Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
183

I C 624/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 230.553,03 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot oraz kwotę 18.745 zł tytułem kosztów procesu
Sygn. akt IC 624/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2015r . Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2015r. w P. sprawy z powództwa (...) S.A. w T. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) S.A. w T. kwotę 230.553,03 zł (dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt t
Czytaj więcej»

VI U 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: praca w warunkach szczególnych instruktora praktycznej nauki zawodu
Sygn. akt VI U 2023/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 roku w Płocku sprawy J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o prawo do emerytury na skutek odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 17 październik
Czytaj więcej»

VI U 869/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI U 869/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku w Płocku sprawy E. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddziałowi w W. o prawo do emerytury na skutek odwołania E. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 8 maja
Czytaj więcej»

VI U 2891/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI U 2891/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 roku w P. sprawy J. B. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania J. B. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

I C 1435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-10-17

Data publikacji: 2015-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądzono zadośćuczynienie w kwocie 50.000 zł i odszkodowanie w kwicie 2.115,82 zł; 2. oddalono powództwo w pozostałej części
Sygn. akt IC 1435/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2014 r. Sąd Okręgowyw Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekr.sąd.Izabela Sztupecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 października 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa K. P. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. (1) tytułem zadośćuczynienia k
Czytaj więcej»

II K 143/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-01-16

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wprawdzie każdorazowo masa nabytej amfetaminy prowadzi do logicznego wniosku, iż nie mogła być nabyta na wyłącznie własny użytek, to jednak brak jest jakichkolwiek dowodów na to komu i w jakich porcjach był wydawany ten narkotyk, a więc osobom dorosłym, czy małoletnim, osobom zajmującym się dalszą dystrybucją, czy użytkownikom narkotyków, odpłatnie, czy też w niektórych przypadkach nieodpłatnie. to musiało skutkować przyjęciem przez sąd, że oskarżona w okresie od dnia 6 lipca 2007r., czyli od powrotu do miejsca zamieszkania po narodzinach dziecka, do miesiąca grudnia 2007r. dwukrotnie posiadała substancję psychotropową w znacznej ilości, gdyż za taką należy przyjąć proszek o masie 0,5 kg.
Sygn. akt II K 143/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział II Karny w składzie: przewodniczący SSO Jacek Giętka (spr.) ławnicy Katarzyna Barcińska Urszula Chylińska protokolant sekr. sąd. Małgorzata Bombała przy udziale prokuratora Tomasza Jędrycha, Jacka Młynarzuka i Moniki Mieczykowskiej po rozpoznaniu w dniach 5.05, 7.05, 14.05., 29.05., 8.07., 10.07., 16.07, 14.10., 15.10. i 21.11.2014 r. oraz 16.01.2015 r. sprawy: 1 A. C. (1) syna
Czytaj więcej»

I C 2301/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nakazuje pozwanemu opublikowanie w gazecie przeprosin następującej treści...
Sygn. akt I C 2301/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015r. sprawy z powództwa I. W. przeciwko K. S. (1) o ochronę dóbr osobistych 1/ zobowiązuje K. S. (1) do opublikowania na swój koszt na pierwszej stronie gazety (...) czcionką nr 12 w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następują
Czytaj więcej»

I C 613/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-04

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: stwierdza, iż umowa darowizny zawarta w dniu...w kancelari notarialnej...w...za numerem aktu... pomiędzy...a..., jest nieważna.
Sygn. akt IC 613/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2015r. w P. sprawy z powództwa A. R. przeciwko Z. T. o ustalenie nieważności czynności prawnej 1 ustala, iż umowa darowizny, zawarta w dniu 17.02.1994r. w kancelarii notarialnej w P. przed notariuszem Z. P. w formie aktu notarialnego o nr rep. (..
Czytaj więcej»

I C 885/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uchyla uchwały nr 1/2012, nr 2/2012, nr 3/2012, nr 4/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku
Sygn. akt I C 885/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015r. sprawy z powództwa (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w W. , M. S. i K. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w P. o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub nieistnienie uchwał 1 uchyla uchwały Wspólnoty
Czytaj więcej»

I C 2524/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt l C 2524/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietna 2015r. sprawy z powództwa I. P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalom (...) w P. i (...) S.A. w W. o zapłatę L oddala powództwo, 2 nie obciąża I. P. obowiązkiem zwrotu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w P. oraz (...) S.A. w W. kosztów procesu, 3 nie obc
Czytaj więcej»