Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2032/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2016-06-20

V ACa 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 14 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wznowienie postępowania, wykonalność, skarga o wznowienia, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • powództwo opozycyjne, tytuł wykonawczy, wznowienie postępowania, wykonalność, skarga o wznowienia, pozbawienie wykonalności, powaga rzeczy osądzonej, prawomocność, rozliczeniu dopłaty, orzeczenie sądowe, zamknięcie rozprawy, prawomocne orzeczenie, zasada powagi rzeczy, dotacja, wyrok sądowy, droga powództwa, rozpoznanie przez sąd, wykonalność orzeczenia, powództwo, przyjęcie skargi kasacyjnej
Zobacz»

I C 945/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 20 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, postępowanie nakazowe, wznowienie postępowań, klauzula wykonalności, podstawa do egzekwowania, wydanie nakazu zapłaty, rozumowanie powódki, następujące żądania, właściwość do sądu rejonowego, koszt procesu od powódki, sprawa w grę, skarga o wznowienia, małżonek, istnienie stosunku zobowiązaniowego, pozbawienie, skutek wznowienia, roszczenie o zwrot kwot, konieczność uregulowania
Zobacz»

I C 986/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, rejonowy lublin, zachód, tytuł egzekucyjny, orzeczenie sądowe, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, prawomocny nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, skuteczne doręczenie nakazu zapłaty, śródmieście w łodzi, przedawnienie, merytoryczne postępowanie, przymiot prawomocności, woli w warszawie, kontekst normy, przyznanie kosztów procesu
Zobacz»

I C 1032/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2016

Data publikacji: 15 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, warszawa, wykonawcza wykonalność, nadanie klauzul wykonalności, wykonanie zaskarżonego wyroku, komornik, powództwo opozycyjne, wyrok sądu apelacyjny, postanowienie sądu apelacyjnego, skarga o wznowienia, karta rozliczeniowa, powództwo, merytoryczna zmiana, wyegzekwowane świadczenie, zakresy pktu, wykonanie w drodze egzekucji, powództwo przeciwegzekucyjne, wydane prawomocne orzeczenie, wniosek dłużników, uchybienie formalne
Zobacz»

VI ACa 357/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lipca 2019

Data publikacji: 23 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonalność, wznowienie postępowań, skarga, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, egzekucja, powództwo opozycyjne, podstawa pozbawienia wykonalności, warszawa, powaga rzeczy osądzonej, wznowienie postępowań, podpis na wekslu, fakt podrobienia, skarga, odrzucenie zarzutów, nadużycie prawa, uzupełnienie ustaleń, dłużnik, zarzut od nakazów zapłaty, powództwo, tytuł egzekucyjny, powództwo przeciwegzekucyjne, wniesienie zarzutów
Zobacz»

II C 289/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik, bankowy tytuł egzekucyjny, sprzedaż wierzytelności, składka ubezpieczeniowa, klauzula wykonalności, zagrożenie egzekucją, pozbawienie wykonalności, pozwany, bank, wznowienie, postępowanie egzekucyjne, deklaracja zgody, działanie w sprawie, zachód, dłużnik, przelew wierzytelności, wykonawcza wykonalność, cesja, nabywca
Zobacz»

II1 C 148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 9 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, należności alimentacyjne, przekaz pocztowy, wrzesień i październik, pozbawienie, pozwany, pełnomocnik powodów, depozyt sądowy, świadczenie okresowe, pełnomocnik, przyjęcie od powoda, komornik sądowy, klauzula wykonalności, wniosek egzekucyjny, rozwiązanie związku małżeńskiego, powództwo w zakresie należności, protokół elektroniczny rozprawy, kopia wyroku, treść postanowienia sądu rejonowego
Zobacz»

II Ca 1561/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wniesienie kasacji, pełnomocnik z urzędu, pozbawienie wykonalności, nowa huta w krakowie, wyrok naczelnego sądu administracyjnego, skarga, egzekwowane zobowiązanie, powództwo opozycyjne, niemożność egzekwowania zobowiązania, zdarzenie materialnoprawne, kontakt z pełnomocnikiem, wyrok wojewódzkiego sądu administracyjny, wykonawcza wykonalność, dyrektor izby skarbowej, klauzula wykonalności, wniesienie skargi kasacyjnej, wydany dzień, adwokat, koszt postępowania odwoławczego
Zobacz»

V Ca 2574/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, komornik, postępowanie egzekucyjne, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pozbawienie wykonalności, nadana klauzula wykonalności, egzekucja przeciwko powódce, zrealizowanie całości, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, odsetka w wysokości ustawowej, podstawa prowadzenia egzekucji, nakaz zapłaty, powództwo, pełnomocnik z urzędu, warszawa, pierwsza instancja, wszczęta egzekucja, całość świadczenia, sprawa o sygnaturze
Zobacz»

III Ca 1603/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 lutego 2015

Data publikacji: 7 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie, włączenie prądu, cała należność, powództwo, dowód wpłaty, zaległość, powództwo przeciwegzekucyjne, wyrok w sprawie, wyrok sądu rejonowy, komornik sądowy przy sądzie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, zmiana powództwa, egzekucja, zarzut powoda dotyczący nieprawidłowości, koszt egzekucyjny, potencjalna możliwość, zabezpieczenie powództwa, wokanda
Zobacz»

