Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
588

IV Ca 1040/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 1040/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Barbara Kamińska Sędziowie SO Małgorzata Michalska SO Małgorzata Szeromska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie 22 lutego 2017 r. w P. sprawy z wniosku Z. G. i M. G. (1) z udziałem Gminy J. , M. G. (2) , L. G. , Skarbu Państwa Starosty G. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawców od postanowien
Czytaj więcej»

IV Ca 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Renata Wanecka (spr.) Sędziowie - SO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka SO Joanna Świerczakowska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 19 kwietnia 2017r. w P. sprawy z powództwa P. M. przeciwko M. J. (1) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gostyninie
Czytaj więcej»

I C 1902/09

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku zachowań polegających na zaniechaniu obowiązek ciążący na określonym podmiocie musi w sposób wyraźny wynikać z przepisu prawa. Świadomość zawinienia oznacza, że sprawca zdaje sobie sprawę z faktu, iż jego zachowanie jest bezprawne. Sprowadza się ona do postawienia sprawcy zarzutu, że w konkretnych okolicznościach umyślnie bądź na skutek lekkomyślności, ewentualnie niedbalstwa nie dołożył należytej staranności, jakiej można wymagać od niego w danej sytuacji. W przypadku bezprawnego zaniechania, to jest niewykonania ciążącego na sprawcy obowiązku, należytą staranność ustalać należy w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 355 § 1 k.c.
Sygn. akt I C 1902/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w P. na rozprawie sprawy z powództwa M. R. i O. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Nadleśnictwu C. i Skarbowi Państwa – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę I oddala powództwo; II odstępu
Czytaj więcej»

IV Ca 100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 100/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie SO Joanna Świerczakowska SO Jarosław Pejta Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie 30 marca 2017 r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Skarbowi Państwa Prezydentowi Miasta P. o ustaleni
Czytaj więcej»

IV Ca 102/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 102/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie 5 kwietnia 2017 r. w P. sprawy z powództwa M. S. przeciwko M. B. i A. B. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego w Gostyninie z 12 grudnia 2016 r. sygn. akt I C 649/15 1 oddala apelację; 2
Czytaj więcej»

IV Ca 174/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 174/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Joanna Świerczakowska Sędziowie - SO Renata Wanecka (spr.) SR del. Ewa Jarzyńska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 26 kwietnia 2017r. w P. sprawy z powództwa I. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Żyra
Czytaj więcej»

IV Ca 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie - SO Renata Wanecka SR del. Piotr Czerkawski Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 16 marca 2017r. w P. sprawy z powództwa G. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Sierp
Czytaj więcej»

II Kop 25/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W interesie publicznym leży by wobec osób które popełniły przestępstwo przeprowadzone zostało rzetelne postępowanie i żeby reakcja karna, jeżeli dochodzi do jej zastosowania, spełniła inkorporowane w niej cele i przeznaczoną funkcję oraz żeby nie doszło do zdarzeń, w obliczu których osoba skazana mogłaby żyć w przekonaniu o iluzoryczności zastosowanych wobec niej środków penalnych. Ów interes publiczny, z zasady przeważa nad interesami prywatnymi skazanego i pokrzywdzonego, w stopniu zależącym od charakteru i wagi popełnionego przestępstwa, okoliczności jego popełnienia i cech samego sprawcy. Znaczne opóźnienie w stosowaniu właściwych środków prawnych zmniejsza przy tym znaczenie przewagi interesu publicznego nad prywatnym w postaci życia prywatnego i rodzinnego osoby, względem której środki te mają być stosowane. Niewczesność użycia środków prawnych sprawia bowiem, że ich zastosowanie może stanowić nieproporcjonalną ingerencję w dobro osobiste, a tym samym sprzeczną z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1996 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). Każdy, nie wyłączając osób skazanych, ma bowiem prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, a ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem ingerencji koniecznej i proporcjonalnej, pozostaje niedopuszczalna.
II Kop 25/16 POSTANOWIENIE Płock, 25 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku – II Wydział Karny w składzie sędzia SO Dariusz Wysocki protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Kruszczyńska po rozpoznaniu 25 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu bez udziału stron sprawy z wniosku Sądu Rejonowego w Płońsku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania P. Z. , urodzonego (...) w L. syna J. i I. , w celu wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z 4 lutego 2005 r. w spr
Czytaj więcej»

II Kp 605/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II Kp 605/16 (PK V WZ Ds 41.2016) POSTANOWIENIE Płock, 11 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny w składzie sędzia SO Dariusz Wysocki protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Skierska po rozpoznaniu na posiedzeniu 11 sierpnia 2016 r. z udziałem prokuratora Lesława Bożka oraz obrońców podejrzanych A. B. , D. G. , R. J. (1) , J. S. , I. T. , Ł. W. i W. W. wniosku prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury
Czytaj więcej»

II K 134/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-07-27

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uznanie, że samochód którym poruszał się oskarżony nie jest innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem, jak broń palna lub nóż sprawiło, że zachowanie oskarżonego polegające na prowadzeniu pojazdu na policjantów należało zakwalifikować, jako dokonane zastosowanie przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej
Sygn. akt II K 134/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) sędzia SO Janina Jankowska ławnicy Katarzyna Barcińska, Ewa Grabowska, Danuta Jąderek protokolant sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng ( B. ), M. G. przy udziale prokuratora Leszka Wawrzyniaka, M. O. (1) i G. J. po rozpoznaniu w dniach 10.03., 27.03., 4.05., 20.05., 22.06. 15.07. oraz 27.07.2015 r. sprawy S. S. syna S. i T. z d.
Czytaj więcej»