Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 624/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-05-18

Sygn. akt IC 624/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2015r .

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2015r. w P.

sprawy z powództwa (...) S.A. w T.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) S.A. w T. kwotę 230.553,03 zł (dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzy grosze) z ustawowymi odsetkami:

od kwoty 1.897,91 zł od dnia 25.04.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 70,20 zł od dnia 25.04.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6. 036,12 zł od dnia 28.04.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 420,70 zł od dnia 3.05.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 901,69 zł od dniał0.05.104r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2. 462,40 zł od dnia 13.05.2014r do dnia zapłaty;

od kwoty 1. 838,38 zł od dnia 14.05.2014r do dnia zapłaty;

od kwoty 4. 692,14 zł od dnia 12.05.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4. 471,20 zł od dnia 15.05.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1. 952, 64 zł od dnia 16.05.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 482,76 zł od dnia 18.05.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 25.05.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.794,11 zł od dnia 6.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.190,98 zł od dnia 8.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.462,40 zł od dnia 11.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.943,68 zł od dnia 11.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 237,60 zł od dnia 9.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 171,72 zł od dnia 13.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.293,19 zł od dnia 14.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 16.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 388,80 zł od dnia 19.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.952,64 zł od dnia 17.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 178,20 zł od dnia 22.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.475,19 zł od dnia 23.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 151,20 zł od dnia 27.06.2014r. do dnia zapłaty

od kwoty 390,20 zł od dnia 27.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 172,80 zł od dnia 30.06.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 670, 68 zł od dnia 1.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.471,20 zł od dnia 1.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 583,20 zł od dnia 8.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 10.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 171,72 zł od dnia 13.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.283,20 zł od dnia 13.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.006,99 zł od dnia 10.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 482,76 zł od dnia 11.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6.434,57 zł od dnia 11.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.471,20 zł od dnia 14.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 172,80 zł od dnia 29.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.94 3,68 zł od dnia 30.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.036,27 zł od dnia 28.07.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.641,60 zł od dnia 7.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 153,72 zł od dnia 7.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 583,20 zł od dnia 9.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.471,20 zł od dnia 12.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 221,40 zł od dnia 12.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.397,65 zł od dnia 12.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 446,04 zł od dnia 15.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 86,40 zł od dnia 16.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 647,89 zł od dnia 21.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 241,92 zł od dnia 31.08.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.591,57 zł od dnia 3.09.2014r. do dnia zapłaty;

o d kwoty 295,20 zł od dnia 5.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.283,20 zł od dnia 8.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 86,40 zł od dnia 8.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.259,72 zł od dnia 5.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.770,20 zł od dnia 7.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 7.042,94 zł od dnia 11.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.471,20 zł od dnia 15.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 16,20 zł od dnia 22.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 388,80 zł od dnia 22.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 218,70 zł od dnia 19.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 380,16 zł od dnia 20.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 228,96 zł od dnia 24.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 23.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 172,80 zł do dnia 26.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty-4.934,80 zł do dnia 26.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 583,20 zł do dnia 30.09.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 578,53 zł od dnia 2.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.877,90 zł od dnia 5.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.593,30 zł od dnia 9.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.943,68 zł od dnia 9.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 4.316,30 zł od dnia 10.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 381,84 zł od dnia 10.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 488,20 zł od dnia 11.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.324,24 od dnia 12.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 723,17 zł od dnia 12.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 9,72 zł od dnia 22.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 32,40 zł od dnia 23.10.2014r.do dnia zapłaty;

od kwoty 32,40 zł od dnia 22.10.2014r.do dnia zapłaty;

od kwoty 6.791,41 zł od dnia 25.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6,48 zł od dnia 28.10.2014r. do dnia zapłaty;

