Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1249

I C 335/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieuprawnionym jest generalne twierdzenie, że znaczny upływ czasu między datą śmierci osoby najbliższej, a dochodzeniem zadośćuczynienia stanowi okoliczność, która winna wpływać znacząco na obniżenie świadczenia.
Sygn. akt IC 335/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Monika Lewandowska Protokolant Damian Szychta po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Płocku, na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 umarza postępowanie w części, tj. w zakresie roszczenia o odsetki od dochodzonej kwoty 70.000 zł za okres od dnia 21 lutego 2014 roku do dnia
Czytaj więcej»

I C 347/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 62.000zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14.08.2013r. do dnia zapłaty , oddala powództwo w pozostałym zakresie, zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu
Sygn. akt IC 347/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: protokolant sądowy Alicja Wujtewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2013r. w Płocku sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko D. S. o zachowek 1 zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powódki A.(1) kwotę 62.000zł ( sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od 14 sierpnia 2013r. do dnia
Czytaj więcej»

I C 399/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala
Sygn. akt I C 399/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Bendig po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015r. w P. sprawy z powództwa J. D. przeciwko S. Ś. w P. o zadośćuczynienie 1 powództwo oddala; 2 przyznaje adwokatowi E. T. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) plus 23 % podatku VAT tytułem wynagrodzenia pełnomocnika
Czytaj więcej»

I C 373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-09-10

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie znajdzie zastosowania art 72 § 2 k.c., w przypadku którego odpowiedzialność wchodzi w grę w momencie, gdy mimo prowadzonych negocjacji, nie doszło do zawarcia umowy. W momencie, gdy umowa zostanie zawarta odpowiedzialność oparta na tymże przepisie odpada. Nie oznacza to jednak, iż na etapie negocjowania nie obowiązuje odpowiedzialność (...)
Sygn. akt I C 373/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w L. przeciwko M. B. (1) i P. B. (1) o odszkodowanie w kwocie 100.000,00 zł oraz sprawy z powództwa (...) z siedzibą w N. przeciwko M. B. (1) i P. B. (1) o odszk
Czytaj więcej»

I C 429/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie narusza godności skazanego przebywanie (...) w celi zagrzybionej, wymagającej remontu i nie odpowiadającej standardom estetycznym i użytkowym, wynikające z ogólnej trudnej sytuacji materialnej zakładu karnego, obejmującej wiele osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Sygn. akt I C 429/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach Protokolant: prot. sąd. Anna Pędraszewska- Kwaśniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2017 r. w P. sprawy z powództwa Z. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w P. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Z. J. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa- Zakładu Karnego w P. kwotę 240 zł
Czytaj więcej»

I C 442/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2013-08-06

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 442/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Radosław Jeznach Protokolant sądowy: Małgorzata Styrnał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 sierpnia 2013 r. w Płocku sprawy z powództwa J. P. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w P. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez pozwanego;
Czytaj więcej»

I C 421/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-08-22

Data publikacji: 2018-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie części żądanej kwoty i oddalenie powództwa w pozostałej części
Sygn. akt I C 421/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska Protokolant: sekretarz sądowy Marek Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa R. L. przeciwko M. G. o zachowek I zasądza od pozwanej M. G. na rzecz powódki R. L. kwotę 43.181,50zł ( czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 419/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 419/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Monika Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko T. L. z udziałem interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W. o odszkodowanie w kwocie 197.020,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. K. na rz
Czytaj więcej»

I C 413/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-12-18

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 746 § 1 k.c. nie wprowadza terminów wypowiedzenia, wywołuje ono zatem skutki (w postaci wygaśnięcia zobowiązania) w chwili, gdy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (...). Jednakże, jak wskazuje się w orzecznictwie, dopuszczalne jest ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy poprzez (...)
Sygn. akt I C 413/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Andżelika Miaśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko A. M. (1) o zapłatę kwoty 103.000,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. B. na rzecz pozwanego A. M. (1) kwotę 5.417,00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście zło
Czytaj więcej»

I C 465/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2021-03-15

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W pojęciu "rażącej niewdzięczności" nie mieszczą się zachowania, które mogą być oceniane jako niewłaściwe, z racji naruszenia reguł życia w rodzinie, ale nie wykraczają poza granice zwykłych konfliktów życia codziennego, zwłaszcza jeśli konflikt taki jest sprowokowany lub podtrzymywany na skutek zachowań samego darczyńcy.
Sygn. akt I C 465/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2021 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. (1) przeciwko M. O. (2) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. O. (1) na rzecz pozwanej M. O. (2) kwotę 5.417,00 zł (pięć ty
Czytaj więcej»