Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
341

IV Ca 963/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Sygn. akt: IV Ca 963/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Michalska Sędziowie: SSO Joanna Świerczakowska SSO Renata Wanecka (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą w W. przeciw
Czytaj więcej»

IV Ca 967/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 967/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Wacław Banasik Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko M. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 137/14 1 zmienia zas
Czytaj więcej»

IV Ca 912/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 912/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Małgorzata Michalska Sędziowie SO Małgorzata Szeromska SO Renata Wanecka (spr.) Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r. w P. sprawy z wniosku J. W. z udziałem Gminy S. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Mławie z dnia 24 września
Czytaj więcej»

IV Ca 41/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 41/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Sędziowie SO Barbara Kamińska SO Małgorzata Szeromska (spr.) Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r. w P. sprawy z wniosku T. D. (1) z udziałem N. D. , D. D. , M. D. , Z. D. i M. F. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestników M. D. i Z. D. od postanowienia Sądu
Czytaj więcej»

IV Ca 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie SO Barbara Kamińska SO Renata Wanecka Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa K. G. (1) przeciwko M. P. i D. W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 13 paźd
Czytaj więcej»

IV Ca 850/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 850/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Wacław Banasik Sędziowie SO Barbara Kamińska SO Renata Wanecka (spr.) Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w M. przeciwko P. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Mła
Czytaj więcej»

VI U 2208/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z o.o., o której mowa w art.116 par.1 Ordynacji Podatkowej w zw. z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może być stwierdzona wyłącznie w postępowaniu w sprawie egzekucji należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne poprzedzającym wydanie decyzji o odpowiedzialności członka zarządu spółki za te należności. 2. Przeniesienie własności nieruchomości w czasie trwania postępowania o ustalenie majątku spółki po umorzeniu administracyjnego postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji nie podważa stwierdzonej bezskuteczności egzekucji. Może być jedynie uznane za wskazanie przez odwołującego w odwołaniu od decyzji innego mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości w znacznej części. 3. Okoliczności zachodzące po wydaniu decyzji jak np. ujawnienie majątku spółki, z którego wierzyciel może uzyskać zaspokojenie, kierując ponownie egzekucję do spółki lub wyegzekwowanie zaległości składkowych od spółki w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wywołują skutek wygaśnięcia zobowiązania określonego tą decyzją, lecz pozostają bez wpływu na jej wydanie.
Sygn. akt VI U 2208/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut-Dan Protokolant: sekr. sądowy Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 roku w Płocku sprawy K. S. z udziałem zainteresowanego spółka (...) w G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o odpowiedzialność członka zarządu z tytułu nieopłaconych składek na skutek odwo
Czytaj więcej»

IV Ca 931/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 931/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie: SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka SSO Małgorzata Michalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 marca 2016r. w P. sprawy z wniosku Gminy Z. z udziałem Z. W. o wpis hipoteki przymusowej na skutek apelacji uczestnika postępowania od wpisu Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 19 października 2015 r. syg
Czytaj więcej»

IV Ca 93/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 93/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie: SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka SSO Małgorzata Michalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 marca 2016r. w P. sprawy z wniosku K. P. , P. F. z udziałem S. F. , W. F. , Z. F. i J. F. (1) o wpisy w dziale II i III księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawców od postanowienia Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

IV Ca 1009/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 1009/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie: SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka SSO Małgorzata Michalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 marca 2016r. w P. sprawy z wniosku K. S. z udziałem Z. W. i T. W. o odłączenie nieruchomości gruntowych z księgi wieczystej (...) i przyłączenie ich do księgi wieczystej (...) na skutek apelacji uczes
Czytaj więcej»