Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
529

I C 1287/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanych na rzecz powodów kwoty zadośćuczynienia, oddala powództwo w zakresie żądania odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
Sygn. akt I C 1287/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2014r. sprawy z powództwa W. R. , A. R. (1) , M. R. (1) , A. R. (2) i M. R. (2) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz W. R. tytułem zadośćuczynienia kwotę 57.500 zł ( pięćdziesiąt siedem tysięcy pię
Czytaj więcej»

I C 1283/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda: -kwotę 50.000 zł z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia -kwotę 10.242,29 zł z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania 2. oddala powództwo w pozostałej części.
Sygn. akt I C 1283/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2016r. sprawy z powództwa Ł. W. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w P. o zapłatę 1 zasądza od Wojewódzkiego Szpitala (...) w P. na rzecz Ł. W. zadośćuczynienie w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych ) wraz: - od kwoty 40.000 zł z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 1290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwotę 40.000 zł tytułem odszkodowania, 2) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwotę 40.000 zł tytułem odszkodowania
Sygn. akt I C 1290/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: protokolant sądowy Monika Grapatyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2015r. w P. sprawy z powództwa K. C. i B. C. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w S. na rzecz K. C. zadośćuczynienie w kwocie 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dni
Czytaj więcej»

I C 1307/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7900zł wraz z odsetkami ustawowymi od 06.07.2013r. do dnia zapłaty, 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo, 3. znosi koszty procesu, 4. odstępuje od obciążania powoda kosztami sądowymi.
Sygn. akt I C 1307/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w G. na rzecz powoda M. G. kwotę 7 900 zł (siedem tysięcy dziewięćset złotych) wraz z odse
Czytaj więcej»

I C 1320/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 85.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1.08.2013r. oraz koszty procesu.
Sygn. akt IC1320/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu l grudnia 2014r. sprawy z powództwa H. T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o zapłatę i ustalenie z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego - Towarzystwa (...) S.A. w W. 1 zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnośc
Czytaj więcej»

I C 1321/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
sygn. akt I C 1321/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. przeciwko J. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje umowę kupna – sprzedaży zawartą w dniu 22 lutego 2012 roku pomię
Czytaj więcej»

I C 1352/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 169868,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.05.2013 do dnia zapłaty oraz kwotę 12111 zł tytułem zwrotu kosztów procesu 2. oddala wniosek o rozłożenie na raty zasądzonej należności.
Sygn. akt I C 1352/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w C. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od
Czytaj więcej»

I C 1394/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-07-01

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie można przyjąć domniemanie z art. 528 kc w sytuacji gdy w wykonaniu umowy dłużnik uzyskał cenę stanowiącą znaczną część wartości przedmiotu umowy
sygn. akt I C 1394/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. w P. sprawy z powództwa „ (...) - (...) ” Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko M. Z. i E. Z. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 3600,- (trzech tysi
Czytaj więcej»

I C 1465/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzono dochodzone roszczenie oraz koszty procesu
Sygn. akt I C 1465/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z.o.o. w B. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. , o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w B. kwotę 193.
Czytaj więcej»

I C 1481/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-10-31

Data publikacji: 2013-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. oddala powództwo 2. zasądza koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego
Sygn. akt I C 1481/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2013r. sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Szefa Agencji Wywiadu przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Usługowemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od Skarbu Państwa – Szefa Agencj
Czytaj więcej»