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkodawca, ramowe umowy, pożyczkobiorca, wierzytelność, opłata administracyjna, maksymalna liczba, droga telefoniczna, uzasadniona wątpliwość, konsument, opłata za upomnienia, wyrok zaoczny, przedmiot pozwu, droga elektroniczna, warunek pożyczki, indywidualne warunki, twierdzenie powodów, pozew, wydruk, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

III Ca 40/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wydanie wyroku zaocznego, pozew, ramowe umowy, uzasadniona wątpliwość, pozwany, twierdzenie powodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wydanie wyroku zaocznego, środek komunikacji elektronicznej, pozew, strona umowy pożyczki, przelew kwot, ramowe umowy, uzasadniona wątpliwość, pozwany, potwierdzenie przelewu, wzorzec, twierdzenie pozwu, upływ terminu spełnienia świadczenia, pomoc środka, podstawa twierdzenia, twierdzenie powodów, dokonywanie czynności bankowych, zawarcie umowy pożyczki, podpis elektroniczny, udzielenie pożyczki
Zobacz»

III Ca 1368/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 11 marca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzytelność, wyrok zaoczny, cesja, pozwany, prawdziwe twierdzenie, kserokopia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wierzytelność, wyrok zaoczny, cesja, dokument umowy pożyczki, ustawa o kredycie konsumenckim, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, twierdzenie powódki, kserokopia dokumentów, prawdziwe twierdzenie, pośrednictwem platformy, przedstawiona kserokopia, treść umowy ramowej, kserokopia umowy przelewu, spłata pożyczki, kserokopia, podstawa faktyczna wyroku zaocznego, zmiana wyroku przez orzeczenie, ocena w świetle norm
Zobacz»

I C 1013/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 11 września 2015

Data publikacji: 4 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzytelność, umowa cesji, pożyczkodawca, pozew, wyrok zaoczny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa pożyczki, opłata windykacyjna, prowizja, wierzytelność, umowa cesji, pożyczkodawca, pozew, odsetka w przypadku opóźnienia, ilość pieniędzy, dobry obyczaj, wyrok zaoczny, pozwany, konsument, żądana kwota, główne świadczenie, dzień opóźnienia, należność główna, pożyczkobiorca, wynik zwarcia
Zobacz»

I Ca 43/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, pożyczkodawca, umowa pożyczki, umowa cesji, pierwotny wierzyciel, ramowe umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pożyczkodawca, umowa pożyczki, całkowity koszt pożyczki, umowa cesji, pierwotny wierzyciel, spłata ratalna, pożyczkobiorca, jednorazowa kwota, ramowe umowy, opłata administracyjna, przelew wierzytelności, zwrot pożyczki, termin spłaty pożyczki, zbywca wierzytelności, rachunek bankowy pożyczkodawcy, załącznik do umowy cesji, zawarcie umowy cesji wierzytelności, zaliczenie wpłaty na poczet, istotność
Zobacz»

III Ca 107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkodawca, wierzytelność, profil klientów, pozwany, pozew, ramowe umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkodawca, wierzytelność, transakcja kredytowa, instrument pochodny, profil klientów, warunek umowy pożyczki, wola zawarcia umowy, opłata rejestracyjna, pozwany, rachunek bankowy pożyczkodawcy, zawarcie umowy pożyczki, pożyczkobiorca, prawa konsumenta, pozew, formularz umowy, numer, ramowe umowy, droga przelewu, fakt zawarcia umowy
Zobacz»

III Ca 1319/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 28 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa pożyczki, uzasadniona wątpliwość, pozwany, wyrok zaoczny, siedziba, pozew, twierdzenie, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczka odnawialna, uzasadniona wątpliwość, umowa o kredyt konsumencki, pożyczkobiorca, przelew, koszt wezwań do zapłaty, twierdzenie faktyczne pozwu, pozwany, konsument, spłata pożyczki, wyrok zaoczny, siedziba, forma pisemna, pozew, warunek pożyczki, prowizja, twierdzenie, instrument pochodny, wierzytelność
Zobacz»

