Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
862

I C 2270/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 18.000 zł tytułem odszkodowania
Sygn. akt I C 2270/12 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2014r. sprawy z powództwa Z. B. (1) i M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz M. S. ; - kwotę 65.000 zł ( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 8 lis
Czytaj więcej»

I C 2271/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-30

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej A. G. na rzecz P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego kwotę 136.139,94 zł z odsetkami ustawowymi od 7 września 2012 r. do dnia zapłaty.
Sygn. akt 2271/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Wanecka Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Grochowska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. G. o zapłatę 1 oddala wniosek pozwanej A. G. o odrzucenie pozwu; 2 zasądza od pozwanej A. G. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 2284/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) z istoty swojej instytucja kary umownej pozwala na dochodzenie roszczeń o charakterze odszkodowawczym w uproszczony sposób w odniesieniu do obowiązku wykazania szkody oraz jej wysokości; kara umowna stanowi swoisty surogat odszkodowania, zastępując to odszkodowanie.
Sygn. akt I C 2284/12 Dnia 09 grudnia 2016 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie od pozwa
Czytaj więcej»

I C 2301/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nakazuje pozwanemu opublikowanie w gazecie przeprosin następującej treści...
Sygn. akt I C 2301/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015r. sprawy z powództwa I. W. przeciwko K. S. (1) o ochronę dóbr osobistych 1/ zobowiązuje K. S. (1) do opublikowania na swój koszt na pierwszej stronie gazety (...) czcionką nr 12 w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następują
Czytaj więcej»

I C 2311/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-10-06

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt IC 2311/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2014r. w Płocku sprawy z powództwa M. L. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. o ochronę dóbr osobistych 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża M. L. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...
Czytaj więcej»

I C 2310/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchwały organów spółdzielni, wywołujące skutki cywilnoprawne, podlegają przepisom kodeksu cywilnego, jako czynności prawne, w związku z czym nie mogą naruszać przepisów bezwzględnie obowiązujących. Ocena ich skuteczności dokonywana jest z punktu widzenia art. 58 § 1 k.c. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.4.2014 r., VI ACa (...)
Sygn. akt I C 2310/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018r. w Płocku sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w G. o ustalenie nieważności uchwały nr 9/2015 1 ustala nieważność uchwały nr 9/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Rady Nadzorczej (...) Spółdzie
Czytaj więcej»

I C 2313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z naruszeniem obowiązku wydania aktu normatywnego (zaniechaniem legislacyjnym) mamy do czynienia jedynie w przypadkach, gdy obowiązek wydania aktu normatywnego wynika z obowiązującej normy prawnej (norm prawnych). Zasady słuszności, zasady współżycia społecznego lub inaczej ujęte normy lub zasady etyczne nie są wystarczającą podstawą (...)
Sygn. akt I C 2313/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Powiatowi (...) o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 2331/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowo uwzględniono powództwo; rozstrzygnięto o kosztach procesu
Sygn. akt I C 2331/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Wojtewicz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. B. (1) kwotę 63.000 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 2365/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pewne uciążliwości lub niedogodności, związane z pobytem w zakładzie karnym, polegające na konieczności funkcjonowania w celi mieszkalnej ze współosadzonymi, w celi, która nie zawsze spełnia standardy mieszkaniowe zgodne z warunkami mieszkalnymi skazanego sprzed osadzenia, są normalnością. Między innymi taki jest sens i cel kary pozbawienia (...)
Sygn. akt I C 2365/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w P. o zadośćuczynienie I oddala powództwo; II zasądza od powoda Ł. B. na rzecz Skarbu Państwa - Dyrektora Zakładu Karn
Czytaj więcej»

I C 2365/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2018-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezspornym jest, iż sprawca zdarzenia w jego dacie nie posiadał prawa jazdy, co zważywszy na okoliczności zdarzenia mogło być jedną z przyczyn jego zaistnienia, albowiem nie posiadał również umiejętności pozwalających mu na bezpieczne kierowanie samochodem. Powyższe nie wystarczy jednakże jeszcze do przypisania powódce przyczynienia tylko z (...)
Sygn. akt I C 2365/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa I. J. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zadośćuczynienie w kwocie 273.816,00 zł, odszkodowanie w kwocie 20.183,93 zł, rentę w kwocie 500,00 zł miesięcznie, ustale
Czytaj więcej»