Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 289/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-10-02

XXV C 250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany bank, prawo bankowe, członek, nadzór finansowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • członka grupy, pozwany bank, prawo bankowe, metal szlachetny, podgrupa, członek, klient, pranie pieniędzy, działalność, finansowanie terroryzmu, zawiadomienie, pomocnictwo, przeciwdziałanie praniu, prowadzenie rachunku bankowego, szkoda, nadzór finansowy, spółka, odpowiedzialność banków, skrytki, dom składowy
Zobacz»

I C 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 29 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank spółdzielczy, zarząd banku, rada nadzorcza banku, pozwany bank, członek, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank spółdzielczy, zarząd banku, bankowy tytuł egzekucyjny, członek zarządu banku, umowa kredytowa, konsorcjum, nieruchomość, oddział banku, rada nadzorcza banku, imieniu banków, pozwany bank, członek, pełnomocnictwo, umowa o kredyt obrotowy, egzekucja, rejestr spółdzielni, klauzula wykonalności, przedawnienie, uchwała, reprezentacja banku
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta, obowiązek zwrotu
Zobacz»

II Ca 212/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 22 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, hipoteka umowna, konsorcjum bankowe, pieczęć banku, umowa o utworzeniu konsorcjum, oświadczenie banku, uczestnik postępowań, stanowiące podstawy, działanie przez pełnomocnika, dokument urzędowy, podstawa do wpisu hipoteki, wpis hipoteki w księdze, pełnomocnik banku, wspólne oświadczenie, umowa o kredyt inwestycyjny, hipoteka w księdze wieczystej, intencja wnioskodawcy, dokonanie wpisu hipoteki, bank udzielający kredytów
Zobacz»

I1 C 1148/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 16 października 2019

Data publikacji: 5 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, umowa bankowa, pozwany, oddział w polsce, oświadczenie o wypowiedzenie, siedziba, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, złożenie wniosku o restrukturyzację, ustawa prawo bankowe, korzystanie z karty kredytowej, umowa o kartę kredytową, umocowanie pracownika, bank obowiązku, wypowiedzenie przedmiotowej umowy, restrukturyzacja zadłużenia, pełnomocnik, wyciąg z ksiąg bankowych, imieniu banków
Zobacz»

I ACa 105/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 listopada 2018

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank spółdzielczy, pozwany bank, ustawa prawo bankowe, zarząd, konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank spółdzielczy, pozwany bank, klauzula wykonalności, wypowiedzenie, tytuł wykonawczy, umowa o kredyt obrotowy, egzekucja, ustawa prawo bankowe, zarząd, odsetka, kredytobiorca, członek zarządu, czynność bankowa, umocowanie osoby, konstytucja rp, weksel, wykonawcza wykonalność, dłużnik banku, kapitał
Zobacz»

I ACa 1373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, ustawa prawo bankowe, kredytobiorca, pozwana spółka, strona banku, dochodzone świadczenie na raty, spłata kredytów, powodowy bank, złożenie wniosku o restrukturyzację, kurka, umowa kredytów, obowiązki umowne, stopa, strona powodowa, termin spłaty zobowiązania, sytuacja finansowa, restrukturyzacja zadłużenia, spłata zobowiązania kredytowego, poręczyciel, dzień roboczy
Zobacz»

I ACa 605/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2019

Data publikacji: 19 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

zarząd banku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt inwestycyjny, sprawa restrukturyzacji, restrukturyzacja zadłużenia, zarządca spółki, konsorcjum bankowe, umowa konsorcjum, wypowiedzenie ugody, imieniu banków, kredytobiorca, restrukturyzacja kredytu, pozwana spółka, umowa kredytowa, zarząd banku, wspólny wierzyciel, czterokrotność stopy lombardowej, ugoda w sprawach, kwiecień, weksel, odsetka maksymalna, rok ugody
Zobacz»

I ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytowa, prawo bankowe, kredyt, cesja, klauzula wykonalności, pozwany, egzekucja, tajemnica bankowa, dokument urzędowy, wymagalność, wierzytelność banku, nabywca wierzytelności, dług, cedent, bieg przedawnienia, umowa przelewu, wyciąg z ksiąg banku, cesjonariusz
Zobacz»

I ACa 809/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, wyciąg z księgi, pozwany, pakiet wierzytelności, umowa o kredyty, powodowy fundusz, kredyt konsolidacyjny, przeniesienie wierzytelności, opatrzona pieczęć, bank umowy, przelew, walor dowodowy, dokument urzędowy, wydruk, zastrzeżenie umowne, odpis fragmentu, prośba o odroczenie, dokument prywatny, nabycie pakietu
Zobacz»

XXIV C 1248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 27 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, zawał serca, umowa kredytu konsumpcyjnego, wyłudzenie kredytu, śmierć, oszustwo kredytowe, kredyt gotówkowy, monit, zwrot wierzytelności, działanie pozwanego banku, sprawa kierowania, czynność windykacyjna, celu wymuszenia, doznany zawał, rzekomy kredytobiorca, zdrowie, stan zadłużenia, zeznanie powódki, bezprawna groźba, korzystanie z karty
Zobacz»

III C 1155/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2019

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

pozwany bank, prawo bankowe, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, klauzula, udzielenie zabezpieczenia, umowa kredytu hipotecznego, kurs waluty, nieważność całej umowy, konsument, płynność płatnicza, wskaźnik pokrycia, kapitał banki, prawo bankowe, zapis umowny, akcjonariusz, frank szwajcarski, kredyt walutowy, zabezpieczenie roszczenia, kredytobiorca, nieważność, postanowienie umowy, unieważnienie
Zobacz»

IV Ca 626/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 14 listopada 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, umowa pożyczki, kredytobiorca, wyciąg z ksiąg bankowych, wypowiedzenie umowy, wysokość czterokrotności stopy, wniosek o restrukturyzację zadłużenia, zadłużenie wymagalne, termin płatności ostatniej raty, czterokrotność stopy lombardowej, wezwanie, odsetki umowne, dzień roboczy, umocowanie osoby, pozwany, wysokość roszczenia, umowa kredytów, zestawienie, szansa spłaty
Zobacz»

V ACa 495/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2019

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

pozwany bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • reprezentacja banku, umowa kredytów, pozwany bank, imieniu banków, pełnomocnictwo, oświadczenie banku, adres do korespondencji, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, restrukturyzacja kredytu, kredytobiorca, upływ terminów wypowiedzenia, najem samochodu, prawo bankowe, negatywna decyzja, adres zamieszkania, druk pisma, powstanie przeterminowanego zadłużenia, rata kredytów, przewłaszczenie samochodu, dalsze obowiązywanie umowy
Zobacz»

IV C 120/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, marża, złotówka, prawo dewizowe, klauzula, frank szwajcarski, kredytobiorca, prawda, waluta obca, kurs kupna, artykuł, klient, oprocentowanie, kantor, paragraf, umowa, mama, ustęp, kurs średni
Zobacz»

XVIII C 830/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • udzielanie kredytu, tajemnica bankowa, stanowiąca tajemnica, pozwany bank, przeprosiny, błędny wpis, biuro informacji kredytowej, zdolność kredytowa, rejestr, zakup mieszkania, zadośćuczynienie, umowa zawarta z bankiem, kredyt hipoteczny, przetwarzanie, instytucja, naruszenie dobra osobiste, pożyczka, figurowanie, udzielenie kredytu, mieszkanie na wynajem
Zobacz»

IV C 601/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, frank szwajcarski, kredytobiorca, złotówka, kredyt w walucie, waluta obca, kantor, ryzyko, waluta wymienialna, marża, kurs, umowa kredytów, rata, rekomendacja, udzielać kredytu, karta, klient, kredyt złotówkowy, waluta polska, pieniądz
Zobacz»

IV K 23/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

zarząd banku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • komitet kredytowy, zarząd banku, kredytobiorca, spółka, inwestycja, spłata kredytów, nieruchomość, udzielenie kredytu, transza, centrum korporacyjne, kredyt inwestycyjny, zeznanie świadków, kredytowanie, zabezpieczenie kredytów, koncesja, decyzja o udzieleniu, poręczenie cywilne, budowa, podwyższenie kapitału, klient
Zobacz»

V ACa 93/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, powodowy bank, ustawa prawo bankowe, wypowiedzenie umowy kredytu, wniosek o restrukturyzację, restrukturyzacja zadłużenia, pełnomocnictwo, skuteczne wypowiedzenie, spłata kredytów, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, koszt wysyłki, restrukturyzacja kredytu, pismo, wezwanie, umowa o kredyty, oświadczenie woli, pozew
Zobacz»

III C 1442/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2017

Data publikacji: 12 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

bank, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, wyciąg z ksiąg bankowych, wypowiedzenie umowy, ustawa prawo bankowe, nowy adres zamieszkania, podstawa do zweryfikowania, wypowiedzenie kredytu, niespłacony kapitał, kredytobiorca, dokument prywatny, data wszczęcia, oświadczenie, pozwany, kwota należności główna, rozwiązanie umowy kredytu, miesiąc z przeznaczeniem, cała kwota należności, informacja o doręczeniu, stawka wynikająca z przepisów, twierdzenie banku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Wilkowski
Data wytworzenia informacji: