Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
767

I C 719/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza zadośćuczynienie w kwocie 35.000 zł, odszkodowanie w kwocie 400 zł i rentę w łącznej kwocie 116.566 zł., 2. oddala powództwo w pozostałej części, 3. rozlicza koszty procesu.
Sygn. akt I C 719/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2013r. sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz S. J. : 1 kwotę 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia- z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2006r. do dnia zapłat
Czytaj więcej»

I C 760/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rzeczą powszechnie wiadomą jest, iż w miarę upływu czasu intensywność ta z reguły maleje, aż w końcu dochodzi do sytuacji, w której w zasadzie skutek naruszenia dóbr osobistych zanika. Szczególnie ma to miejsce w sytuacji, gdy naruszenie to nie jest intensywne i drastyczne, a nadto dotyczy oceny pracy danej osoby, która to ocena, zawsze (...)
Sygn. akt I C 760/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Andżelika Miaśkewicz po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko W. S. o ochronę dóbr osobistych oddala powództwo. Sygn. akt I C 760/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 09 kwietnia 2015 roku skierowanym do Sądu Okręgowego w Płocku, przeciwko W.
Czytaj więcej»

I C 777/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 25.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.11.2013 r.
Sygn. akt IC 777/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2014r. w P. sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz W. K. zadośćuczynienie w kwocie 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 23.11.2013r. do d
Czytaj więcej»

I C 801/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanej Gminy (...) na rzecz powódki spółki z o.o. spółki komandytowej kwotę 346.885 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2013 r, do dnia zapłaty; 2. zasądza od pozwanej Gminy (...) na rzecz powódki spółki (...) kwotę 24.562 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 801/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w R. przeciwko Gminie M. R. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Gminy M. R. na rzecz powódki (..
Czytaj więcej»

I C 832/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-09

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza tytułem zadośćuczynienia na rzecz powódki kwotę 80 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 30.04.2012 do dnia zapłaty 2. w pozostałym zakresie oddala powództwo o zadośćuczynienie 3. zasądza tytułem odszkodowania kwotę 8 000 zł.
Sygn. akt I C 832/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Radosław Jeznach Protokolant sądowy: Małgorzata Styrnał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 sierpnia 2013 r. w Płocku sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia na rzecz powódki M. S. od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w S. kwotę 80 000,00 zł (os
Czytaj więcej»

I C 844/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uchylono zaskarżone uchwały
Sygn. akt I C 844/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sadowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2015r. sprawy z powództwa (...) Narodowego Funduszu Zdrowia w W. , M. S. i K. S. przeciwko Wspólnocie Lokalowej (...) przy ul. (...) w P. o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub nieistnienie uchwał 1 uchyla uchwały Wspólnoty Lok
Czytaj więcej»

I C 855/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: jeżeli pozwany świadomy obowiązku zwrócenia przyjętego świadczenia nienależnego faktycznie przetracił pieniądze na hulaszcze życie i hazard, to takie postępowanie nie może być źródłem z jednej strony uwolnienia się od obowiązku zwrotu świadczenia, a z drugiej pokrzywdzenia uczciwie postępującego powoda; działania takie nie mogą korzystać z (...)
Sygn. akt I C 855/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: stażysta Maciej Lewandowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 r. w P. sprawy z powództwa K. W. (1) przeciwko M. B. (1) o zapłatę 1 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 22 stycznia 2015 r. sygn. akt I Nc 199/14 – w całości; 2 zasądza od pozwanego M. B.
Czytaj więcej»

I C 877/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o ustalenie, jako roszczenie niemajątkowe nie ulega również przedawnieniu, a zatem podmiot zainteresowany takim rozstrzygnięciem może wystąpić z takim żądaniem w każdym momencie. Jednakże wystąpienie z takim żądaniem po upływie znacznego upływu czasu od momentu podjęcia uchwały uznać należy za sprzeczne z zasadami współżycia (...)
Sygn. akt I C 877/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa C. B. przeciwko Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w C. o ustalenie nieistnienia uchwały ewentualnie ustalenie nieważności uchwały I oddala powództwo II zasądza od powoda C. B. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 957/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel, by mógł skutecznie prowadzić egzekucję z nieruchomości obciążonej, musi zatem uzyskać przeciwko dłużnikowi tytuł wykonawczy, a takim z punktu widzenia przepisów może być wyrok zasądzający określone świadczenie.
Sygn. akt I C 957/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Monika Lewandowska Protokolant Damian Gołębiewski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Płocku, na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. W. (1) , A. K. , A. W. i A. W. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanych A. W. (1) , A. K. , A. W. i A. W. (2) solidarnie na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjne
Czytaj więcej»

I C 962/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-08-21

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powództwo oddala; 2. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata M.L. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (siedmiu tysięcy dwustu) złotych plus podatek VAT za pomoc prawną świadczoną powodowi z urzędu; 3. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata Z.J. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (...)
sygn. akt I C 962/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chrustowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa Z. L. i A. L. przeciwko Powiatowi P. – Powiatowemu Urzędowi Pracy w P. o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę 1 powództwo oddala; 2 przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku
Czytaj więcej»