o d kwoty 1.943,68 zł od dnia 28.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6.036,12 zł od dnia 28.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 388,80zł od dnia 30.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 86,40 zł od dnia 31.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 482,76 zł od dnia 31.10.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 221,40 zł od dnia 2.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.283,20 zł od dnia 6.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.020,09 zł od dnia 7.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.283,20 zł od dnia 10.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 172,80 zł od dnia 17.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 228,96 zł od dnia 17.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 578,53 zł od dnia 16.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.852,08 zł od dnia 16.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 388,80 zł od dnia 23.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 439,93 zł od dnia 22.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 482,76 zł od dnia 22.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6.036,12 zł od dnia 25.11.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 5.443,09 zł od dnia 5.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 171,72 zł od dnia 5.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.928,96 zł od dnia 7.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.943,68 zł od dnia 10.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.278,57 zł od dnia 14.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.462,40 zł od dnia 17.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 395,28 zł od dnia 17.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 172,80 zł od dnia 21.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.932,87 zł od dnia 21.12.2014.r do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 22.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6.706,80 od dnia 29.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 583,20 zł od dnia 26.12.2014r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.943,68 zł od dnia 2.01.2015r. do dnia zapłaty ;

od kwoty 578,53 zł od dnia 1.01.2015r. do dnia zapłaty ;

od kwoty 1.169,10 zł od dnia 3.01.2015r.do dnia zapłaty;

od kwoty 2.928,96 zł od dnia 5.01.2015r.do dnia zapłaty;

od kwoty 589,68 zł od dnia 9.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.283,20 zł od dnia 9.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,49 zł od dnia 8.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 1.305,40 zł od dnia 8.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 147,74 zł od dnia 8.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 286,20 zł od dnia 12.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 12.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 482,76zł od dnia 12.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.172,71 od dnia 12.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.229,88 zł od dnia 19.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 129,60 zł od dnia 21.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.126,38 zł od dnia 20.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6.259,68 zł od dnia 23.01.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 615,60 zł od dnia 8.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 3.437,92 zł od dnia 5.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 482,76 zł od dnia 9.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.462,40 zł od dnia 14.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 295,20 zł od dnia 11.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 6,48 zł od dnia 14.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 2.820,53 zł od dnia 15.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 497,66 zł od dnia 13.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 535,31 zł od dnia 13.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 141,11 zł od dnia 16.02.2015r. do dnia zapłaty;

od kwoty 141,11 zł od dnia 16.02.2015r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 18.745 zł ( osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 624/15

UZASADNIENIE

(...) S.A. w T. wniosły o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. w postępowaniu upominawczym kwoty 230.543,03 zł z ustawowymi odsetkami od kwot z poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwanym umowy sprzedaży materiałów ortopedycznych i środków farmaceutycznych; pozwany potwierdził odbiór zamówionych towarów, jednak nie zapłacił należności.

Nakazem zapłaty z dnia 6 marca 2015r., wydanym w postępowaniu upominawczym, Sąd Okręgowy w Płocku zasądził powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz w całości, wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobnie doszłoby do zawarcia ugody między stronami, o rozłożenie zadłużenia na 10 równych miesięcznych rat. Wyjaśnił, że pozostaje w opóźnieniu w realizacji zapłat na rzecz uprawnionego podmiotu, jednak wskazana sytuacja występuje bez jego umyślnej winy, ponieważ wpływy środków finansowych z NFZ nie wystarczają na uiszczenie bieżących należności. Podał, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co skutkuje opóźnieniem w płatnościach. Zadłużenie szpitala, które stało się wymagalne z danych na rok 2014r. wzrosło do ok. 40 mln złotych. Ponadto informacyjnie podał, że zawsze wykazuje dobrą wolę i realizuje swoje zobowiązania w miarę osiągalnych przez niego możliwości finansowych.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) S.A. w T. zawarły ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowy sprzedaży materiałów ortopedycznych i środków farmaceutycznych (bezsporne).

