Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
121

I C 2165/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-03

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda dochodzone roszczenie wraz z kosztami procesu.
Sygn. akt I C 2165/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: stażysta Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A w W. przeciwko H. K. i W. K. o zapłatę 1. zasądza od pozwanej H. K. na rzecz powoda (...) S.A w W. kwotę 128.427,23zł ( sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złot
Czytaj więcej»

I C 2645/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasiłki celowe nie mają charakteru odszkodowawczego - ich celem nie jest naprawianie szkody, lecz przezwyciężenie trudności życiowych, jakich zgłaszający daną potrzebę nie może zaspokoić samodzielnie; fakt ich wypłacenia nie wpływa na wysokość świadczenia przysługującego ubezpieczonemu z tytułu umowy ubezpieczenia.
Sygn. akt I C 2645/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa T. S. (1) przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda T. S. (1) kwotę 82 350,40 zł (osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1394/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-07-01

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie można przyjąć domniemanie z art. 528 kc w sytuacji gdy w wykonaniu umowy dłużnik uzyskał cenę stanowiącą znaczną część wartości przedmiotu umowy
sygn. akt I C 1394/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. w P. sprawy z powództwa „ (...) - (...) ” Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko M. Z. i E. Z. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 3600,- (trzech tysi
Czytaj więcej»

VI U 1298/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne pracownika może być kwestionowana przez organ rentowy na podstawie art. 58 kc w zw. z art. 300 kp, jeżeli jest nieadekwatna do rodzaju zajmowanego stanowiska, zakresu czynności, odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych w zależności od okoliczności sprawy może być porównywana do przeciętnego wynagrodzenia na lokalnym rynku pracy.
Sygn. akt VI U 1298/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sąd. Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku w Płocku sprawy L. Ś. z udziałem zainteresowanego (...) Sp. z o. o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w W. o wysokość podstawy wymiaru składki na skutek odwołania L. Ś. od d
Czytaj więcej»

VI P 29/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2014-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie uzupełniające z tytułu wypadku przy pracy dochodzone przez pracownika na podstawie art. 445 par.1 kc w zw. z art. 300 kp powinno uwzględniać stopień uszczerbku na zdrowiu wywołanego wypadkiem związanym ze stanem zdrowia fizycznego i psychicznego
Sygn. akt VI P 29/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekret. sąd. J. Z. po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 roku w Płocku sprawy z powództwa D. B. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Spółki z ograniczo
Czytaj więcej»

V Ka 712/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Stan pod wpływem środka odurzającego ( art. 178 a par. 1kk), a stan po uzyciu środka działającego podobnie do alkoholu ( art.87 par.1 k.w)
Sygn. akt V Ka 712/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Płocku w V Wydziale Karnym – Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Halina Mieszkowicz Sędziowie: SO Jan Swaczyna SO Jacek Lisiak / spr./ Protokolant: sekretarz sądowy Aleksandra Szczepańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku Hanny Cendrowskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2014 roku w Płocku sprawy D. D. oskarżonego o popełnienie występku z art.
Czytaj więcej»

I C 704/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uznać czynność prawną za bezskuteczną wobec powoda
Sygn. akt I C 704/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014r. sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko M. T. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 . uznaje za bezskuteczną w stosunku do Miasta S. W. umowę darowizny zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 2
Czytaj więcej»

I C 1974/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-09

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddala powództwo
Sygn. akt IC 1974/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014r. w Płocku sprawy z powództwa J. B. przeciwko S. R. , W. L. , K. L. i G. R. o ustalenie oddala powództwo. I C 1974/13 UZASADNIENIE J. B. wystąpiła przeciwko S. R. , W. L. , K. L. i G. R. o ustalenie, iż właścicielką działki nr (...) o
Czytaj więcej»

I C 318/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 318/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014r. w P. sprawy z powództwa J. F. przeciwko S. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda J. F. procesu. Sygn. akt I C 318/13 UZASADNIENIE J. F. w dniu 9 grudnia 2010r. złożył pozew przeciwko L. W. i S. W. o zasądzenie na jego rzecz kwoty
Czytaj więcej»

I C 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko zaznaczenie słów, ale również kontekst sytuacyjny, w którym zostały użyte; sama okoliczność, iż autor wypowiedzi nie wymienia nazwiska powoda, nie uchyla naruszenia jego czci i dobrego imienia, jeżeli wypowiedź pozwala na identyfikację osoby w jej środowisku- wystarczy, by oceniając sprawę rozsądnie, można było powiązać zniesławiające zarzuty z konkretną osobą.
Sygn. akt I C 977/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego S. N. do opublikowania na własny koszt w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku na stronie
Czytaj więcej»