Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1241

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza należność główną, oddala w części odsetki, zasądza koszty.
Sygn. akt I C 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2015r. w P. sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przeciwko G. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. Z. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 326.868,97 zł (trzysta dwadz
Czytaj więcej»

I C 16/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odpowiedniej sumy, której przyznanie przewiduje art. 445 § 1 k.c., zależy więc przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien więc decydować w zasadzie stopień cierpień fizycznych i (...)
Sygn. akt I C 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Sosnowska po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 roku w Płocku na rozprawie 1 sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 300.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 10.189,03 zł, rentę wyrównawczą w kwocie 2.000,00 zł mies
Czytaj więcej»

I C 50/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego (...) na rzecz powoda (...) odsetki ustawowe od kwoty 219 988,40 zł od dnia 06.12.2011 do dnia 11.04.2012 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo 3. zasądza od pozwanego (...) na rzecz powoda kwotę 19737 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna w S. przeciwko P. W. oraz (...) Centrum (...) w S. o zapłatę na skutek ponownego rozpoznania sprawy w zakresie uchylonych punktów 3. i 4
Czytaj więcej»

I C 50/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: niewdzięczne będzie każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym aby zostało uznane za "rażąco niewdzięczne", musi cechować je znaczne nasilenie złej woli, skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej; nie budzi ponadto wątpliwości w dorobku judykatury, że pojęcie "niewdzięczności" wymaga (...)
Sygn. akt I C 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r. w Płocku sprawy z powództwa T. S. (1) , I. J. , A. S. (1) , T. S. (2) i Z. S. przeciwko E. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów T. S. (1) , I. J. , A. S. (1) , T. S.
Czytaj więcej»

II K 41/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Reasumując, zebrane w sprawie dowody i ich analiza pozwoliły uznać, iż oskarżony M.P. dopuścił się rozboju posługując się kastetem będącym innym podobnie niebezpiecznym, jak nóż, czy broń palna, przedmiotem, czym spowodował u pokrzywdzonej naruszenie czynności narządu ciała na czas trwający dłużej niż 7 dni. Wprawdzie ów kastet okazał się być (...)
Sygn. akt II K 41/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) ławnicy Agnieszka Czermińska Danuta Jąderek protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Ewy Przybyłowskiej-Dołhun i oskarżycielki posiłkowej V. D. po rozpoznaniu w dniach 27.10., 17.11. i 2.12.2016 r. oraz 3.01. i 30.01.2017 r. sprawy M. P. (1) syna R. i R. z d. K. urodz. (...) w P. oskarżonego
Czytaj więcej»

II K 44/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2021-02-25

Data publikacji: 2021-12-30

trafność 100%

Sygn. akt II K 44/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący sędzia Mariusz Królikowski Ławnicy Małgorzata Renata Chybińska, Monika Kłosińska Protokolant sekr. sąd. Marek Rutkowski przy udziale Prokuratora: Iwony Tondys po rozpoznaniu w dniach 15, 27 stycznia 2021 r., 12 lutego 2021 r. sprawy: D. G. c. K. i A. z d. J. , ur. (...) w W. oskarżonej o to, że: 1 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w S. , pow. (...) , woj
Czytaj więcej»

II K 51/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-01-23

Data publikacji: 2021-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 51/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Beata Szafaryn Protokolant: st. sekr. sąd. Eliza Fabisiak z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku Marcina Policiewicza oraz oskarżyciela posiłkowego – kuratora małoletnich N. W. i A. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. w P. sprawy: L. K. z domu O. , urodzonej w dniu (...) w P. , córki B. i A. z domu P. ,
Czytaj więcej»

II K 53/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-01-28

Data publikacji: 2021-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 53/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2019r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Robert Koziciński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Izabela Dąbrowska – Dziecinny, Daria Krasecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku: Anny Osieckiej i oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. Z o.o. spółka komandytowa (...) , M. z siedzibą w P. po rozpoznaniu w dniach: 07 lipca 2017r., 8, 11 stycznia 2018r., 12 lutego 20
Czytaj więcej»

II K 54/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2021-07-21

Data publikacji: 2021-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 54/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Płock, 21 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku – II Wydział Karny w składzie sędzia Dariusz Wysocki protokolant Agnieszka Imielska z udziałem prokuratora Marcina Bagińskiego i oskarżyciela posiłkowego T. D. po rozpoznaniu na rozprawie 14 lipca 2021 r. sprawy W. W. (1) z domu S. ( PESEL: (...) ), urodzonej (...) w C. , córki W. i G. , oskarżonej o to, że: w okresie od dnia 20 września 2019 roku do dnia 20 października 2019 roku w miejscowości Ł.
Czytaj więcej»

II K 55/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-08-29

Data publikacji: 2021-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 55/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Płock, 29 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny w składzie przewodniczący sędzia Dariusz Wysocki protokolanci: st. sekr. sądowi Agnieszka Skierska i Małgorzata Zeltyng z udziałem prokuratorów: Roberta Majewskiego i Jana Sadowskiego oraz oskarżycielki posiłkowej S. D. (1) po rozpoznaniu na rozprawie 16 VII, 6, 7, 13, 14, 20, 21 VIII 2019 roku sprawy: 1. M. R. (1) , syna E. i J. z domu C. , urodzonego (...) w C. , 2. M. R. (2)
Czytaj więcej»