Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1009

I C 2067/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2018-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo uwzględnione w całości
Sygn. akt I C 2067/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2018r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2018r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z o.o w K. przeciwko I. M. o zapłatę 1. zasadza od pozwanej I. M. na rzecz powoda (...) spółki z o.o w K. kwotę 988.774,48zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote
Czytaj więcej»

I C 2087/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istnienie wpisu w dziale III księgi wieczystej nie ogranicza właściciela w możliwości skutecznego dokonywania rozporządzań nieruchomością
Sygn. akt I C 2087/16 Dnia 28 kwietnia 2017 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSO Radosław Jeznach Protokolant : stażysta Sylwia Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. D. (1) przeciwko A. W. i G. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych A. W. i G. W. solidarnie na rzecz powoda M. D. (1) kwotę 75 505,04 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć złoty
Czytaj więcej»

I C 2084/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 2084/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa J. Ż. i Z. Ż. przeciwko A. M. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli oddala powództwo. Sygn. akt I C 2084/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 09 września 2013 r. powodowie J. i Z
Czytaj więcej»

I C 2107/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddala powództwo
Sygn. akt I C 2107/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Damian Szychta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2017r. sprawy z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie, Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Gdańsk - Południe w Gdańsku, Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Skarbowi Państwa - Sąd Apelacyjny
Czytaj więcej»

I C 2122/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok zasądzający w całości wraz z kosztami procesu
Sygn. akt I C 2122/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2017r. w P. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko M. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. M. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 149.332,56 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt sześ
Czytaj więcej»

I C 2128/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-10-06

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt IC 2128/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w C. przeciwko Gminie S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w C. na rzecz Gminy S. kwotę 3617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułe
Czytaj więcej»

I C 2141/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza kwotę 61.008,76 zł z ustawowymi odsetkami oddala powództwo w pozostałej części.
Sygn. akt IC 2141/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekr. sąd. Urszula Szczęsna - Cichosz po w rozpoznaniu na rozprawie dniu 10 lutego 2014 r. w P. sprawy z powództwa Województwa (...) przeciwko Regionowi P. (...) Związkowi Zawodowemu (...) w P. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Regionu P. (...) Związku Zawodowego (...) w P. na rzecz powoda Województwa (...) kwotę 6
Czytaj więcej»

I C 2145/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok zasądzający dochodzoną należność w całości
Sygn. akt I C 2145/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: stażysta Aleksandra Wyszyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2017r. z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko T. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej T. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 838.141,49zł ( osiemset
Czytaj więcej»

I C 2147/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda dochodzone roszczenie w całości oraz koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.
Sygn. akt I C 2147/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. z siedzibą w S. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. kwotę 152.14
Czytaj więcej»

I C 2147/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarzuty kierowane wobec działania osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, podobnie, jak wobec organów gminy tj. burmistrza, rady gminy, mogą naruszać dobra osobiste gminy, jeżeli dotyczą zadań wchodzących w zakres działania gminy. Dobra osobiste osoby prawnej nie mogą być łączone jedynie z organami tej osoby, ponieważ nie wypełniają one (...)
Sygn. akt I C 2147/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko P. M. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II zasądza od powoda Gminy M. G. na rzecz pozwanego P. M. kwotę 1.196,72 zł (jeden tysiąc sto dziewięćd
Czytaj więcej»