I C 58/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzyciel pierwotny, wierzytelność, umowa cesji, siedziba, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wierzyciel pierwotny, wierzytelność, prawo do wierzytelności, umowa cesji, podstawa umowy cesji, siedziba, pozwany, gatunek, zadłużenia stałe, istnienie i wysokości zobowiązania, cesja wierzytelności, umowa pożyczki gotówkowej, roszczenie w zakresie kwot, pozew, określona ilość pieniędzy, ilość rzeczy, wierzytelność na osobę trzecią, opłata manipulacyjna, wynajmowane mieszkanie
Zobacz»

I C 1608/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, siedziba, twierdzenie powoda o okolicznościach, wyrok zaoczny, wyciąg, pozwany, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, harmonogram spłaty, wyciąg z rachunku, umowa spółki jawna, siedziba, twierdzenie powoda o okolicznościach, wkład niepieniężny, wyrok zaoczny, zawarcie umowy pożyczki, wyciąg, sporządzony harmonogram, powództwo w elektronicznym postępowaniu, gotowy formularz, wniesienie przez wspólników, pozwany, potwierdzenie umowy pożyczki, wierzytelność, wspólników wkładów, zgoda na umowę, formularz urzędowy
Zobacz»

X C 2446/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzytelność, umowa cesji, pozwany, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wierzytelność, ilość pieniędzy, gatunek, odsetka ustawowa za opóźnienie, cesja wierzytelności, ogólna wysokość, charakter zaoczny, umowa cesji, przelew, żądanie uiszczenia, ewentualne badanie, załącznik do umowy cesji, pozwany, dokument na poparcie, żądanie dalszych odsetek, kwota, rygor natychmiastowej wykonalności, wyrok zaoczny, data żądania
Zobacz»

I C 189/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 25 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, prawdziwe twierdzenie powoda, wyrok zaoczny, pozwany, pożyczkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, ostateczne wezwanie do zapłaty, opłata przygotowawcza, postępowanie windykacyjne, monit, koszt działania, konsument, prawdziwe twierdzenie powoda, wypłata pożyczki, dodatkowa kara umowna, wyrok zaoczny, formie czeków, pozwany, niespłacone raty, spłata zadłużenia, harmonogram, pożyczkodawca, kapitał pożyczki, odsetka, pożyczkobiorca
Zobacz»

X C 2927/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wierzytelność, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wierzytelność, kredyt konsumencki, ilość pieniędzy, gatunek, odsetka ustawowa za opóźnienie, cesja wierzytelności, ogólna wysokość, charakter zaoczny, umowa cesji, przelew, platforma internetowa, żądanie uiszczenia, ewentualne badanie, załącznik do umowy cesji, pozwany, dokument na poparcie, żądanie dalszych odsetek, kwota, rygor natychmiastowej wykonalności
Zobacz»

III Ca 928/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wyrok zaoczny, ramowe umowy, profil klientów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkobiorca, warunek umowy pożyczki, upływ terminu spłaty pożyczki, wyrok zaoczny, ramowe umowy, zawarcie umowy pożyczki, profil klientów, droga pocztowa, potwierdzenie przelewu, zgodność twierdzeń, ustawa prawo bankowe, środek porozumiewania, umowa na odległość, określona wątpliwość, przelew kwot, wezwanie do zapłaty, ruda śląska, pozwany, spółka komandytowo-akcyjna
Zobacz»

I C 670/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 24 lutego 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa pożyczki, prawdziwe twierdzenie powoda, wyrok zaoczny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, opłata przygotowawcza, ostateczne wezwanie do zapłaty, opłata administracyjna, postępowanie windykacyjne, monit, koszt działania, konsument, prawdziwe twierdzenie powoda, wniosek klientów, dodatkowa kara umowna, wyrok zaoczny, pozwany, obsługa wniosku, rata pożyczki, wysyłka, niespłacone raty, harmonogram spłaty, termin określony w harmonogramie, spłata zadłużenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bałdyga
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Wanecka
Data wytworzenia informacji: