Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
973

I C 2247/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. oddala powództwo 2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu w kwocie 7.217zł 3. nakazuje pobrać od powoda na rzecz SP kwotę 18.940,15zł tytułem zwrotu wydatków
Sygn. akt I C 2247/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2015r. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. przeciwko M. S. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 oddala powództwo, 2 zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółk
Czytaj więcej»

I C 2256/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-11-20

Data publikacji: 2015-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz - R. Ł. zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł i odszkodowanie w kwocie 40.000 zł - D. i P. Ł. zadośćuczynienie w kwocie po 40.000 zł i odszkodowanie w kwocie po 40.000 zł - E. P. zadośćuczynienie w kwocie 40.000 zł, odszkodowanie w kwocie 20.000 zł i rentę w kwocie po 300 zł m-nie za okres od marca 2012 r. do (...)
Sygn. akt IC 2256/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: A. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2014r. sprawy z powództwa R. Ł. , D. Ł. , P. Ł. i E. P. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1. zasądza od (...) S.A. w Ł. na rzecz R. Ł. : a/ kwotę 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 2270/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 18.000 zł tytułem odszkodowania
Sygn. akt I C 2270/12 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2014r. sprawy z powództwa Z. B. (1) i M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz M. S. ; - kwotę 65.000 zł ( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 8 lis
Czytaj więcej»

I C 2264/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.564.635,63 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot i koszty procesu.
Sygn. akt IC 2264/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2015r. w Płocku sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1 zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

I C 2271/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-30

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej A. G. na rzecz P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego kwotę 136.139,94 zł z odsetkami ustawowymi od 7 września 2012 r. do dnia zapłaty.
Sygn. akt 2271/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Wanecka Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Grochowska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. G. o zapłatę 1 oddala wniosek pozwanej A. G. o odrzucenie pozwu; 2 zasądza od pozwanej A. G. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 2275/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-05-27

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2275/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie w kwocie 102.756,46 zł 1 uchyla wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 29 maja 2017 roku w
Czytaj więcej»

I C 2284/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) z istoty swojej instytucja kary umownej pozwala na dochodzenie roszczeń o charakterze odszkodowawczym w uproszczony sposób w odniesieniu do obowiązku wykazania szkody oraz jej wysokości; kara umowna stanowi swoisty surogat odszkodowania, zastępując to odszkodowanie.
Sygn. akt I C 2284/12 Dnia 09 grudnia 2016 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie od pozwa
Czytaj więcej»

I C 2301/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nakazuje pozwanemu opublikowanie w gazecie przeprosin następującej treści...
Sygn. akt I C 2301/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015r. sprawy z powództwa I. W. przeciwko K. S. (1) o ochronę dóbr osobistych 1/ zobowiązuje K. S. (1) do opublikowania na swój koszt na pierwszej stronie gazety (...) czcionką nr 12 w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następują
Czytaj więcej»

I C 2311/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-10-06

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt IC 2311/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2014r. w Płocku sprawy z powództwa M. L. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. o ochronę dóbr osobistych 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża M. L. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...
Czytaj więcej»

I C 2310/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchwały organów spółdzielni, wywołujące skutki cywilnoprawne, podlegają przepisom kodeksu cywilnego, jako czynności prawne, w związku z czym nie mogą naruszać przepisów bezwzględnie obowiązujących. Ocena ich skuteczności dokonywana jest z punktu widzenia art. 58 § 1 k.c. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.4.2014 r., VI ACa (...)
Sygn. akt I C 2310/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018r. w Płocku sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w G. o ustalenie nieważności uchwały nr 9/2015 1 ustala nieważność uchwały nr 9/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Rady Nadzorczej (...) Spółdzie
Czytaj więcej»