Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1115

I C 1140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 19 694, 73 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 1497 tytułem zwrotu części kosztów procesu; 2. oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.
Sygn. akt I C 1140/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2013 r. w P. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowany Sekuryty
Czytaj więcej»

I C 1145/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : protokolant sądowy Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa T. P. (1) przeciwko Powiatowi P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia od pozwanego Powiatu P. na rzecz powoda T. P. (1) kwotę 80 000,00 zł (osiemdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 1156/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W tzw. procesach lekarskich ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza (personelu medycznego), a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny. Na (...)
Sygn. akt I C 1156/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w M. o zadośćuczynienie w kwocie 200.000,00 zł i ustalenie
Czytaj więcej»

I C 1160/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC1160/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Monika Kosakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2017r. sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko D. Z. , A. Z. i T. Z. (1) o zapłatę i ustalenie 1. zasądza od D. Z. na rzecz A. K. (1) kwotę 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia i kwotę 945 zł (dziewięćset czterdzie
Czytaj więcej»

I C 1160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Istnienie interesu prawnego w wytaczaniu powództw z art. 189 k.p.c. powinno być rozumiane z uwzględnieniem szeroko pojmowanego dostępu do sądu zgodnie z art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 45 ust. 1 i art. 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (por. Kodeks postępowania cywilnego pod redakcją (...)
sygn. akt I C 1160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: stażysta Sylwia Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 roku w P. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko Związkowi Zawodowemu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Pr
Czytaj więcej»

I C 1166/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-02

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1166/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko K. S. (1) o zachowek w kwocie 234.000,00 zł I zasądza od pozwanego K. S. (1) na rzecz powoda H. S. kwotę 148.352,67 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 1167/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza kwotę
Sygn. akt IC 1167/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

I C 1203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt 1203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Wanecka Protokolant: stażysta Monika Kaszanek po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa B. O. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. o stwierdzenie nieważności uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki B. O. na rzecz pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) kwotę 180
Czytaj więcej»

I C 1211/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2020-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1211/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Monika Lewandowska Protokolant Anna Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Płocku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. S. i J. S. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. - od pozwanego J. S. kwotę 6.292.051,87 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa
Czytaj więcej»

I C 1220/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku umowy pożyczki znajdzie zastosowanie reguła z art. 29 w/w ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne międzynarodowe, tj. jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, stosuje się prawo państwa, w którym umowa została zawarta.
Sygn. akt I C 1220/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 02 listopada 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko M. A. o zapłatę kwoty 340.470,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda S. N. na rzecz pozwanej M. A. kwotę 41.546,74 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćse
Czytaj więcej»