Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
684

I C 1675/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-08-22

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględniono roszczenie; rozstrzygnięto o kosztach procesu
Sygn. akt I C 1675/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Ławnicy: ----- Protokolant: Marlena Sztenderewicz po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Płocku sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w K. przeciwko małoletniemu P. M. – reprezentowanemu przez przedstawicieli ustawowych K. M. i D. M. o uznanie czynności za bezskuteczną orz
Czytaj więcej»

II K 86/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: O ile oskarżony D.P. był w pełni świadom konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z faktu odpłatnego zbywania narkotyków, gdyż był i jest w pełni zdrową psychicznie oraz dojrzałą osobą, która w czasie czynu ukończyła 21 lat tracąc tym samym status młodocianego, to w przypadku oskarżonego D.R. sytuacja jest odmienna, albowiem zarówno w czasie czynu, jak i w czasie orzekania nie ukończył jeszcze 21 lat, a choć nie chorował psychicznie w przeszłości i nie jest również chory psychicznie obecnie to jednak pozostaje lekko upośledzony umysłowo, co skutkowało wydaniem przez zespól orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w S. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (k.157-162), a w czasie zarzucanego czynu powodowało nieznaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
Sygn. akt II K 86/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) ławnicy Małgorzata Chybińska Artur Gajda protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Grzegorza Jędrzejewskiego po rozpoznaniu w dniu 16.01., 9.02. i 3.03.2017 r. sprawy D. P. (1) syna A. i K. z d. K. urodz. (...) w S. oskarżonego o to, że w okresie od września 2015 r. do października 2015 r. w S. d
Czytaj więcej»

VI U 486/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O objęciu rolnika ubezpieczeniem społecznym z mocy ustawy decydują przesłanki art. 6 i 7 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 277 ze zm.), posiadanie statusu rolnika i faktyczne prowadzenie działalności rolniczej a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego zasiedzenie. Orzeczenie Sądu stwierdzające zasiedzenie ma charakter deklaratoryjny bowiem wskazuje na określony stan prawny istniejący w dacie wpływu zasiedzenia.
Sygn. akt VI U 486/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 07 września 2017 roku w Płocku sprawy M. W. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i składki na skutek odwołania M. W. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego
Czytaj więcej»

VI U 832/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI U 832/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Płocku sprawy M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania M. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odd
Czytaj więcej»

VI U 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla kwalifikacji pracy palacza nie zautomatyzowanych rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze ( Dz.U. nr 8 poz.43) istotne jest, czy kotły rusztowe lub parowe były wykorzystywane w przemyśle. Pojęcie " kotły typu przemysłowego" nie jest ujęte w żadnej fachowej literaturze technicznej i należy do oceny prawnej Sądu.
Sygn. akt VI U 196/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Płocku sprawy S. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o prawo do emerytury na skutek odwołania S. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 28 listopada
Czytaj więcej»

VI U 540/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: renta uczniowska z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
Sygn. akt VI U 540/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Solecka Protokolant: st.sekr.sąd. Ewelina Pilewska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Płocku sprawy D. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na skutek odwołania D. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

IV Ca 430/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-08-16

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 430/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie: SSO Renata Wanecka SSO Małgorzata Michalska Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2017 r. sprawy z wniosku W. D. z udziałem (...) S.A. w L. o ustanowienie służebności przesyłu i z wniosku (...) S.A. w L. z udziałem W. D. o zasiedzenie służebności na sku
Czytaj więcej»

VI Pa 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt VI Pa 123/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan (spr.) Sędziowie: SO Ewa Solecka SR del. Katarzyna Mieszkowicz Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Suchodolski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016 roku w P. sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o przywrócenie do pracy
Czytaj więcej»

VI U 1986/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI U 1986/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 17/12/2015 roku w Płocku sprawy A. L. z udziałem zainteresowanych W. D. i P. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na skutek odwołania A. L. od decyzji
Czytaj więcej»

VI U 601/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI U 601/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jadwiga Klonowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Jędrzejczak po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 roku w Płocku sprawy J. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o prawo do emerytury na skutek odwołania J. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 22 kwietn
Czytaj więcej»