Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
447

IV Ca 741/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 741/16 POSTANOWIENIE Dnia 2 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym : Przewodnicząca: SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie: SSO Wacław Banasik SSO Małgorzata Michalska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu 2 listopada 2016r. na rozprawie w P. sprawy z wniosku W. B. (1) , A. G. z udziałem E. B. (1) , E. B. (2) , K. B. (1) , M. B. , A. B. , B. B. (2) , D. B. , E. B. (3) , I. B. , J. B. (1) , J. B. (
Czytaj więcej»

IV Ca 681/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 681/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy W składzie następującym : Przewodniczący: SSO Wacław Banasik (spr) Sędziowie: SO Małgorzata Michalska SO Barbara Kamińska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 26 października 2016 r. w P. sprawy z wniosku B. W. z udziałem P. B. , E. C. , K. W. , A. K. , L. C. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyn
Czytaj więcej»

I C 1206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. oddalenie powództwa o zapłatę 2. umorzenie postępowania w części dotyczącej żądania wydania dokumentów 3 zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu
Sygn. akt IC 1206/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2016r. w P. sprawy z powództwa P. S. przeciwko L. W. o wydanie dokumentów i zapłatę 1 oddala powództwo o zapłatę w całości, 2 umarza postępowanie w zakresie żądania wydania dokumentów, 3 zasądza od P. S. na rzecz L. W. kwotę 3.977 zł (trzy tys
Czytaj więcej»

I C 399/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala
Sygn. akt I C 399/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Bendig po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015r. w P. sprawy z powództwa J. D. przeciwko S. Ś. w P. o zadośćuczynienie 1 powództwo oddala; 2 przyznaje adwokatowi E. T. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) plus 23 % podatku VAT tytułem wynagrodzenia pełnomocnika
Czytaj więcej»

I C 2177/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Poprzez brak okazania szacunku z reguły dochodzi do naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej.
Sygn. akt I C 2177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sądowy Edyta Szalkowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko M. C. o zadośćuczynienie w kwocie 80.000,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. J. na rzecz pozwanego M. C. kwotę 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset sie
Czytaj więcej»

I C 2601/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza dochodzone roszczenie w całości i koszty postępowania
Sygn. akt I C 2601/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Bendig po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015r. z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko S. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. G. na rzecz powoda (...) z siedzibą w K. kwotę 184.762,44zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt d
Czytaj więcej»

I C 1096/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: samo używanie w przedsiębiorstwie poszczególnych maszyn zaopatrzonych w silniki nie daje postaw do przyjęcia, że przedsiębiorstwo jako całość jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody - wymóg, by siły przy rody stanowiły siłe napędową przedsiębiorstwa powoduje, że nie możę chodzić o przedsiębiorstwo, które jedynie wykorzystuje do realizacji poszczególnych zadań urządzenia wprawiane w ruch za pomocą siły przyrody
Sygn. akt I C 1096/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko G. S. (1) o zadośćuczynienie i rentę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1096/15 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 14 listopada 2014 r. do S. (...) w I. powód M. P. (1) wniósł o z
Czytaj więcej»

I C 832/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-05

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność organu egzekucyjnego ma charakter deliktowy i związana jest z jego niezgodnym z prawem działaniem, rozumianym jako zaprzeczenie zachowania uwzględniającego nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej
Sygn. akt I C 832/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 stycznia 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. J. (1) i F. G. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo w stosunku do pozwanego J. J. (1) ; 2 oddala powództwo w stosunku do pozwanego F. G.
Czytaj więcej»

I C 668/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: popełnienie czynu karalnego pozwala na przyjęcie przedłużonej odpowiedzialności określonej przepisem art. 442(1) par. 2 k.c. Sąd stoi na stanowisku, iz w sytuacji objętej ustalonym stanem faktycznym dokonać należało wykładni norm prawnych regulujących instytucję przedawnienia roszczeń w oparciu o dyrektywy wykładni celowościowej i systemowej, kosztem wykładni literalnej - której restrykcyjne zastosowanie prowadziłoby do skutków nie dających się pogodzić z elementarnym poczuciem sprawiedliwości: nie ma żadnych racjonalnych powodów, dla których w sytuacji popełnienia czynu zabronionego przez osobę nie podlegającą odpowiedzialności karnej z uwagi na nieosiągnięcie pełnoletności, termin przedawnienia roszczeń osoby uprawionej z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania miałby być krótszy niż w sytuacji popełnienia takiego samego czynu przez osobę ponoszącą odpowiedzialność karną; wskazać w tym kontekście należy także na wyrażoną nowelizację przepisów o przedawnieniu wolę ustawodawcy zwiększania faktycznej ochrony prawnej w stosunku do osób bezpośrednio lub pośrednio pokrzywdzonych czynem zabronionym - jako sprzeczne logicznie uznać należałoby stanowisko, według którego ustawodawca z jednej strony dąży do zwiększenia zakresu faktycznej ochrony przysługującej osobom poszkodowanym wskutek czynu zabronionego poprzez wydłużanie okresu przedawnienia, a z drugiej akceptuje różnicowanie sytuacji prawnej takich osób tylko z powodu obiektywnej niemożności przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy szkody z uwagi na brak znamion podmiotowych przestępstwa.
Sygn. akt I C 668/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2015 r. w P. sprawy z powództwa G. P. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki G. P. kwotę 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 988/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-21

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 154.343,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu; 2. oddala powództwo w pozostałej części
Sygn. akt IC 988/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015r. w Płocku sprawy z powództwa (...) przeciwko G. W. o zapłatę 1 zasądza od G. W. na rzecz Intrum (...) kwotę 154.343,12 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złotych dwanaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»