Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 289/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-10-02

XXV C 250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany bank, prawo bankowe, członek, nadzór finansowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • członka grupy, pozwany bank, prawo bankowe, metal szlachetny, podgrupa, członek, klient, pranie pieniędzy, działalność, finansowanie terroryzmu, zawiadomienie, pomocnictwo, przeciwdziałanie praniu, prowadzenie rachunku bankowego, szkoda, nadzór finansowy, spółka, odpowiedzialność banków, skrytki, dom składowy
Zobacz»

I C 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 29 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank spółdzielczy, zarząd banku, rada nadzorcza banku, pozwany bank, członek, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank spółdzielczy, zarząd banku, bankowy tytuł egzekucyjny, członek zarządu banku, umowa kredytowa, konsorcjum, nieruchomość, oddział banku, rada nadzorcza banku, imieniu banków, pozwany bank, członek, pełnomocnictwo, umowa o kredyt obrotowy, egzekucja, rejestr spółdzielni, klauzula wykonalności, przedawnienie, uchwała, reprezentacja banku
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna, kwota rachunku, środek pieniężny
Zobacz»

III AUa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, zlecenie stałe, ustawa prawo bankowe, organ rentowy kwot, otrzymanie wniosku, wypłata, konto, obowiązek zwrotu, informacja o śmierci, ramach zleceń, zwrot świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, uprawniona osoba, środek z rachunku bankowego, częściowych kwot, nadpłacone świadczenie, ubezpieczenie społeczne, śmierć świadczeniobiorcy, stałe przelewy
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony konkurencji, odpowiedzialność odszkodowawcza banku
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta, obowiązek zwrotu
Zobacz»

II Ca 212/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 22 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, hipoteka umowna, konsorcjum bankowe, pieczęć banku, umowa o utworzeniu konsorcjum, oświadczenie banku, uczestnik postępowań, stanowiące podstawy, działanie przez pełnomocnika, dokument urzędowy, podstawa do wpisu hipoteki, wpis hipoteki w księdze, pełnomocnik banku, wspólne oświadczenie, umowa o kredyt inwestycyjny, hipoteka w księdze wieczystej, intencja wnioskodawcy, dokonanie wpisu hipoteki, bank udzielający kredytów
Zobacz»

I ACa 715/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 1 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

pozwany bank, bank spółdzielczy, zarząd, prawo bankowe, członek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bankowy tytuł egzekucyjny, bank spółdzielczy, wypowiedzenie kredytu, członek zarządu, zarząd, prawo bankowe, członek, konsorcjum, tytuł wykonawczy, imieniu banków, klauzula wykonalności, umowa o kredyt obrotowy, pieczęć banku, egzekucja, wspólne udzielenie, zarząd pozwanego banku, oświadczenie woli, plan podziału, wadliwość wypowiedzenia
Zobacz»

V Ca 1298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

prawo bankowe, pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, polecenie przelewów, usługa płatnicza, umowa pożyczki, pozwany bank, odpowiedzialność banków, bank beneficjenta, dyrektywa, obowiązek sprawdzenia zgodności, konto, przeprowadzenie rozliczenia, posiadacz rachunku bankowego, unia europejska, identyfikator, podany numer rachunku, bank zleceniodawcy, kwota pożyczki, pakiet ubezpieczeniowy, zdanie sądu rejonowego, numer rachunków bankowy
Zobacz»

I ACa 105/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 listopada 2018

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank spółdzielczy, pozwany bank, ustawa prawo bankowe, zarząd, konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank spółdzielczy, pozwany bank, klauzula wykonalności, wypowiedzenie, tytuł wykonawczy, umowa o kredyt obrotowy, egzekucja, ustawa prawo bankowe, zarząd, odsetka, kredytobiorca, członek zarządu, czynność bankowa, umocowanie osoby, konstytucja rp, weksel, wykonawcza wykonalność, dłużnik banku, kapitał
Zobacz»

I ACa 1373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, ustawa prawo bankowe, kredytobiorca, pozwana spółka, strona banku, dochodzone świadczenie na raty, spłata kredytów, powodowy bank, złożenie wniosku o restrukturyzację, kurka, umowa kredytów, obowiązki umowne, stopa, strona powodowa, termin spłaty zobowiązania, sytuacja finansowa, restrukturyzacja zadłużenia, spłata zobowiązania kredytowego, poręczyciel, dzień roboczy
Zobacz»

