Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
198

I C 31/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zwalnia spod egzekucji udział wynoszący 1/4 we współwłasności nieruchomosci położonej we wsi Ł. gm. S. dla której to nieruchomości prowadziona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w G. , należącej do powódki
Sygn. akt IC 31/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekretarz sądowy Urszula Szczęsna – Cichosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2015 r. w P. sprawy z powództwa E. S. (1) przeciwko Bankowi (...) S.A. Oddział w P. , M. C. i Bankowi (...) S.A Departament Windykacji w W. o zwolnienie spod egzekucji przy udziale kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu poz
Czytaj więcej»

I C 1167/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza kwotę
Sygn. akt IC 1167/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

I C 743/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-11

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala, przyznaje koszty pełnomocnikowi z urzędu
Sygn. akt I C 743/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2015r. w P. sprawy z powództwa Z. Z. przeciwko Skarbowi Państwa- Zakładowi Karnemu w P. o zadośćuczynienie i rentę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje radcy prawnemu J. M. kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) plus 23 % podatku
Czytaj więcej»

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza należność główną, oddala w części odsetki, zasądza koszty.
Sygn. akt I C 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2015r. w P. sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przeciwko G. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. Z. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 326.868,97 zł (trzysta dwadz
Czytaj więcej»

I C 1990/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 102.823,55zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10.04.2013
Sygn. akt IC 1990/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę 1 zasądza od M. C. na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwest
Czytaj więcej»

VI U 1307/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI U 1307/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Płocku sprawy A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o wysokość emerytury na skutek odwołania A. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 5 sierpnia 2
Czytaj więcej»

VI U 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o świadczenia rentowe z funduszu ubezpieczeń społecznych ocena niezdolności do pracy może być dokonana wyłącznie na podstawie opinii biegłych lekarzy sądowych.
Sygn. akt VI U 274/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku w Płocku sprawy H. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania H. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział
Czytaj więcej»

IV Ca 472/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-09-02

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 472/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Elżbieta Włodarczyk Sędziowie SSO Renata Wanecka (spr.) SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2015 r. w P. sprawy z powództwa W. G. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zadośćuczynienie na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I C 2313/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza zadośćuczynienie w kwocie 10.000zł. 2. oddala powództwo w pozostałej części.
Sygn. akt IC 2313/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekretarz sądowy Urszula Szczęsna – Cichosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2015 r. w P. sprawy z powództwa R. S. przeciwko Gminie M. Ż. o zadośćuczynienie i zaniechanie dalszych naruszeń poprzez zamianę lokalu socjalnego 1 zasądza od Gminy M. Ż. na rzecz powoda R. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę
Czytaj więcej»

VI U 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI U 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: stażysta Przemysław Dybiec po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 roku w Płocku sprawy W. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o obliczenie emerytury na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej na skutek odwołania W. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznyc
Czytaj więcej»