Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
115

I C 1974/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-09

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddala powództwo
Sygn. akt IC 1974/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014r. w Płocku sprawy z powództwa J. B. przeciwko S. R. , W. L. , K. L. i G. R. o ustalenie oddala powództwo. I C 1974/13 UZASADNIENIE J. B. wystąpiła przeciwko S. R. , W. L. , K. L. i G. R. o ustalenie, iż właścicielką działki nr (...) o
Czytaj więcej»

I C 318/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 318/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014r. w P. sprawy z powództwa J. F. przeciwko S. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda J. F. procesu. Sygn. akt I C 318/13 UZASADNIENIE J. F. w dniu 9 grudnia 2010r. złożył pozew przeciwko L. W. i S. W. o zasądzenie na jego rzecz kwoty
Czytaj więcej»

I C 704/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uznać czynność prawną za bezskuteczną wobec powoda
Sygn. akt I C 704/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014r. sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko M. T. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 . uznaje za bezskuteczną w stosunku do Miasta S. W. umowę darowizny zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 2
Czytaj więcej»

I C 1287/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanych na rzecz powodów kwoty zadośćuczynienia, oddala powództwo w zakresie żądania odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
Sygn. akt I C 1287/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2014r. sprawy z powództwa W. R. , A. R. (1) , M. R. (1) , A. R. (2) i M. R. (2) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz W. R. tytułem zadośćuczynienia kwotę 57.500 zł ( pięćdziesiąt siedem tysięcy pię
Czytaj więcej»

I C 70/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie należności z tytułu zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby bliskiej i oddalenie żądania w zakresie renty
sygn. akt I C 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2014 r. w P. sprawy z powództwa I. I. (z. d. L. ), K. I. , R. I. , W. I. , E. I. , U. K. i L. G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa
Czytaj więcej»

I C 2641/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 87.285,26zł z ustawowymi odsetkami od 17.10.2013r. oraz koszty procesu.
Sygn. akt IC 2641/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2014r . Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2014r. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 87.285,26 zł
Czytaj więcej»

I C 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-03-31

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok zasądzający (uwzględniający powództwo w całości)
Sygn. akt I C 250/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2014r. w P. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko (...) spółki z o.o. w D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych (...) spółki z o.o. w D. z zaznaczeniem, że s
Czytaj więcej»

I C 2577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Traktowanie w szczególny sposób zakładów opieki zdrowotnej w stosunku do kontrahentów tylko z powodu zakresu świadczonych usług i korzystania z publicznych środków pieniężnych oznaczałoby zachwianie praw rządzących wolnym rynkiem i przerzucanie na partnerów takich placówek ryzyka niewydolności systemu ich finansowania.
Sygn. akt I C 2577/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant Magdalena Rymkiewicz-Aranowska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w W. przeciwko (...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w C. o zapłatę na skutek sprzeciwu
Czytaj więcej»

I C 2677/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Możliwe jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności aktu notarialnego jedynie co do należności objętej oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji.
Sygn. akt I C 2677/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa Z. G. i S. G. przeciwko A. W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sąd
Czytaj więcej»

I C 1105/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem cała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki : w szcsególności będą to oczywiście koszty leczenia, konsultacji i rehabilitacji, ale też i koszty transportu, odwiedzin osób bliskich, szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji.
Sygn. akt I C 1105/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Magdalena Rymkiewicz - Aranowska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza tytułem zadośćuczynienia od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki H. B. kwotę
Czytaj więcej»