Powódka wywiązała się z umów sprzedaży zamówionego towaru i wystawiła faktury na łączną kwotę 230.533,03 ( v. okoliczność przyznana). Pozwany odebrał towar, podpisując dokumenty wydania. (v. faktury VAT wraz z dokumentami wydania na zewnątrz k. 23 – 279). Ze względu na swoją trudną sytuację finansową szpital nie uregulował wskazanych faktur VAT (okoliczność przyznana).

W dniu 16 grudnia 2014r. pozwana potwierdziła saldo nierozliczonych z powódką faktur VAT (v. potwierdzenie salda na dzień 31 października 2014r. k.21-22).

Na koniec roku 2013r. aktywa szpitala były równoważne z jego pasywami. W 2014r. pozwany był zadłużony na kwotę ok. 40 mln zł z czego około 22 mln zł stwierdzone zostało tytułami egzekucyjnymi (v. bilans k.291). W placówce leczniczej funkcjonują 22 oddziały, na które w okresie od 2012r. do 2013r. przyjęto około 31,5 tysiąca osób, ponadto na 14 stanowiskach wykonano w 2013r. 11.743 dializ, zaś w poradniach specjalistycznych udzielono prawie 140.000 porad (v. dokumentacja dotycząca działalności leczniczej szpitala k.292-294). Zgodnie z raportem środków na rachunku bankowym pozwanego z dnia131 stycznia 2015r. widnieje kwota 81.337,10 zł (stan rachunku bakowego k.290).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci: faktur wystawionych przez powódkę oraz dokumentów wydania towaru na zewnątrz (k.23-279),potwierdzenia salda na dzień 31 października 2014 r. (k.21-22), bilansu finansowego szpitala (k.291), dokumentacji dotyczącej działalności leczniczej szpitala (k.292-294), stanu rachunku bankowego (k.290).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ zobowiązany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydany w postępowaniu upominawczym, nakaz zgodnie z postanowieniami art. 505 §1 k.p.c. utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Przeciwnicy procesowi zawarli umowę sprzedaży materiałów ortopedycznych i środków farmaceutycznych, zatem zgodnie z art. 535 k.c. na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwana nie kwestionowała ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia leków przez powódkę, ani też okoliczności, że należności za zakupione towary nie uiściła.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy z art.481 k.c.

Nie uwzględniono wniosku pozwanej o rozłożenie należności na raty. Art. 320 k.p.c. wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Za szczególne wypadki w judykaturze przyjmuje się sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby bliskie mu osoby lub samego dłużnika na niepowetowaną szkodę. Rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonania wyroku w sposób dobrowolny. Jednakże użycie art. 320 k.p.c. musi uwzględniać i stawiać ponad prawa dłużnika, interes powoda w uzyskaniu zaspokojenia roszczenia z majątku zobowiązanego. Pozwana nie wykazała, aby jednorazowa spłata narażała ją na niepowetowane szkody, bądź też jakiekolwiek szkody związane z realizacją podstawowego zakresu jej działalności, którą jest świadczenie usług medycznych ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2014r. sygn. akt I ACa 1578/13). Dług szpitala w dalszym ciągu wzrasta, ilość zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi także rośnie. Jego sytuacja finansowa od 2012r. nie poprawiła się. W ocenie Sądu szpital nie wykazał możliwości spłaty zobowiązania z przedmiotowej umowy sprzedaż w ratach. Skoro nie reguluje on należności finansowych już stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi na kwotę ponad 22 mln zł, to zapewnienie spłaty niniejszego świadczenia w ciągu 10 miesięcy należy uznać za niewiarygodne.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art.98 k.p.c. Na koszty te składają się opłata od pozwu (11.528 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powódki (7.200zł – zgodnie z §6 pkt.7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, opłata skarbowa (17zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 k.p.c. i nie obciążania pozwanej kosztami procesu. Kłopoty finansowe, z którymi boryka się pozwana nie stanowią szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, toczy się przeciwko niemu wiele postępowań cywilnych odnośnie zadłużenia, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: