Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1069

I C 2874/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela obejmuje także krzywdę, jakiej doznała na skutek deliktu nie tylko osoba bezpośrednio jego konsekwencjami dotknięta, ale także taka, która na skutek wywołanej tym deliktem śmierci doznała krzywdy wynikającej z nagłego i zupełnie niespodziewanego zerwania więzi rodzinnych, który to skutek jest także (...)
Sygn. akt I C 2874/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w P. na rozprawie 1 sprawy z powództwa E. Ł. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 60.000,00 zł, o odszkodowanie w kwocie 20.000,00 zł 2 sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o z
Czytaj więcej»

I C 2899/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: faktyczne wymuszenie przez zakład ubezpieczeń złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się dalszych roszczeń w sytuacji, gdy postępowanie likwidacyjne toczyło się bezpośrednio po traumatycznym dla powodów zdarzeniu wywołującym szkodę, oceniane może być w aspekcie pewnego nadużycia prawa w kontekście przyszłych roszczeń o zadośćuczynienie.
Sygn. akt I C 2899/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa H. T. (1) i J. T. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki H. T. (1) kwotę 60 000,00
Czytaj więcej»

I C 2911/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. oddala powództwo 2. zasądza od powoda na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 3600 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu
Sygn. akt IC 2911/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2015r . Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2015r. w P. sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko S. (...) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od J. J. (1) na rzecz P. (...) kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. I C 2911/14 UZASADNIENIE J. J. (1) wystąpił prz
Czytaj więcej»

I C 2934/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2934/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w P. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w P. o zadośćuczynienie w kwocie 250.000,00 zł I oddala powództwo; I
Czytaj więcej»

II K 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie zaś z art. 4 § 1 k.k. jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, a z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie niniejszej, to stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Kierując się zatem tą naczelną zasadą sąd (...)
Sygn. akt II K 28/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) protokolant Paulina Spiek przy udziale prokuratora Anny Liczkowskiej po rozpoznaniu w dniu 10.10. i 31.10.2017 r. sprawy P. D. (1) syna M. i M. z d. P. urodz. (...) w W. skazanego prawomocnymi wyrokami: I 1) Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w sprawie o sygn. akt II K 711/08 z dnia 26 listopada 2008 r. z
Czytaj więcej»

II K 41/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2016-02-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) sędziowie SSR (del.) Beata Miecznikowska ławnicy Agnieszka Czermińska, Agnieszka Lange, Barbara Mroczek protokolant Monika Grapatyn, st. sekr. sąd. Eliza Fabisiak, sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Mariusza Matysa i Piotra Lewandowskiego po rozpoznaniu w dniach 24.06., 25.06., 13.07., 28.07. i 4.09. 2
Czytaj więcej»

II K 41/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Reasumując, zebrane w sprawie dowody i ich analiza pozwoliły uznać, iż oskarżony M.P. dopuścił się rozboju posługując się kastetem będącym innym podobnie niebezpiecznym, jak nóż, czy broń palna, przedmiotem, czym spowodował u pokrzywdzonej naruszenie czynności narządu ciała na czas trwający dłużej niż 7 dni. Wprawdzie ów kastet okazał się być (...)
Sygn. akt II K 41/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) ławnicy Agnieszka Czermińska Danuta Jąderek protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Ewy Przybyłowskiej-Dołhun i oskarżycielki posiłkowej V. D. po rozpoznaniu w dniach 27.10., 17.11. i 2.12.2016 r. oraz 3.01. i 30.01.2017 r. sprawy M. P. (1) syna R. i R. z d. K. urodz. (...) w P. oskarżonego
Czytaj więcej»

II K 58/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak szybkiej i oczekiwanej reakcji po stronie pokrzywdzonego skłonił oskarżonego do natychmiastowego sięgnięcia po pistolet i podjęcia kilku nieudanych prób oddania strzałów z posiadanego pistoletu. Wskazać należy, iż nie mamy w takim przypadku do czynienia z usiłowaniem nieudolnym. W myśl przepisu art. 13 § 2 k.k. usiłowanie nieudolne (...)
Sygn. akt II K 58/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) sędzia SO Robert Koziciński ławnicy Artur Gajda, Marianna Wasińska, Dariusz Mikulski protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Zeltyng przy udziale prokuratora Macieja Ciesielskiego po rozpoznaniu w dniach 23.03, 24.03. i 5.04.2017 r. sprawy K. M. (1) syna S. i I. z d. N. urodz. (...) w M. oskarżonego o to, że: w dniu 1 listo
Czytaj więcej»

II K 62/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W ocenie sądu nie może budzić wątpliwości, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim tzn. chciał pozbawić życia Z.W., bo choć wpierw uderzał rękoma w głowę i spowodował ucisk na klatkę piersiową, czego następstwem są połamane żebra, co do śmierci Z.W. nie musiało doprowadzić, to na koniec, po uprzednim potwierdzeniu, że pobił (...)
Sygn. akt II K 62/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) sędziowie SSO Beata Szafaryn ławnicy Józef Wojciech Goszczyński, Małgorzata Kolczyńska, Barbara Mroczek protokolant Krystian Wiśniewski, st. sekr. sąd. M. Z. przy udziale prokuratora Mariusza Matysa po rozpoznaniu w dniach 29.10., 6.11., 14.12.2015 r. oraz 11.01., 25.02., 30.03. i 27 kwietnia 2016 r. sprawy A. M. (1) Syn
Czytaj więcej»

II K 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jakakolwiek nie byłaby przyczyna takich zeznań, które obie pokrzywdzone złożyły przed sądem to oczywistym jest, że przy braku innych dowodów potwierdzających obecność oskarżonego w salonach gier wątpliwości obu świadków przełożyły się na wątpliwości sądu co do sprawstwa oskarżonego.
Sygn. akt II K 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) ławnicy Urszula Gonta Waldemar Pawłowski protokolant Paulina Spiek, st. sekr. sąd. Aleksandra Szymczak przy udziale prokuratora Piotra Tyszki po rozpoznaniu w dniach 11.09., 19.09., 21.09. 19.10. 30.11. i 6.12.2017 r. sprawy M. M. (1) syna A. i I. z d. K. urodz. (...) w K. oskarżonego o to, że: 1 w nocy z 6 na 7 maja 2015
Czytaj więcej»