Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1074

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza należność główną, oddala w części odsetki, zasądza koszty.
Sygn. akt I C 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2015r. w P. sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przeciwko G. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. Z. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 326.868,97 zł (trzysta dwadz
Czytaj więcej»

I C 16/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odpowiedniej sumy, której przyznanie przewiduje art. 445 § 1 k.c., zależy więc przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien więc decydować w zasadzie stopień cierpień fizycznych i (...)
Sygn. akt I C 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Sosnowska po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 roku w Płocku na rozprawie 1 sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 300.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 10.189,03 zł, rentę wyrównawczą w kwocie 2.000,00 zł mies
Czytaj więcej»

I C 1352/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 169868,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.05.2013 do dnia zapłaty oraz kwotę 12111 zł tytułem zwrotu kosztów procesu 2. oddala wniosek o rozłożenie na raty zasądzonej należności.
Sygn. akt I C 1352/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w C. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od
Czytaj więcej»

I C 1361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanką stosowania art. 362 k.c. stwarzającą możliwość obniżenia odszkodowania jest taki związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą (zwiększeniem się jej rozmiarów), że bez owej aktywności poszkodowanego bądź w ogóle nie doznałby on szkody, albo też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze. Związek ten musi (...)
Sygn. akt I C 1361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 1.000.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 25.389,36 zł, skapitalizowaną rentę z tytułu
Czytaj więcej»

I C 1366/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-10-09

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1366/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2019r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Bendig po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2019r. w P. sprawy z powództwa (...) Banku S.A w W. przeciwko K. P. i G. P. o zapłatę 1 powództwo oddala ; 2 zasadza od powoda (...) Banku S.A w W. solidarnie na rzecz pozwanych K. P. i G. P. kwotę 5.400zł (pięć tysięcy c
Czytaj więcej»

I C 1369/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kalkulacja sumy "odpowiedniej" w znaczeniu przypisanym temu słowu przez ustawodawcę w art. 445 § 1 k.c. zakłada uwzględnienie takich okoliczności sprawy jak: rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń, długotrwałość i uciążliwość procesu leczenia i rehabilitacji, nasilenie dolegliwości bólowych, konieczność korzystania z pomocy osób drugich, zakres (...)
Sygn. akt I C 1369/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 120.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 104.004,56 zł 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1384/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-03-13

Data publikacji: 2019-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak zapewnienia odpowiednich standardów ochrony zdrowia może stanowić naruszenie godności w związku z tymczasowym aresztowaniem i uzasadniać zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c. jak i może uzasadniać roszczenia oparte na podstawie art. 445, 444 k.c. w zw. z art. 417 k.c., jeżeli nieprawidłowy (...)
Sygn. akt I C 1384/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa P. P. przeciwko Skarbowi Państwa –Zakładowi Karnemu w P. o zadośćuczynienie w kwocie 100.000,00 zł, ustalenie I oddala powództwo; II przyznaje adwokatowi M. S. prowadzącemu Kancelarię
Czytaj więcej»

I C 1394/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-07-01

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie można przyjąć domniemanie z art. 528 kc w sytuacji gdy w wykonaniu umowy dłużnik uzyskał cenę stanowiącą znaczną część wartości przedmiotu umowy
sygn. akt I C 1394/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. w P. sprawy z powództwa „ (...) - (...) ” Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko M. Z. i E. Z. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 3600,- (trzech tysi
Czytaj więcej»

I C 1435/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-04-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wskazane w art. 82 kc okoliczności muszą występować w chwili składania oświadczenia woli – dlatego też samo wykazanie, że oświadczający był dotknięty chorobą psychiczną, czy też analogicznie osobą uzależnioną od alkoholu, nie wystarcza do uznania jego oświadczenia woli za nieważne; uzależnienie od alkoholu samoistnie nie stanowi realizacji (...)
Sygn. akt I C 1435/16 Dnia 31 stycznia 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa B. F. (1) , H. W. (1) , M. W. (1) , M. W. (2) , P. W. (1) , M. Ż. (1) , M. W. (3) , P. W. (2) i S. W. (1) przeciwko B. L. (1) o stwierdzenie nieważności umowy 1 oddala powództwo; 2
Czytaj więcej»

I C 1439/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-12-19

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z art. 409 kc wynika zasada aktualności wzbogacenia, czyli ustalenia jego wartości według chwili podniesienia przez zubożonego roszczenia o wydanie korzyści w naturze lub zwrotu jej wartości; dla określenia chwili właściwej do ustalenia wartości danego rodzaju korzyści podlegającej zwrotowi należy ściśle trzymać się idei bezpodstawnego (...)
Sygn. akt I C 1439/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : st. sekr. sąd. Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2018 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko S. D. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powódki J. D. od pozwanej S. D. kwotę 59 757,56 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy)
Czytaj więcej»