Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
909

IV Ca 259/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 259/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie: SSO Wacław Banasik SSO Joanna Świerczakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 czerwca 2018 r. sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem Banku (...) S.A. w W. , (...) spółka z o.o. w W. o wpis zmiany wierzyciela hipotecznego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejono
Czytaj więcej»

IV Ca 260/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 260/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie SO Małgorzata Michalska SO Renata Wanecka Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

IV Ca 279/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 279/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Barbara Kamińska Sędziowie - SO Małgorzata Szeromska (spr.) SO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 22 czerwca 2017r. w P. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.
Czytaj więcej»

IV Ca 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ani orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie C-134/07( Dz.U.UEC 64/15) ani orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006r. sygn. U 6/04 (OTK-A2006/1/3) nie podważało co do zasady obowiązku opłaty za kartę pojazdu wprowadzonego przez art. 77 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1977r. Prawa o (...)
Sygn. akt IV Ca 286/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 5 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - SSO Barbara Kamińska (spr.) Sędziowie - SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka SSR del. Anna Ostrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Pietrzak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2013 r. w P. sprawy z powództwa R. G. , S. G. (1) przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę na skutek ap
Czytaj więcej»

IV Ca 288/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 288/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Małgorzata Michalska Sędziowie SO Barbara Kamińska SO Małgorzata Szeromska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko S. N. o zapłatę na skutek apelacji po
Czytaj więcej»

IV Ca 303/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 303/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny - Odwoławczy W składzie następującym : Przewodniczący: SSO Wacław Banasik (spr) Sędziowie: SO Joanna Świerczakowska SO Renata Wanecka Protokolant: st. sekr. sądowy K. G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2017 r. w P. sprawy z wniosku A. D. z udziałem J. D. , Z. D. i J. M. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji J. M. od postanowienia Sądu Rejonowego w Ciechanowie z d
Czytaj więcej»

IV Ca 325/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 325/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Wacław Banasik (spr.) Sędziowie SSO Renata Wanecka SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Protokolant sekr. sądowy Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2015 r. w P. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa (...) w M. przeciwko I. S. (1) , J. S. (1) , Z. C. , E. C. (1) o zapł
Czytaj więcej»

IV Ca 338/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-07-21

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 338/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie SSO Joanna Świerczakowska SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2016 r. w P. sprawy z powództwa H. L. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w S. o zapłatę na skutek apelacji
Czytaj więcej»

IV Ca 335/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-07-12

Data publikacji: 2018-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 335/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - SSO Barbara Kamińska Sędziowie SO Małgorzata Szeromska (spr.) SO Renata Wanecka Protokolant: Katarzyna Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie 12 lipca 2018r. w P. sprawy z powództwa C. C. (1) przeciwko P. C. o ustalenie prawa własności na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 22 l
Czytaj więcej»

IV Ca 339/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 339/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Sędziowie SO Małgorzata Michalska SO Małgorzata Szeromska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie 13 lipca 2017 r. w P. sprawy z powództwa I. R. przeciwko A. R. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z 24 marca
Czytaj więcej»