Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1243

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza należność główną, oddala w części odsetki, zasądza koszty.
Sygn. akt I C 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: Damian Gołębiewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2015r. w P. sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przeciwko G. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. Z. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 326.868,97 zł (trzysta dwadz
Czytaj więcej»

I C 16/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odpowiedniej sumy, której przyznanie przewiduje art. 445 § 1 k.c., zależy więc przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien więc decydować w zasadzie stopień cierpień fizycznych i (...)
Sygn. akt I C 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Sosnowska po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 roku w Płocku na rozprawie 1 sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 300.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 10.189,03 zł, rentę wyrównawczą w kwocie 2.000,00 zł mies
Czytaj więcej»

I C 50/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego (...) na rzecz powoda (...) odsetki ustawowe od kwoty 219 988,40 zł od dnia 06.12.2011 do dnia 11.04.2012 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo 3. zasądza od pozwanego (...) na rzecz powoda kwotę 19737 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna w S. przeciwko P. W. oraz (...) Centrum (...) w S. o zapłatę na skutek ponownego rozpoznania sprawy w zakresie uchylonych punktów 3. i 4
Czytaj więcej»

I C 50/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: niewdzięczne będzie każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym aby zostało uznane za "rażąco niewdzięczne", musi cechować je znaczne nasilenie złej woli, skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej; nie budzi ponadto wątpliwości w dorobku judykatury, że pojęcie "niewdzięczności" wymaga (...)
Sygn. akt I C 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r. w Płocku sprawy z powództwa T. S. (1) , I. J. , A. S. (1) , T. S. (2) i Z. S. przeciwko E. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów T. S. (1) , I. J. , A. S. (1) , T. S.
Czytaj więcej»

I C 60/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę po 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od 7.11.2015 r. oraz koszty procesu.
Sygn. akt I C 60/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Damian Szychta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016r. . sprawy z powództwa C. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę oraz sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę oraz sprawy z powództwa G. G. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza
Czytaj więcej»

I C 111/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-11

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza id pozwanego (...) na rzecz powodów (...) solidarnie kwotę 63050zł wraz z ustawopwymi odsetkami od dnia 26.10.2012r. do dnia zapłaty, 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo (...)
Sygn. akt I C 111/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) i K. B. przeciwko Zakład Budowlano- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Zakład Budowlano- (...) Spół
Czytaj więcej»

I C 137/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala
Sygn. akt I C 137/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2018r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sadowy Izabela Beding po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2018r. w Płocku sprawy z powództwa I. J. przeciwko K. Ś. (1) o stwierdzenie niezgodności ugody sądowej powództwo oddala. Sygn. akt I C 137/18 UZASADNIENIE I. J. pozwem z dnia 1 grudnia 2017 roku, skierowanym do Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I C 148/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pozbawiono tytuł wykonawczy wykonalności, rozstrzygnięto o kosztach procesu
Sygn. akt I C 148/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Protokolant: st. sek. sąd. Anna Wojtewicz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko A. O. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1.pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. I C 160/15, zao
Czytaj więcej»

I C 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2019-08-28

Data publikacji: 2019-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien, więc decydować w zasadzie stopień cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Kalkulacja sumy "odpowiedniej" w znaczeniu przypisanym temu słowu przez ustawodawcę w art. 445 § 1 k.c. zakłada uwzględnienie takich okoliczności sprawy jak: rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń, (...)
Sygn. akt I C 159/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. A. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 300.000,00 zł, odszkodowanie w kwocie 61.459,57 zł, rentę w kwocie 5.460,00 zł miesięcznie, us
Czytaj więcej»

I C 167/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2021-03-29

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Instytucja sprostowania stanowi nie tyle środek ochrony dóbr osobistych, co przewidziany przez prawo prasowe szczególny mechanizm pozwalający opinii publicznej na zapoznanie się ze stanowiskiem drugiej strony (zainteresowanego), której daje możliwość zajęcia własnego stanowiska, przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Tym samym sprostowanie w (...)
Sygn. akt I C 167/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa P. Ł. przeciwko Redaktorowi Naczelnemu portalu (...) o nakazanie sprostowania I nakazuje pozwanemu Redaktorowi Naczelnemu portalu (...) opublikowanie w terminie 3 dni roboczych od dn
Czytaj więcej»