Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
803

I C 111/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-11

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza id pozwanego (...) na rzecz powodów (...) solidarnie kwotę 63050zł wraz z ustawopwymi odsetkami od dnia 26.10.2012r. do dnia zapłaty, 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo (...)
Sygn. akt I C 111/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) i K. B. przeciwko Zakład Budowlano- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Zakład Budowlano- (...) Spół
Czytaj więcej»

I C 148/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pozbawiono tytuł wykonawczy wykonalności, rozstrzygnięto o kosztach procesu
Sygn. akt I C 148/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: st. sek. sąd. Anna Wojtewicz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko A. O. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1.pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. I C 160/15, zao
Czytaj więcej»

I C 184/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej (...) na rzecz powoda kwotę 100.000zł z odsetkami ustawowymi od 31 stycznia 2012r.
Sygn. akt 184/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Wanecka Protokolant: stażysta Monika Kaszanek po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa S. R. przeciwko H. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. R. na rzecz powoda S. R. kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 stycznia 2012r. do dnia zapłaty; 2 zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego S.A. solidarnie na rzecz powodów (...) S.A we W. kwotę 206.115, 97 z odsetkami ustawowymi od 5.11.2013r. do dnia zapłaty 2. zasądza j.w. kwotę 17.523 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 210/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. solidarnie na rzecz powodów (...) Spółki Akcyjnej we (..
Czytaj więcej»

I C 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzono cześć dochodzonego roszczenia, rozstrzygnięto o kosztach procesu.
Sygn. akt I C 243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016r. sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) S.A. w S. , (...) sp. z o.o. w T. o zadośćuczynienie, odszkodowanie orzeka: 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia na rzecz powoda R. R. od pozwanych (...) S.A. w S. oraz (...) sp. z o.o. w T. kwotę 65.000zł (sześćdz
Czytaj więcej»

I C 289/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadaniem powoda, będącego kuratorem nadzorującym realizację przez bank spółdzielczy programu naprawczego, wynikającym wprost z decyzji o jego powołaniu oraz z treści art. 144 § 1 ustawy prawo bankowe jest nadzorowanie realizacji przez bank programu naprawczego. Powód ma prawo zgłaszać sprzeciw wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej (...)
Sygn. akt I C 289/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. nadzorującego realizację Programu Naprawczego realizowanego przez Polski Bank Spółdzielczy w C. przeciwko Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w C. z udziałem Przewodniczącego
Czytaj więcej»

I C 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 291/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: stażysta Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2014r. w P. sprawy z powództwa S. R. przeciwko P. A. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie obejmującym żądanie w wysokości 1.500.000 zł ( jeden milion pięćset tysięcy złotych); 2 w pozostałej części oddala powództwo; 3 zasądza od powoda S
Czytaj więcej»

I C 297/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-06-12

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zapłata należności z tytułu dostawy paliwa gazowego, przy przyjęciu braku podstaw do zastosowania art. 320 kpc
Sygn. akt I C 297/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa (...) S.A. z/s w W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) w C. na rzecz powoda (...) S.A. z/s w W. kwot
Czytaj więcej»

I C 318/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 318/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014r. w P. sprawy z powództwa J. F. przeciwko S. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda J. F. procesu. Sygn. akt I C 318/13 UZASADNIENIE J. F. w dniu 9 grudnia 2010r. złożył pozew przeciwko L. W. i S. W. o zasądzenie na jego rzecz kwoty
Czytaj więcej»

I C 322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-09-02

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Bez wątpienia zatem decyzja o warunkach zabudowy nie określa przeznaczenia nieruchomości, to bowiem ustawa zastrzega wyłącznie dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, gdy nie ma wcześniej obowiązującego planu, a jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie oznacza zmiany przeznaczenia nieruchomości.
Sygn. akt I C 322/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Angelika Miaśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 02 września 2015 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa D. P. i K. P. przeciwko Gminie M. P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje Gminę M. P. do złożenia następującego oświadczenia woli: „ Gmina M. P. kupuje od D. P. legity
Czytaj więcej»