Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1244

I C 111/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-11

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza id pozwanego (...) na rzecz powodów (...) solidarnie kwotę 63050zł wraz z ustawopwymi odsetkami od dnia 26.10.2012r. do dnia zapłaty, 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo (...)
Sygn. akt I C 111/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) i K. B. przeciwko Zakład Budowlano- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Zakład Budowlano- (...) Spół
Czytaj więcej»

I C 137/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala
Sygn. akt I C 137/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2018r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sadowy Izabela Beding po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2018r. w Płocku sprawy z powództwa I. J. przeciwko K. Ś. (1) o stwierdzenie niezgodności ugody sądowej powództwo oddala. Sygn. akt I C 137/18 UZASADNIENIE I. J. pozwem z dnia 1 grudnia 2017 roku, skierowanym do Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I C 148/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pozbawiono tytuł wykonawczy wykonalności, rozstrzygnięto o kosztach procesu
Sygn. akt I C 148/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: st. sek. sąd. Anna Wojtewicz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko A. O. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1.pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. I C 160/15, zao
Czytaj więcej»

I C 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-08-28

Data publikacji: 2019-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien, więc decydować w zasadzie stopień cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Kalkulacja sumy "odpowiedniej" w znaczeniu przypisanym temu słowu przez ustawodawcę w art. 445 § 1 k.c. zakłada uwzględnienie takich okoliczności sprawy jak: rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń, (...)
Sygn. akt I C 159/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. A. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 300.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 61.459,57 zł, rentę w kwocie 5.460,00 zł miesięcznie, us
Czytaj więcej»

I C 167/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2021-03-29

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Instytucja sprostowania stanowi nie tyle środek ochrony dóbr osobistych, co przewidziany przez prawo prasowe szczególny mechanizm pozwalający opinii publicznej na zapoznanie się ze stanowiskiem drugiej strony (zainteresowanego), której daje możliwość zajęcia własnego stanowiska, przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Tym samym sprostowanie w (...)
Sygn. akt I C 167/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa P. Ł. przeciwko Redaktorowi Naczelnemu portalu (...) o nakazanie sprostowania I nakazuje pozwanemu Redaktorowi Naczelnemu portalu (...) opublikowanie w terminie 3 dni roboczych od dn
Czytaj więcej»

I C 184/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej (...) na rzecz powoda kwotę 100.000zł z odsetkami ustawowymi od 31 stycznia 2012r.
Sygn. akt 184/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Wanecka Protokolant: stażysta Monika Kaszanek po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa S. R. przeciwko H. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. R. na rzecz powoda S. R. kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 stycznia 2012r. do dnia zapłaty; 2 zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 204/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2020-12-18

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Krzywda jakiej doznał powód to jedna z największych możliwych sobie do wyobrażenia. Trudno o sytuację, w której można by przyjąć, iż ktoś doznał krzywdy większej niż on. Stąd też również kwota zadośćuczynienia winna być znaczna i ponadstandardowa, a wskazywana przez powoda kwota 1.500.000,00 zł wydaje się nie być w takiej sytuacji kwotą (...)
Sygn. akt I C 204/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: sekr. sąd. Izabela Bendig po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2020 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa N. Z. przeciwko A. Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 1.430.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 929,19 zł i ustalenie 1 zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (.
Czytaj więcej»

I C 210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego S.A. solidarnie na rzecz powodów (...) S.A we W. kwotę 206.115, 97 z odsetkami ustawowymi od 5.11.2013r. do dnia zapłaty 2. zasądza j.w. kwotę 17.523 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 210/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. solidarnie na rzecz powodów (...) Spółki Akcyjnej we (..
Czytaj więcej»

I C 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzono cześć dochodzonego roszczenia, rozstrzygnięto o kosztach procesu.
Sygn. akt I C 243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016r. sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) S.A. w S. , (...) sp. z o.o. w T. o zadośćuczynienie, odszkodowanie orzeka: 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia na rzecz powoda R. R. od pozwanych (...) S.A. w S. oraz (...) sp. z o.o. w T. kwotę 65.000zł (sześćdz
Czytaj więcej»

I C 289/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadaniem powoda, będącego kuratorem nadzorującym realizację przez bank spółdzielczy programu naprawczego, wynikającym wprost z decyzji o jego powołaniu oraz z treści art. 144 § 1 ustawy prawo bankowe jest nadzorowanie realizacji przez bank programu naprawczego. Powód ma prawo zgłaszać sprzeciw wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej (...)
Sygn. akt I C 289/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. nadzorującego realizację Programu Naprawczego realizowanego przez Polski Bank Spółdzielczy w C. przeciwko Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w C. z udziałem Przewodniczącego
Czytaj więcej»