Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
384

I C 2687/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 2687/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Dymkowska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015r. w Płocku sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko B. W. o zapłatę 1. uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 27 października 2014r. sygn. I Nc 161/14; 2. zasądza od po
Czytaj więcej»

IV Ca 422/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 422/16 POSTANOWIENIE Dnia 06 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Wacław Banasik Sędziowie SO Małgorzata Michalska SO Renata Wanecka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. w P. sprawy z wniosku E. Ż. z udziałem M. G. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 10 marca 2016
Czytaj więcej»

IV Ca 311/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 311/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy W składzie następującym : Przewodniczący: SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie: SO Joanna Świerczakowska SO Renata Wanecka Protokolant : sekr. sadowy K. G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w P. sprawy z wniosku T. S. z udziałem A. Ł. i E. Ł. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 22 grudn
Czytaj więcej»

IV Ca 218/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 218/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Wacław Banasik Sędziowie SO Małgorzata Michalska SO Renata Wanecka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Stowarzyszenia (...) w Ż. przeciwko B. A. , Ł. A. i M. A. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»

I C 1426/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 71.730 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot i kosztami procesu.
Sygn. akt IC1426/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2015r. w Płocku sprawy z powództwa Instytutu (...) w W. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w C. o zapłatę 1. zasądza od (...) Szpitala (...) w C. na rzecz Instytutu (...) w W. kwotę 71. 730 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych)
Czytaj więcej»

I C 1166/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-02

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1166/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko K. S. (1) o zachowek w kwocie 234.000,00 zł I zasądza od pozwanego K. S. (1) na rzecz powoda H. S. kwotę 148.352,67 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesi
Czytaj więcej»

IV Ca 163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 163/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Sędziowie SSO Małgorzata Michalska SSO Renata Wanecka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa Z. D. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

IV Ca 202/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 202/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Sędziowie SO Małgorzata Michalska SO Renata Wanecka (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016r. w P. sprawy z powództwa Z. D. przeciwko R. D. o zamianę świadczeń dożywotnich na rentę dożywotnią oraz z powództwa wzajemneg
Czytaj więcej»

I C 2013/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddala powództwo.
Sygn. akt I C 2013/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2015r. sprawy z powództwa B. K. przeciwko Muzeum (...) w O. o zapłatę 1/ oddala powództwo, 2/ zasądza od B. K. na rzecz Muzeum (...) u w O. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. I C 2013/14 UZASADNIENIE B. K. w
Czytaj więcej»

IV Ca 57/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 57/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodnicząca SSO Katarzyna Mirek – Kwaśnicka Sędziowie: SO Elżbieta Włodarczyk SO Renata Wanecka (spr.) Protokolant: st. sek. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016r. w P. sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gostyninie z
Czytaj więcej»