III Ca 13/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, wierzycielka, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, dłużnik, rata alimentacyjna, pozbawienie wykonalności, wszczęcie egzekucji, wrzesień i październik, wskazanie numeru rachunku bankowego, powództwo opozycyjne, niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego, klauzula wykonalności, wstrzymanie egzekucji, komentarz, potencjalna możliwość, powództwo o alimenty, powództwo, wyrażenie poglądów, norma prawa
Zobacz»

VII Pa 229/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 grudnia 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, małżonka dłużnika, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, prawomocne orzeczenie, powództwo, rozdzielność majątkowa, postępowanie klauzulowe, małżonka powoda, nadanie klauzuli, środek merytorycznej obrony dłużnika, wyłączenie od orzekania, grunt rozpoznawanej sprawy, podstawy trwałej, ustanowienie adwokata, postępowanie o nadanie, ubezpieczenie społeczne, prawomocne postanowienie
Zobacz»

XII C 613/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2019

Data publikacji: 13 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozwany, poznanie, potrącenie, wykonalność, pełnomocnik z urzędu, postępowanie sądowe z udziałem, treść zasad współżycia społecznego, dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego, pomoc prawna przed sądem, klauzula, powództwo wzajemne, dłużnik, zasiłek, koszt zastępstwa procesowego powódki, nadużycie prawa, kopia wyroku, tytuł egzekucyjny, zobowiązanie, prawo podmiotowe
Zobacz»

I C 1073/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, pozwany, egzekucja, orzeczona kwota, wykładnia wyroku, zapłacona kwota, wyrok sądu apelacyjny, pozbawienie w części wykonalności, roszczenie o pozbawienie wykonalności, wniosek egzekucyjny, spełnienie świadczenia, wydział cywilny w sprawie, zapłata, bezpodstawne wzbogacenie, komornik sądowy, wysokość odsetek ustawowych, pozwana kwota, podpunkt, uzyskanie korzyści
Zobacz»

II Ca 107/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 11 maja 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, pozwana kwota, klauzula wykonalności postanowienia, koszt zastępstwa prawnego, zawyżony koszt procesu, dzień orzekania, pozbawienie wykonalności, komornik, wzmianka, konsekwencja zmiany orzeczenia, strona powodowa kwot, ocena prawna zgłoszonego roszczenia, sporządzenie przez sąd, pozwany, konsekwencja przyjęcia przez sąd, wniosek o egzekucję, przymusowe zaspokojenie, szczególności sposobów
Zobacz»

X GC 47/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, postępowanie egzekucyjne, zajęcie wierzytelności, wszczęcie egzekucji, tytuł wykonawczy, komornik przy sądzie rejonowym, pełnomocnik powódki, miejski zakład, dokonanie zapłaty, zduńskie wola, dłużnik, pismo, zakład gospodarki mieszkaniowej, koszt procesu na zasadach, zapłata przez powódkę, wnoszenie wniosków, wykonawcza wykonalność, ogłoszenie wyroku sądu okręgowego, tytuł egzekucyjny, twierdzenie przeciwnika
Zobacz»

XXV C 323/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, zachód, pozwany, powództwo w odpowiedzi, klauzula wykonalności, fakt przelewu wierzytelności, wykonawcza wykonalność, okazany oryginał, istnienie i wysokości roszczenia, przyjęta podstawa rozstrzygnięcia, zgodność odpisu, zawiadomienie o cesji wierzytelności, powództwo, taksa notarialna, podstawa do pozbawienia wykonalności, uiszczona opłata skarbowa, koszt procesu od powoda, fakt spłaty, poświadczenie zgodności
Zobacz»

III Ca 2108/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, przedawnienie, śródmieście w łodzi, wierzytelność, wykonawcza wykonalność, wytoczenie powództwa opozycyjnego, okres przedawnienia należności, prawo wytoczenia, stan rozrachunków, dłużnik, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, trzyletni okres przedawnienia, strona z uwzględnieniem, droga egzekucji, komornik, należność uboczna, pozbawienie wykonalności, powództwo, postępowanie egzekucyjne, skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
Zobacz»

II Ca 186/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 października 2013

Data publikacji: 6 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pełnomocnik z urzędu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, lokal mieszkalny, zażalenie powoda, powództwo opozycyjne, podstawa do zwalczania, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, wniosek powoda o ustanowienie, umowa przeniesienia własności nieruchomości, postępowanie egzekucyjne, syn, odrzucenie wniosków, przedmiot odrzucenia, alimenty, zdarzenie zaistniałe, powtórny wniosek, faktyczne przeniesienie
Zobacz»

VIII Pa 58/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, naczelnik urzędów skarbowych, uwzględniona część powództwa, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, sporny wyrok, pozwany, wszczęcie egzekucji, koszt zastępstwa procesowego pełnomocnika, zwrot części kosztów zastępstwa, przedawnienie, część kosztów zastępstwa procesowego, powództwo, powództwo opozycyjne, wynagrodzenie za pomoc prawną, pełnomocnik z urzędu, roszczenie, organ egzekucyjny, komornik sądowy, oddalona część powództwa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Wilkowski
Data wytworzenia informacji: