Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
553

I C 2284/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) z istoty swojej instytucja kary umownej pozwala na dochodzenie roszczeń o charakterze odszkodowawczym w uproszczony sposób w odniesieniu do obowiązku wykazania szkody oraz jej wysokości; kara umowna stanowi swoisty surogat odszkodowania, zastępując to odszkodowanie.
Sygn. akt I C 2284/12 Dnia 09 grudnia 2016 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSO Radosław Jeznach Protokolant : prot. sąd. Monika Grapatyn po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie od pozwa
Czytaj więcej»

I C 855/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: jeżeli pozwany świadomy obowiązku zwrócenia przyjętego świadczenia nienależnego faktycznie przetracił pieniądze na hulaszcze życie i hazard, to takie postępowanie nie może być źródłem z jednej strony uwolnienia się od obowiązku zwrotu świadczenia, a z drugiej pokrzywdzenia uczciwie postępującego powoda; działania takie nie mogą korzystać z ochrony prawnej, niedopuszczalnym jest bowiem czerpanie korzyści z własnej niegodziwości".
Sygn. akt I C 855/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: stażysta Maciej Lewandowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 r. w P. sprawy z powództwa K. W. (1) przeciwko M. B. (1) o zapłatę 1 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 22 stycznia 2015 r. sygn. akt I Nc 199/14 – w całości; 2 zasądza od pozwanego M. B.
Czytaj więcej»

I C 638/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) strona, która z różnych przyczyn nie wystąpiła ze skargą na przewlekłość może dochodzić w drodze odrębnego postępowania zadośćuczynienia czy odszkodowania za krzywdę czy szkodę doznaną na skutek opieszałego rozpoznania sprawy. W takiej sytuacji powód musi jednak wykazać zarówno to, że doszło do przewlekłości postępowania, jak i fakt poniesienia szkody oraz normalny związek przyczynowy pomiędzy przewlekłością a szkodą.
Sygn. akt I C 638/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie i Sądowi Najw
Czytaj więcej»

I C 513/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uznaje czynność prawną za bezskuteczną wobec powoda
Sygn. akt I C 513/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016r. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko M. Z. , J. S. i T. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1. uznaje za bezskuteczną w stosunku do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi
Czytaj więcej»

I C 67/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezależnie jednakże od tego, jaka podstawa prawna odpowiedzialności pozwanego zostanie wskazana, tj. czy w/w art 23 ust 3 ustawy, czy może art 417 § 1 k.c., czy wreszcie art 416 k.c. dla uznania roszczenia powoda za zasadne winno zostać udowodnione niezgodne z prawem działanie bądź zaniechanie Komornika Sądowego i, albo Sądu, powstanie szkody po stronie powoda, a następnie istnienie związku przyczynowego pomiędzy w/w dwoma elementami. Kluczowe w tej sytuacji jest samo ustalenie szkody.
Sygn. akt I C 67/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st.sąd.sądowy Edyta Szalkowska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Mławie o odszkodowanie w kwocie 7.000.000,00 złotych 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda obowiązkiem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 760/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rzeczą powszechnie wiadomą jest, iż w miarę upływu czasu intensywność ta z reguły maleje, aż w końcu dochodzi do sytuacji, w której w zasadzie skutek naruszenia dóbr osobistych zanika. Szczególnie ma to miejsce w sytuacji, gdy naruszenie to nie jest intensywne i drastyczne, a nadto dotyczy oceny pracy danej osoby, która to ocena, zawsze obarczona jest pewnym subiektywizmem.
Sygn. akt I C 760/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Andżelika Miaśkewicz po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko W. S. o ochronę dóbr osobistych oddala powództwo. Sygn. akt I C 760/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 09 kwietnia 2015 roku skierowanym do Sądu Okręgowego w Płocku, przeciwko W.
Czytaj więcej»

IV Ca 1016/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 1016/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodnicząca SSO Renata Wanecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 2 lutego 2017r. w P. sprawy z powództwa Związku Spółek (...) z siedzibą w S. przeciwko A. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z 24 sierpnia 2016r., sygn. I C 76/16 oddala apelację. Sygn. akt IV Ca 1016/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z 24
Czytaj więcej»

IV Ca 1011/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 1011/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca - SSO Renata Wanecka (spr.) Sędziowie - SSO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka SSR del. Żaneta Przemyłska - Rybarczyk Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Gątarek po rozpoznaniu na rozprawie 9 lutego 2017r. w P. sprawy z powództwa A. O. przeciwko A. S. (1) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

IV Ca 1026/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV Ca 1026/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodnicząca – SSO Małgorzata Szeromska (spr.) Sędziowie SO Joanna Świerczakowska SO Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Protokolant st. sekr. sąd. Anna Bałdyga po rozpoznaniu na rozprawie 16 lutego 2017 r. w P. sprawy z wniosku C. B. , M. P. z udziałem W. B. (1) , T. B. i P. B. o ustanowienie służebności drogi koniecznej na skutek apelacji uczestników W. B. (1)
Czytaj więcej»

IV Ca 1060/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ocena wiarygodności mocy dowodów przeprowadzonych w danej sprawie powinna odpowiadać regułom logicznego rozumowania, wyrażającym formalne schematy powiązań między podstawami wnioskowania i wnioskami oraz uwzględniać zasady doświadczenia życiowego wyznaczające granice dopuszczalnych wniosków i stopień prawdopodobieństwa ich występowania w danej sytuacji. Jeżeli z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) i musi się ostać choćby w równym stopniu, na podstawie tego samego materiału dowodowego, dawały się wysunąć wnioski odmienne. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami, lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo skutkowych to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona
Sygn. akt IV Ca 1060/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2017 roku w Płocku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. K. przeciwko P. K. o zapłatę kwoty 1.189,00 zł na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 30 maja 2016 roku, sygn. akt I C 3315/15 I odrzuca apelację pozwanego w zakresie punktu 2
Czytaj więcej»