Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
79

VI U 2026/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-10-21

Data publikacji: 2013-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wniosek o interpretację przepisów co do składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne może złożyć osoba mająca w chwili złożenia wniosku status przedsiębiorcy wynikający z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o sowobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095). Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć wszystkich zdarzeń i faktów zaistniałych przed złożeniem wniosku ale nie wcześniej niż od wejścia w życie nowelizacji art. 10 ust.1 ustawy o sowbodzie działalności gospodarczej tj. od dnia 20 września 2008 r.
Sygn. akt VI U 2026/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut- Dan Protokolant: sekret. sąd. Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 roku w Płocku sprawy P. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych na skutek odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpiecze
Czytaj więcej»

I C 1809/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-25

Data publikacji: 2014-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 150.948,65 zł
Sygn. akt IC 1809/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2013r. w Płocku sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialn
Czytaj więcej»

I C 2060/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-22

Data publikacji: 2014-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza dochodzone roszczenie wraz z kosztami procesu
Sygn. akt I C 2060/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Ławnicy: --------- Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013r. w Płocku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w M. przeciwko pozwanym Z. C. i M. C. o zapłatę orzeka: 1. zasądza od pozwanych Z. C. i M. C. solidarnie na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w M. kwotę 380.380,96zł (
Czytaj więcej»

I C 1810/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-04

Data publikacji: 2013-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 259 756,91 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych faktur
Sygn. akt IC 1810/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2013r. w Płocku sprawy z powództwa Gminy M. S. przeciwko F. N. i N. N. o naprwienie szkody zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 259.756,91 zł (dwieście pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

V Ka 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-10-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: - Zachowanie sprawcy kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odużającego, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi dwa odrębne czyny zabronione, jeden określony w art. 178 a § 1 lub 2 kk, drugi zaś w art. 177 § 1 lub 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk - Stosownie do dyspozycji art. 415 § 5 zd. 2 kpk przy zaistanieniu tożsamości podmiotowej i przedmiotowej znajduje zastosowanie klauzula antykumulacyjna, eliminująca możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zarówno w oparciu o przepis art. 46 § 1, jak na innej podstawie.
Sygn. akt V Ka 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku – V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Cieślak Sędziowie: SO Jan Swaczyna SO Iwona Wiśniewska-Bartoszewska(spr.) Protokolant Aleksandra Szczepańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku Jacka Dąbrowskiego po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013r. sprawy A. R. oskarżonego o czyn z art.177§1 k.k. w zw. z art.178§1 k.k. na skutek apelacji wniesio
Czytaj więcej»

I C 1352/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 169868,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.05.2013 do dnia zapłaty oraz kwotę 12111 zł tytułem zwrotu kosztów procesu 2. oddala wniosek o rozłożenie na raty zasądzonej należności.
Sygn. akt I C 1352/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w C. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od
Czytaj więcej»

I C 2569/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-17

Data publikacji: 2013-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okregowy w Płocku - z tą tylko zmianą, iż ustala, że wynikające z nakazu zapłaty należności oraz koszty procesu uiszczone mogą być w częściach równych, 2. zasądza od pozwanych (...) na rzecz powoda (...) w częściasch równych tytułem zwrotu kosztów procesu
Sygn. akt I C 2569/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko B. M. i G. M. o zapłatę na skutek zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępo
Czytaj więcej»

V Kz 190/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-25

Data publikacji: 2014-02-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: - ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w takiej części, w jakiej zawiera ona przepisy istotnie ograniczające, a nawet stopniowo uniemożliwiające prowadzenie gier na automatach, o jakich mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych poza kasynami podlegała notyfikacji Komisjii Europejskiej w trybie przepisu art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE; - przepisy ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. stanowią "inne wymagania" w rozumieniu definicji przytoczonej w art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE; - skutkiem uchybienia proceduralnego w procesie legislacyjnym w postaci braku notyfikacji Komisji Europejskiej przepisu technicznego jest to, że każdy podmiot przed sądem krajowym może powołać się na tę okoliczność, zaś sąd krajowy powinien odmówić jego zastosowania; - konsekwencją nieskuteczności przepisów art. 14 ust 1 w zw. art. 2 ust 5 ustawy o grach hazardowych jest brak możliwości stosowania także przepisu sankcjonującego naruszenia zawartego w nich zakazu, a zatem art. 107 par 1 k.k.s.
V Kz 190/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 września 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Wiśniewska-Bartoszewska(spr.) Sędziowie: SO Jacek Lisiak SO Jan Swaczyna Protokolant Agnieszka Antczak przy udziale oskarżyciela publicznego- starszego eksperta służby celnej P. M. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 września 2013r. w sprawie P. C. i P. J. oskarżonych o czyn z art.107§1i 3k.k. s. i inne na skutek zażalenia oskarżyciela publicznego zast
Czytaj więcej»

I C 383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-01

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. oddala powództwo, 2. zasądza koszty procesu.
Sygn. akt I C 383/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2013r. sprawy z powództwa T. Z. , J. K. , K. D. , M. C. , R. Z. , M. Z. (1) , D. Z. , Z. M. , C. C. , H. N. i J. N. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo D. i Starostę Powiatu (...) o zapła
Czytaj więcej»

V Ka 251/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-10-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: - Uprzednie skazanie oskarżonego za przestępstwo polegające na tym, że działając w warunkach czynu ciągłego w zorganizowanej grupie przestępczej wytworzył i usiłował wytworzyć siarczan amfetaminy, przy czym jego rola w popełnienu tego czynu polegała na dostarczaniu prekursora do produkcji siarczanu amfetaminy w ilości co najmniej 17 litrow BMK, stoi na przeszkodzie ponownemu procedowaniu o umiejscowiony w tym samym przedziale czasowym czyn polegający na tym, że w warunkach przestępstwa ciągłego, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy w celu niedozwolonego wytworzenia substancji psychotropowych posiadał tenże właśnie prekursor BMK w ilości conajmiej 81 litrów. Wszak zachowanie oskarżonego polegające na nabyciu i posiadaniu w celu niedozwolonego wytworzenia substancji psychotropowej prekursora BMK w warunkach czynu ciągłego zostało już prawomocnie osądzone w procesie przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII K 28/06. Stąd ponowne procedowanie o ten sam czyn tego samego oskarżonego jest sprzeczne z zasadą ne bis in idem procedatur wyrażonej w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.
Sygn. akt V Ka 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku – V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jan Swaczyna Sędziowie: SO Mariusz Wiśniewski SO Iwona Wiśniewska-Bartoszewska(spr.) Protokolant Magdalena Gretkowska przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku Andrzeja Nowakowskiego po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013r. sprawy P. C. oskarżonego o czyn z art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu n
Czytaj więcej»