II C 1920/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pracownik banku, ubezpieczyciel, polisa, rata kredytów, mąż powódki, pismo banku, dziecko, pozwany bank, ubezpieczenie na życie, śmierć mężów, umowa kredytów, spadkobierców kredytobiorców, zeznanie powódki, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego, działanie banków, zdarzenie ubezpieczeniowe, bezprawność, spłata kredytów, dobra osobiste, różnica kursowa
Zobacz»

I ACz 328/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

bank, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • czynność bankowa, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, opłata stosunkowa, sprawa o roszczenia, ustawa prawo bankowe, wprowadzenie nowelizacji, zawodowy pełnomocnik, wierzytelność bankowa, podmiot, kredytobiorca, przepis prawa bankowego, zażalenie, obniżenie opłaty, uchylenie przepisu, fundusz sekurytyzacyjny, przelew wierzytelności, udzielanie kredytu, zarządzenie o zwrocie pozwu, usta
Zobacz»

I ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytowa, prawo bankowe, kredyt, cesja, klauzula wykonalności, pozwany, egzekucja, tajemnica bankowa, dokument urzędowy, wymagalność, wierzytelność banku, nabywca wierzytelności, dług, cedent, bieg przedawnienia, umowa przelewu, wyciąg z ksiąg banku, cesjonariusz
Zobacz»

I ACa 809/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, wyciąg z księgi, pozwany, pakiet wierzytelności, umowa o kredyty, powodowy fundusz, kredyt konsolidacyjny, przeniesienie wierzytelności, opatrzona pieczęć, bank umowy, przelew, walor dowodowy, dokument urzędowy, wydruk, zastrzeżenie umowne, odpis fragmentu, prośba o odroczenie, dokument prywatny, nabycie pakietu
Zobacz»

XXIV C 1248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 27 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, zawał serca, umowa kredytu konsumpcyjnego, wyłudzenie kredytu, śmierć, oszustwo kredytowe, kredyt gotówkowy, monit, zwrot wierzytelności, działanie pozwanego banku, sprawa kierowania, czynność windykacyjna, celu wymuszenia, doznany zawał, rzekomy kredytobiorca, zdrowie, stan zadłużenia, zeznanie powódki, bezprawna groźba, korzystanie z karty
Zobacz»

I C 762/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 8 listopada 2019

Data publikacji: 31 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pożyczkobiorca, kredytobiorca, ustawa prawo bankowe, zdolność kredytowa, umowa o pożyczki gotówkowe, dzień roboczy, wniosek o restrukturyzację zadłużenia, prokuratura okręgowa w suwałkach, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, upływ terminów wypowiedzenia, dniowy okres wypowiedzenia, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, złożenie wniosku o restrukturyzację, dzień wygenerowania, wezwanie do zapłaty, spłata zaległości, odsetki umowne
Zobacz»

VI ACa 577/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja zamiany, klient, kaucja, umowa ramowa, umowa dodatkowa, transakcja terminowa i pochodna, pozwany bank, kredyt, stopa referencyjna, system zarządzania, rachunek rozliczeniowy, zarządzanie ryzykiem, kwota bazowa, strata, regulamin transakcji terminowych, bieżąca wycena rynkowa, rozliczenie transakcji, nieważność, ustawa prawo bankowe, zawarcie transakcji
Zobacz»

V ACa 495/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2019

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

pozwany bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • reprezentacja banku, umowa kredytów, pozwany bank, imieniu banków, pełnomocnictwo, oświadczenie banku, adres do korespondencji, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, restrukturyzacja kredytu, kredytobiorca, upływ terminów wypowiedzenia, najem samochodu, prawo bankowe, negatywna decyzja, adres zamieszkania, druk pisma, powstanie przeterminowanego zadłużenia, rata kredytów, przewłaszczenie samochodu, dalsze obowiązywanie umowy
Zobacz»

IV C 120/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, marża, złotówka, prawo dewizowe, klauzula, frank szwajcarski, kredytobiorca, prawda, waluta obca, kurs kupna, artykuł, klient, oprocentowanie, kantor, paragraf, umowa, mama, ustęp, kurs średni
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Wilkowski
Data wytworzenia informacji: