Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
785

I C 530/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala
Sygn. akt I C 530/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: stażysta Aleksandra Wyszyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2017r. w P. sprawy z powództwa D. S. przeciwko K. B. (1) i J. T. (1) o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki D. S. na rzez pozwanego K. B. (1) kwotę 3.657zł ( trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 630/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 97.800 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu; 2) oddala powództwo w pozostałej części
Sygn. akt I C 630/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Damian Szychta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2017r. sprawy z powództwa J. H. przeciwko Gminie M. G. o zapłatę 1. zasądza od Gminy M. G. na rzecz J. H. kwotę 97.800 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 marca 2017r. do dnia zapłaty oraz
Czytaj więcej»

I C 638/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) strona, która z różnych przyczyn nie wystąpiła ze skargą na przewlekłość może dochodzić w drodze odrębnego postępowania zadośćuczynienia czy odszkodowania za krzywdę czy szkodę doznaną na skutek opieszałego rozpoznania sprawy. W takiej sytuacji powód musi jednak wykazać zarówno to, że doszło do przewlekłości postępowania, jak i fakt (...)
Sygn. akt I C 638/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie i Sądowi Najw
Czytaj więcej»

I C 650/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 650/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko Gminie R. o zadośćuczynienie w kwocie 200.000,00 zł i odszkodowanie w kwocie 30.000,00 zł I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda Z. K. obowi
Czytaj więcej»

I C 651/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. oddala powództwo 2. zasądza od każdego z powodów na rzecz pozwanego kwoty po 1.808,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt IC 651/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016r. w P. sprawy z powództwa M. T. (1) i B. T. (1) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od M. T. (1) i B. T. (1) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mając na uwadze, że jazda z kierującą pojazdem osobą nietrzeźwą jest znacznym przyczynieniem się do szkody, to jeśliby przyjąć, że w takim samym - znacznym stopniu, należałoby ocenić jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, to tym samym przyczynienie ustalone na poziomie 50% jest adekwatne do sposobu postępowania poszkodowanego, który w (...)
Sygn. akt I C 669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. (1) przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia od pozwanego Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W.
Czytaj więcej»

I C 687/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy miarkowaniu odszkodowania sąd powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności, czyli przede wszystkim porównać ze sobą zespół następujących elementów: stan majątkowy osoby odpowiedzialnej za szkodę ze stanem majątkowym poszkodowanego, przy uwzględnieniu wysokości odszkodowania, przy czym oceniając stan majątkowy odpowiedzialnego za (...)
Sygn. akt I C 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: prot. sąd. Anna Pędraszewska- Kwaśniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 grudnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa H. R. (1) przeciwko K. K. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie 1 zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powódki H. R. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych); 2
Czytaj więcej»

I C 704/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uznać czynność prawną za bezskuteczną wobec powoda
Sygn. akt I C 704/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014r. sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko M. T. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 . uznaje za bezskuteczną w stosunku do Miasta S. W. umowę darowizny zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 2
Czytaj więcej»

I C 719/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza zadośćuczynienie w kwocie 35.000 zł, odszkodowanie w kwocie 400 zł i rentę w łącznej kwocie 116.566 zł., 2. oddala powództwo w pozostałej części, 3. rozlicza koszty procesu.
Sygn. akt I C 719/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2013r. sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz S. J. : 1 kwotę 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia- z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2006r. do dnia zapłat
Czytaj więcej»

I C 743/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-05-11

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala, przyznaje koszty pełnomocnikowi z urzędu
Sygn. akt I C 743/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2015r. w P. sprawy z powództwa Z. Z. przeciwko Skarbowi Państwa- Zakładowi Karnemu w P. o zadośćuczynienie i rentę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje radcy prawnemu J. M. kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) plus 23 % podatku
Czytaj więcej»