Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
160

VI Pz 12/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę stwierdzona tytułem egzekucyjnym nie moze być przedmiotem przelewu, bowiem na podstawie art. 84 Kodeksu Pracy pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Nabywcy wierzytelności pracowniczej obejmującej wynagrodzenie z apracę nie przysługuje prawo do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 par.1 kpc
Sygn. akt VI Pz 12/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Parzybut - Dan Sędziowie: SO Jadwiga Klonowska SO Ewa Komosińska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku w Płocku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z udziałem dłużnika Z. P. na skutek zażalenia (...) Spółki z o.o. w W. na postanowienie Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I C 2412/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-01-12

Data publikacji: 2015-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w całości.
Sygn. akt IC 2412/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekretarz sądowy Urszula Szczęsna – Cichosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2015 r. w Płocku sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko M. G. o zapłatę utrzymuje w mocy nakaz zapłaty z dnia 19 września 2013r. wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Płocku w sprawie INc 139/13 w całości. Sy
Czytaj więcej»

I C 961/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 55.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwotę po 300 zł miesięcznie tytułem renty, poczynając od lutego 2013 r.
Sygn. akt I C 961/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2014r. sprawy z powództwa D. D. (1) przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zadośćuczynienie i rentę 1 zasądza od (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz D. D. (1) kwotę 55.000 zł ( pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawow
Czytaj więcej»

I C 2313/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. zasądza zadośćuczynienie w kwocie 10.000zł. 2. oddala powództwo w pozostałej części.
Sygn. akt IC 2313/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant sekretarz sądowy Urszula Szczęsna – Cichosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2015 r. w P. sprawy z powództwa R. S. przeciwko Gminie M. Ż. o zadośćuczynienie i zaniechanie dalszych naruszeń poprzez zamianę lokalu socjalnego 1 zasądza od Gminy M. Ż. na rzecz powoda R. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę
Czytaj więcej»

I C 2559/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. orzeczenie o wydanie nieruchomości z uwzględnieniem prawa zatrzymania do czasu rozliczenia nakładów. 2. zasądzenie na rzecz powodów wzajemnych kwot wynikających z poczynionych nakładów koniecznych i zwrotu zadatku tj. 19.023,91 zł. oraz po 3.804,78 zł. na rzecz trzech pozostałych uprawnionych. 3. oddalenie powództwa wzajemnego w pozostałej części.
Sygn. akt IC 2559/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Fabirkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2015r w P. sprawy z powództwa: R. S. i W. S. przeciwko I. K. , T. K. , M. K. (1) , A. K. , O. M. i A. M. o wydanie nieruchomości i z powództwa wzajemnego: I. K. , T. K. , M. K. (1) i A. K. przeciwko: R. S. i W. S. o zapłatę orzeka: I. z powództwa
Czytaj więcej»

I C 1022/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27.04.2014 r. oraz koszty procesu
Sygn. akt IC 1022/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2014r. w Płocku sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz M. S. (1) kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27
Czytaj więcej»

I C 1320/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 85.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1.08.2013r. oraz koszty procesu.
Sygn. akt IC1320/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska Protokolant: Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu l grudnia 2014r. sprawy z powództwa H. T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o zapłatę i ustalenie z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego - Towarzystwa (...) S.A. w W. 1 zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnośc
Czytaj więcej»

I C 2147/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda dochodzone roszczenie w całości oraz koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.
Sygn. akt I C 2147/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Seklecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. z siedzibą w S. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. kwotę 152.14
Czytaj więcej»

I C 2260/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 83.570,29 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu
Sygn. akt IC 2260/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2014r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

I C 2553/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 131.968,63zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.
Sygn. akt IC 2553/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015r. w P. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B
Czytaj więcej»