Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1250

I C 877/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie o ustalenie, jako roszczenie niemajątkowe nie ulega również przedawnieniu, a zatem podmiot zainteresowany takim rozstrzygnięciem może wystąpić z takim żądaniem w każdym momencie. Jednakże wystąpienie z takim żądaniem po upływie znacznego upływu czasu od momentu podjęcia uchwały uznać należy za sprzeczne z zasadami współżycia (...)
Sygn. akt I C 877/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Bogacz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa C. B. przeciwko Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w C. o ustalenie nieistnienia uchwały ewentualnie ustalenie nieważności uchwały I oddala powództwo II zasądza od powoda C. B. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 863/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowo uwzględniono powództwo; oddalając je w stosunku do jednego pozwanego. Odpowiedzialność pozwanych z tytułu deliktu władzy publicznej.
Sygn. akt I C 863/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Agnieszka Bilkiewicz SSO Joanna Szatkowska SSO Marta Dunajska Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Dymkowska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Płocku sprawy z powództwa W. S. (1) reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym, w skład której wchodzą: L. B. (1) , R. G. (1) , R. G. (2) , C. G. , B. J. (1) , M. J. (1) , B. J. (2) , D. K
Czytaj więcej»

I C 883/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2020-02-05

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Świadczenie w postaci opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest świadczeniem okresowym, o czym przesądza fakt, iż mimo że prawo to jest ustalane na określony w umowie okres czasu, od 40 do 99 lat, to wnoszone opłaty roczne, dotyczą poszczególnych lat korzystania z nieruchomości. Nadto opłata ta nie jest ustalana za cały (...)
Sygn. akt I C 883/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2020 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta M. przeciwko A. N. o zapłatę kwoty 103.003,75 zł I zasądza od pozwanego A. N. na rzecz powoda Miasta M. kwotę 42.478,00 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesi
Czytaj więcej»

I C 968/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2021-02-15

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do przerwania przedawnienia wystarcza samo tylko stwierdzenie istnienia długu przez dłużnika. To natomiast, czy konkretne zachowanie się dłużnika można uważać za przyznanie, że dług istnieje, jest tylko kwestią oceny stanu faktycznego ustalonego przez sąd meriti. Uznanie niewłaściwe nie może być ani cofnięte, ani odwołane, ponieważ skutek (...)
Sygn. akt I C 968/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2021 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko K. G. o zapłatę kwoty 142.282,76 zł I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z weksla przez Sąd Okręgow
Czytaj więcej»

I C 957/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel, by mógł skutecznie prowadzić egzekucję z nieruchomości obciążonej, musi zatem uzyskać przeciwko dłużnikowi tytuł wykonawczy, a takim z punktu widzenia przepisów może być wyrok zasądzający określone świadczenie.
Sygn. akt I C 957/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Monika Lewandowska Protokolant Damian Gołębiewski po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Płocku, na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. W. (1) , A. K. , A. W. i A. W. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanych A. W. (1) , A. K. , A. W. i A. W. (2) solidarnie na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjne
Czytaj więcej»

I C 962/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-08-21

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powództwo oddala; 2. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata M.L. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (siedmiu tysięcy dwustu) złotych plus podatek VAT za pomoc prawną świadczoną powodowi z urzędu; 3. przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz adwokata Z.J. wynagrodzenie w kwocie 7.200,- (...)
sygn. akt I C 962/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Joanna Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Monika Chrustowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2014 r. w Płocku sprawy z powództwa Z. L. i A. L. przeciwko Powiatowi P. – Powiatowemu Urzędowi Pracy w P. o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę 1 powództwo oddala; 2 przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku
Czytaj więcej»

I C 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko zaznaczenie słów, ale również kontekst sytuacyjny, w którym zostały użyte; sama okoliczność, iż autor wypowiedzi nie wymienia nazwiska powoda, nie uchyla naruszenia jego czci i dobrego imienia, jeżeli wypowiedź pozwala na identyfikację osoby w jej (...)
Sygn. akt I C 977/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Radosław Jeznach Protokolant : Agnieszka Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego S. N. do opublikowania na własny koszt w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku na stronie
Czytaj więcej»

I C 1008/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ile to, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to naruszenie. Dokonanie oceny czy w konkretnej sytuacji naruszenie dóbr osobistych rzeczywiście nastąpiło – nie może być dokonane wedle miary indywidualnej (...)
Sygn. akt I C 1008/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski Protokolant: Sławomir Bogucki po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 roku w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 140.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. (1) kwotę 40.000,00 zł (czt
Czytaj więcej»

I C 988/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 154.343,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu; 2. oddala powództwo w pozostałej części
Sygn. akt IC 988/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Szatkowska Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015r. w Płocku sprawy z powództwa (...) przeciwko G. W. o zapłatę 1 zasądza od G. W. na rzecz Intrum (...) kwotę 154.343,12 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złotych dwanaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 1026/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza na rzecz powoda (...) od pozwanego (...) kwotę 100.000 zł z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2013r. do dnia zapłaty... zasądza od pozwanego (...) na rzecz powódki (...) kwotę 120.000 zł z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2014r. do dnia zapłaty
Sygn. akt I C 1026/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Renata Wanecka Protokolant: Monika Kaszanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014r. w P. sprawy z powództwa M. S. i A. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami usta
Czytaj więcej»