Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
80

V Kz 280/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-08-22

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: na gruncie art. 270 par 1 kk istnieje możliwość wyodrębnienia indywidualnego przedmiotu ochrony, którym sa interesy (dobra) konkretnego pokrzywdzonego okreslone przez rofdzaj i treść prawa wyrażonego w dokumencie stanowiącym przedmiot przestępstwa. dobrem tym może byc np.: informacja, mienie, a nawet życie lub zdrowie. Zatem umowa kupna - sprzedaży pojazdu, na której podpis pokrzywdzonego - jako współwaściela pojazdu - został podrobiony przenosząc prawo własności pojazdu na kupującego jednoczeni pozbawia prawa własności pokrzywdzonego. Skutki tej umowy mają charakter bezpośrednio oddziałujący na prawo własności pokrzywdzonego bez konieczności zaistnienia jakichkolwiek ogniw pośrednich czy dodatkowych.
Sygn. akt V Kz 280/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku – V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Wiśniewska – Bartoszewska (spr.) Sędziowie: SO Iwona Olenderek SO Jacek Lisiak Protokolant: Anna Szydlik przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku Andrzeja Nowakowskiego po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2014 roku w sprawie A. O. podejrzanej o czyn z art. 270 § 1 i 2a k.k. na skutek zażalenia pełnomocnika J. O. na zarzą
Czytaj więcej»

VI U 2026/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-10-21

Data publikacji: 2013-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wniosek o interpretację przepisów co do składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne może złożyć osoba mająca w chwili złożenia wniosku status przedsiębiorcy wynikający z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o sowobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095). Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć wszystkich zdarzeń i faktów zaistniałych przed złożeniem wniosku ale nie wcześniej niż od wejścia w życie nowelizacji art. 10 ust.1 ustawy o sowbodzie działalności gospodarczej tj. od dnia 20 września 2008 r.
Sygn. akt VI U 2026/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Hanna Parzybut- Dan Protokolant: sekret. sąd. Justyna Zalewska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 roku w Płocku sprawy P. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych na skutek odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpiecze
Czytaj więcej»

I C 1810/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-04

Data publikacji: 2013-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 259 756,91 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych faktur
Sygn. akt IC 1810/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2013r. w Płocku sprawy z powództwa Gminy M. S. przeciwko F. N. i N. N. o naprwienie szkody zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 259.756,91 zł (dwieście pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1809/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-25

Data publikacji: 2014-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 150.948,65 zł
Sygn. akt IC 1809/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2013r. w Płocku sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialn
Czytaj więcej»

V Ka 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-10-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: - Zachowanie sprawcy kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odużającego, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi dwa odrębne czyny zabronione, jeden określony w art. 178 a § 1 lub 2 kk, drugi zaś w art. 177 § 1 lub 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk - Stosownie do dyspozycji art. 415 § 5 zd. 2 kpk przy zaistanieniu tożsamości podmiotowej i przedmiotowej znajduje zastosowanie klauzula antykumulacyjna, eliminująca możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zarówno w oparciu o przepis art. 46 § 1, jak na innej podstawie.
Sygn. akt V Ka 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku – V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Cieślak Sędziowie: SO Jan Swaczyna SO Iwona Wiśniewska-Bartoszewska(spr.) Protokolant Aleksandra Szczepańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku Jacka Dąbrowskiego po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013r. sprawy A. R. oskarżonego o czyn z art.177§1 k.k. w zw. z art.178§1 k.k. na skutek apelacji wniesio
Czytaj więcej»

I C 2060/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-11-22

Data publikacji: 2014-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza dochodzone roszczenie wraz z kosztami procesu
Sygn. akt I C 2060/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz Ławnicy: --------- Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013r. w Płocku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w M. przeciwko pozwanym Z. C. i M. C. o zapłatę orzeka: 1. zasądza od pozwanych Z. C. i M. C. solidarnie na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w M. kwotę 380.380,96zł (
Czytaj więcej»

I C 1352/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 169868,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.05.2013 do dnia zapłaty oraz kwotę 12111 zł tytułem zwrotu kosztów procesu 2. oddala wniosek o rozłożenie na raty zasądzonej należności.
Sygn. akt I C 1352/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpital Wojewódzki w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w C. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od
Czytaj więcej»

I C 2569/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-17

Data publikacji: 2013-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okregowy w Płocku - z tą tylko zmianą, iż ustala, że wynikające z nakazu zapłaty należności oraz koszty procesu uiszczone mogą być w częściach równych, 2. zasądza od pozwanych (...) na rzecz powoda (...) w częściasch równych tytułem zwrotu kosztów procesu
Sygn. akt I C 2569/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR del. Radosław Jeznach Protokolant: sekr. sąd. Jarosław Konstantynowicz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko B. M. i G. M. o zapłatę na skutek zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępo
Czytaj więcej»

I C 383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-07-01

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. oddala powództwo, 2. zasądza koszty procesu.
Sygn. akt I C 383/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2013r. sprawy z powództwa T. Z. , J. K. , K. D. , M. C. , R. Z. , M. Z. (1) , D. Z. , Z. M. , C. C. , H. N. i J. N. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo D. i Starostę Powiatu (...) o zapła
Czytaj więcej»

V Kz 190/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-09-25

Data publikacji: 2014-02-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: - ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w takiej części, w jakiej zawiera ona przepisy istotnie ograniczające, a nawet stopniowo uniemożliwiające prowadzenie gier na automatach, o jakich mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych poza kasynami podlegała notyfikacji Komisjii Europejskiej w trybie przepisu art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE; - przepisy ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. stanowią "inne wymagania" w rozumieniu definicji przytoczonej w art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE; - skutkiem uchybienia proceduralnego w procesie legislacyjnym w postaci braku notyfikacji Komisji Europejskiej przepisu technicznego jest to, że każdy podmiot przed sądem krajowym może powołać się na tę okoliczność, zaś sąd krajowy powinien odmówić jego zastosowania; - konsekwencją nieskuteczności przepisów art. 14 ust 1 w zw. art. 2 ust 5 ustawy o grach hazardowych jest brak możliwości stosowania także przepisu sankcjonującego naruszenia zawartego w nich zakazu, a zatem art. 107 par 1 k.k.s.
V Kz 190/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 września 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Wiśniewska-Bartoszewska(spr.) Sędziowie: SO Jacek Lisiak SO Jan Swaczyna Protokolant Agnieszka Antczak przy udziale oskarżyciela publicznego- starszego eksperta służby celnej P. M. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 września 2013r. w sprawie P. C. i P. J. oskarżonych o czyn z art.107§1i 3k.k. s. i inne na skutek zażalenia oskarżyciela publicznego zast
Czytaj więcej»