Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
829

I C 2313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z naruszeniem obowiązku wydania aktu normatywnego (zaniechaniem legislacyjnym) mamy do czynienia jedynie w przypadkach, gdy obowiązek wydania aktu normatywnego wynika z obowiązującej normy prawnej (norm prawnych). Zasady słuszności, zasady współżycia społecznego lub inaczej ujęte normy lub zasady etyczne nie są wystarczającą podstawą (...)
Sygn. akt I C 2313/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Powiatowi (...) o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 2331/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowo uwzględniono powództwo; rozstrzygnięto o kosztach procesu
Sygn. akt I C 2331/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Wojtewicz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. B. (1) kwotę 63.000 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 2365/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2018-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezspornym jest, iż sprawca zdarzenia w jego dacie nie posiadał prawa jazdy, co zważywszy na okoliczności zdarzenia mogło być jedną z przyczyn jego zaistnienia, albowiem nie posiadał również umiejętności pozwalających mu na bezpieczne kierowanie samochodem. Powyższe nie wystarczy jednakże jeszcze do przypisania powódce przyczynienia tylko z (...)
Sygn. akt I C 2365/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa I. J. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zadośćuczynienie w kwocie 273.816,00 zł, odszkodowanie w kwocie 20.183,93 zł, rentę w kwocie 500,00 zł miesięcznie, ustale
Czytaj więcej»

I C 2365/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pewne uciążliwości lub niedogodności, związane z pobytem w zakładzie karnym, polegające na konieczności funkcjonowania w celi mieszkalnej ze współosadzonymi, w celi, która nie zawsze spełnia standardy mieszkaniowe zgodne z warunkami mieszkalnymi skazanego sprzed osadzenia, są normalnością. Między innymi taki jest sens i cel kary pozbawienia (...)
Sygn. akt I C 2365/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w P. o zadośćuczynienie I oddala powództwo; II zasądza od powoda Ł. B. na rzecz Skarbu Państwa - Dyrektora Zakładu Karn
Czytaj więcej»

I C 2368/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok częściowo zasądzający, zasądzenie kosztów procesu (proporcjonalnie)
Sygn. akt I C 2368/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2015 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa E. H. i Z. H. przeciwko W. K. o zapłatę i zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego W. K. solidarnie na rzecz powodów E. H. i Z. H. kwotę 310.245zł ( trzysta dziesięć tysięcy dwieśc
Czytaj więcej»

I C 2373/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zsaądzono kwotę 104.529,51 zł z ustawowymi odsetkami
Sygn. akt IC 2373/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekretarz sądowy Urszula Szczęsna - Cichosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2014 r. w P. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. SPZOZ o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. SPZOZ na rzecz powoda B. Sp z o.o. z siedz
Czytaj więcej»

I C 2383/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 173 010,07 zł oraz 7625,46 z ustawowymi odsetkami
sygn. akt I C 2383/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Wojtewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w P. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1 zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot
Czytaj więcej»

I C 2387/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) umarza postępowanie co do kwoty 109.892,80 zł, 2) zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot: - 54.941,40 zł od 30.09.2016 r. do 9.12.206 r., - 54.941,40 zł od 30.09.2016 r. do 30.12.2016 r.
Sygn. akt I C 2387/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2017r. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 109.882,80 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesią
Czytaj więcej»

I C 2395/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt IC 2395/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Urszula Szczęsna – Cichosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2014r. w Płocku sprawy z powództwa G. W. przeciwko Gminie B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od G. W. na rzecz Gminy B. kwote 7.217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. S
Czytaj więcej»

I C 2465/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie należności głównej, odsetek i kosztów procesu od pozwanego na rzecz powoda
Sygn. akt I C 2465/13 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 20 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Ławnicy: ----- Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013r. w Płocku sprawy z powództwa (...) w B. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę orzeka: 1.zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) w B. kwotę 77.488,13zł (siedemdziesiąt sie
Czytaj więcej»